Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Konference k výstavě Feministická avantgarda

11.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jako součást doprovodného programu k výstavě připravuje Dům umění konferenci, která se bude zabývat širšími socio-kulturními aspekty (ne)přítomnosti feministické avantgardy v sedmdesátých, potažmo osmdesátých letech minulého století u nás a specifickými podmínkami, za nichž se v tomto období feministické myšlení profilovalo, respektive obezřetně obcházelo. Smyslem konference je přispět k diskusi o důvodech, proč debaty o feminismu a genderu přežívaly v bývalém Československu tak dlouho na okraji zájmu a proč je tomu tak do jisté míry dodnes. V bouřlivých 60. letech, kdy rapidně narůstal zájem o pochopení role žen ve společnosti (včetně jejích historických proměn) a kdy západní feministické hnutí uvádělo tzv. ženské otázky do sociálně-politické praxe, nebyla u nás druhá vlna feminismu téměř zaznamenána. Závažné politické okolnosti srpna 1968, sovětské okupace a následné normalizace zastavily tento proces v zárodku chystaných sociálních reforem a debaty o feminismu a genderu postihl podobný osud jako jiné nonkonformní myšlenkové trendy.

Více

Mýty o Istanbulské úmluvě - diskusní večer

11.12.2018  Praha  | 

Diskutovat budeme o obsahu a dezinterpretacích spojených s tímto dokumentem, zamyslíme se nad příčinami jejich vzniku a nad jejich důsledky.

Více
feminismus.czČlánky › Kontakty pro ženy - oběti domácího násilí

Kontakty pro ženy - oběti domácího násilí

25. listopad 2003  |  stopnasili.cz
Kontakty na organizace, které nabízejí přímou pomoc obětem domácího násilí po celé ČR.
PRAHA

ROSA - Informační a poradenské centrum pro ženy-oběti domácího násilí
Podolská 25
147 00 Praha 4
tel./fax: +420 241 432 466,
e-mail: rosa@telecom.cz
http://www.rosa-os.cz
Krizová linka: +420 602 246 102
(pouze adresa centra, azylové ubytování je utajené)
Občanské sdružení ROSA poskytuje od roku 1993 bezplatnou komplexní pomoc ženám-obětem domácího násilí (psychosociální poradenství, právní či psychiatrické konzultace). V případě potřeby svým klientkám a jejich dětem zajistí ubytování v azylových pokojích s utajenou adresou, které provozuje. ROSA zároveň nabízí krizovou telefonní linku na tel. 602 246 102. ROSA se zaměřuje i na prevenci domácího násilí - pořádá školení pro odbornou i širší veřejnost, vydává informační letáky, brožury a publikace, spolupracuje s médii. Více informací naleznete na stránkách www.rosa-os.cz.

Psychosociální centrum Acorus
Legerova 20
120 00 Praha 2
tel.: + 420 283 892 772
(pouze kontaktní adresa, adresa zařízení je utajená)
Občanské sdružení Acorus vzniklo v roce 1997. Jeho hlavním posláním je nabízet komplexní pomoc obětem domácího násilí a rozšiřovat informace o dané problematice mezi veřejnost. Provozuje Psychosociální centrum Acorus, které je zaměřeno na přímou pomoc ženám a dětem, které se staly oběťmi domácího násilí. Toto centrum nabízí včasnou sociálně právní, právní, psychoterapeutickou, socioterapeutickou a pedagogickou pomoc. Systém pomoci obsahuje telefonickou krizovou linku, krizová lůžka na dobu maximálně 5 dní, ambulantní poradenství, pobytový program na půl roku a následnou pomoc po odchodu ze zařízení.

proFem o.p.s. - Konzultační středisko pro ženské projekty
Gorazdova 20
120 00, Praha
tel./fax: +420 224 917 224
e-mail: profem@ecn.cz,
http://www.profem.cz
Linka právní pomoci pro ženy - oběti násilí, +420 224 910 744, každou středu od 18:30 - 20:30.
proFem o.p.s se zaměřuje především na společenské oblasti, v nichž dochází k porušování lidských ženských práv - jedním z jejích těžišť práce tak je i téma násilí na ženách, zejména domácí násilí. Na tomto poli spolupracuje s organizacemi a institucemi z neziskové i státní sféry. V roce 1998 proFem o.p.s. zahájila modelový právní projekt AdvoCats for Women - právní pomoc ženám-obětem násilí, jež se v současné době vyvíjí v centrum právní pomoci pro ženy oběti násilí. Jedním z cílů proFem o.p.s je vzbudit zájem státních orgánů o domácím násilí a ovlivnit legislativu týkající se tohoto tématu. Více informací naleznete na www.profem.cz.

