Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Kontakty pro ženy - oběti domácího násilí

Kontakty pro ženy - oběti domácího násilí

25. listopad 2003  |  stopnasili.cz
Kontakty na organizace, které nabízejí přímou pomoc obětem domácího násilí po celé ČR.
PRAHA

ROSA - Informační a poradenské centrum pro ženy-oběti domácího násilí
Podolská 25
147 00 Praha 4
tel./fax: +420 241 432 466,
e-mail: rosa@telecom.cz
http://www.rosa-os.cz
Krizová linka: +420 602 246 102
(pouze adresa centra, azylové ubytování je utajené)
Občanské sdružení ROSA poskytuje od roku 1993 bezplatnou komplexní pomoc ženám-obětem domácího násilí (psychosociální poradenství, právní či psychiatrické konzultace). V případě potřeby svým klientkám a jejich dětem zajistí ubytování v azylových pokojích s utajenou adresou, které provozuje. ROSA zároveň nabízí krizovou telefonní linku na tel. 602 246 102. ROSA se zaměřuje i na prevenci domácího násilí - pořádá školení pro odbornou i širší veřejnost, vydává informační letáky, brožury a publikace, spolupracuje s médii. Více informací naleznete na stránkách www.rosa-os.cz.

Psychosociální centrum Acorus
Legerova 20
120 00 Praha 2
tel.: + 420 283 892 772
(pouze kontaktní adresa, adresa zařízení je utajená)
Občanské sdružení Acorus vzniklo v roce 1997. Jeho hlavním posláním je nabízet komplexní pomoc obětem domácího násilí a rozšiřovat informace o dané problematice mezi veřejnost. Provozuje Psychosociální centrum Acorus, které je zaměřeno na přímou pomoc ženám a dětem, které se staly oběťmi domácího násilí. Toto centrum nabízí včasnou sociálně právní, právní, psychoterapeutickou, socioterapeutickou a pedagogickou pomoc. Systém pomoci obsahuje telefonickou krizovou linku, krizová lůžka na dobu maximálně 5 dní, ambulantní poradenství, pobytový program na půl roku a následnou pomoc po odchodu ze zařízení.

proFem o.p.s. - Konzultační středisko pro ženské projekty
Gorazdova 20
120 00, Praha
tel./fax: +420 224 917 224
e-mail: profem@ecn.cz,
http://www.profem.cz
Linka právní pomoci pro ženy - oběti násilí, +420 224 910 744, každou středu od 18:30 - 20:30.
proFem o.p.s se zaměřuje především na společenské oblasti, v nichž dochází k porušování lidských ženských práv - jedním z jejích těžišť práce tak je i téma násilí na ženách, zejména domácí násilí. Na tomto poli spolupracuje s organizacemi a institucemi z neziskové i státní sféry. V roce 1998 proFem o.p.s. zahájila modelový právní projekt AdvoCats for Women - právní pomoc ženám-obětem násilí, jež se v současné době vyvíjí v centrum právní pomoci pro ženy oběti násilí. Jedním z cílů proFem o.p.s je vzbudit zájem státních orgánů o domácím násilí a ovlivnit legislativu týkající se tohoto tématu. Více informací naleznete na www.profem.cz.

Bílý kruh bezpečí
Duškova 20
150 00 Praha 5
tel.: 257 317 100
fax: 251 512 299
http://www.bkb.cz
Linka pro oběti domácího násilí DONA: +420 251 511 313

RIAPS
Chelčického 39
130 00 Praha 3
tel.: +420 222 580 697

Centrum krizové intervence
tel.: 284 066 110

BRNO

Poradna pro ženy v tísni - program Ligy lidských práv
tel.: +420 545 245 996
SOSlinka: +420 737 834 345 (7:00 - 22:00).
e-mail: zenavtisni@llp.cz
www.zenavtisni.cz
Poradna pro ženy v tísni - program Ligy lidských práv
Program poskytuje komplexní přímou pomoc obětem domácího násilí a doplňkově i právní a psychologickou pomoc obětem znásilnění a sexuálního zneužívání. Dále provozuje i poradenskou telefonní linku, poradenství se uskutečňuje i formou internetového poradenství na e-mailové adrese zenavtisni@llp.cz. Více informací naleznete na stránkách www.llp.cz/zenavtisni/index.html.


Ženy bez násilí
Kontaktní osoby: Markéta Huňková a Andrea Rezková, Brno
e-mail: zbn02@hotmail.com
Ženy bez násilí jsou občanským sdružením, které poskytuje ženám-obětem násilí na ženách kvalifikovanou specializovanou právní pomoc a psychoterapeutickou pomoc (formou skupinových sezení pro oběti domácího násilí). Zároveň působí preventivně proti násilí na ženách, soustřeďuje se na systematické proškolování pracovníků tzv. pomáhajících profesí a poskytuje právní pomoc ostatním ženským nevládním organizacím. Vedle toho zpracovává legislativní návrhy zohledňující postavení žen a vydává tiskové materiály k postavení obětí domácího násilí.

Magdalenium
e-mail: magdalenium@volny.cz

Bílý kruh bezpečí
Slovinská 41
612 00 Brno
tel.: 541 218 122
http://www.bkb.cz

HAVÍŘOV

Slezská diakonie - Poradna ELPIS
E-mail: elpis.ha@slezskadiakonie.cz, ustredi@slezskadiakonie.cz
http://www.slezskadiakonie.cz

OLOMOUC

Bílý kruh bezpečí
Na vozovce 26
779 00 Olomouc
tel.: 585 423 857, 732 700 533
http://www.bkb.cz

OSTRAVA

Bílý kruh bezpečí
Ul. 28. října 124
709 24 Ostrava
tel./fax: 597 489 204
http://www.bkb.cz

PARDUBICE

Bílý kruh bezpečí
Pospíšilovo nám. 1693
530 03 Pardubice 3
tel: 466 265 264
http://www.bkb.cz

PLZEŇ

Bílý kruh bezpečí
Americká ul. 42
301 35 Plzeň
tel: 377 637 695
http://www.bkb.cz

TRUTNOV

Most k životu
tel./fax: 499 841 998
e-mail: most.k.zivotu@volny.cz
http://www.mostkzivotu.cz
Most k životu o.p.s. Trutnov je nezávislá, nepolitická a nezisková společnost, která vznikla v roce 1999 transformací ze střediska pro ženy, založeného již roku 1992. Činnost společnosti spočívá zejména v zajišťování rekvalifikací a vzdělávání, psychosociálním poradenství, poskytování azylového ubytování ženám a jejich dětem v případě domácího násilí, přednáškové a osvětové činnosti. Více informací naleznete na stránkách www.mostkzivotu.cz.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.