Bílý kruh bezpečí
Duškova 20
150 00 Praha 5
tel.: 257 317 100
fax: 251 512 299
http://www.bkb.cz
Linka pro oběti domácího násilí DONA: +420 251 511 313

RIAPS
Chelčického 39
130 00 Praha 3
tel.: +420 222 580 697

Centrum krizové intervence
tel.: 284 066 110

BRNO

Poradna pro ženy v tísni - program Ligy lidských práv
tel.: +420 545 245 996
SOSlinka: +420 737 834 345 (7:00 - 22:00).
e-mail: zenavtisni@llp.cz
www.zenavtisni.cz
Poradna pro ženy v tísni - program Ligy lidských práv
Program poskytuje komplexní přímou pomoc obětem domácího násilí a doplňkově i právní a psychologickou pomoc obětem znásilnění a sexuálního zneužívání. Dále provozuje i poradenskou telefonní linku, poradenství se uskutečňuje i formou internetového poradenství na e-mailové adrese zenavtisni@llp.cz. Více informací naleznete na stránkách www.llp.cz/zenavtisni/index.html.


Ženy bez násilí
Kontaktní osoby: Markéta Huňková a Andrea Rezková, Brno
e-mail: zbn02@hotmail.com
Ženy bez násilí jsou občanským sdružením, které poskytuje ženám-obětem násilí na ženách kvalifikovanou specializovanou právní pomoc a psychoterapeutickou pomoc (formou skupinových sezení pro oběti domácího násilí). Zároveň působí preventivně proti násilí na ženách, soustřeďuje se na systematické proškolování pracovníků tzv. pomáhajících profesí a poskytuje právní pomoc ostatním ženským nevládním organizacím. Vedle toho zpracovává legislativní návrhy zohledňující postavení žen a vydává tiskové materiály k postavení obětí domácího násilí.

Magdalenium
e-mail: magdalenium@volny.cz

Bílý kruh bezpečí
Slovinská 41
612 00 Brno
tel.: 541 218 122
http://www.bkb.cz

HAVÍŘOV

Slezská diakonie - Poradna ELPIS
E-mail: elpis.ha@slezskadiakonie.cz, ustredi@slezskadiakonie.cz
http://www.slezskadiakonie.cz

OLOMOUC

Bílý kruh bezpečí
Na vozovce 26
779 00 Olomouc
tel.: 585 423 857, 732 700 533
http://www.bkb.cz

OSTRAVA

Bílý kruh bezpečí
Ul. 28. října 124
709 24 Ostrava
tel./fax: 597 489 204
http://www.bkb.cz

PARDUBICE

Bílý kruh bezpečí
Pospíšilovo nám. 1693
530 03 Pardubice 3
tel: 466 265 264
http://www.bkb.cz

PLZEŇ

Bílý kruh bezpečí
Americká ul. 42
301 35 Plzeň
tel: 377 637 695
http://www.bkb.cz

TRUTNOV

Most k životu
tel./fax: 499 841 998
e-mail: most.k.zivotu@volny.cz
http://www.mostkzivotu.cz
Most k životu o.p.s. Trutnov je nezávislá, nepolitická a nezisková společnost, která vznikla v roce 1999 transformací ze střediska pro ženy, založeného již roku 1992. Činnost společnosti spočívá zejména v zajišťování rekvalifikací a vzdělávání, psychosociálním poradenství, poskytování azylového ubytování ženám a jejich dětem v případě domácího násilí, přednáškové a osvětové činnosti. Více informací naleznete na stránkách www.mostkzivotu.cz.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.