Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Konference k výstavě Feministická avantgarda

11.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jako součást doprovodného programu k výstavě připravuje Dům umění konferenci, která se bude zabývat širšími socio-kulturními aspekty (ne)přítomnosti feministické avantgardy v sedmdesátých, potažmo osmdesátých letech minulého století u nás a specifickými podmínkami, za nichž se v tomto období feministické myšlení profilovalo, respektive obezřetně obcházelo. Smyslem konference je přispět k diskusi o důvodech, proč debaty o feminismu a genderu přežívaly v bývalém Československu tak dlouho na okraji zájmu a proč je tomu tak do jisté míry dodnes. V bouřlivých 60. letech, kdy rapidně narůstal zájem o pochopení role žen ve společnosti (včetně jejích historických proměn) a kdy západní feministické hnutí uvádělo tzv. ženské otázky do sociálně-politické praxe, nebyla u nás druhá vlna feminismu téměř zaznamenána. Závažné politické okolnosti srpna 1968, sovětské okupace a následné normalizace zastavily tento proces v zárodku chystaných sociálních reforem a debaty o feminismu a genderu postihl podobný osud jako jiné nonkonformní myšlenkové trendy.

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více
feminismus.czČlánky › Konference Žena a média

Konference Žena a média

10. listopad 2003  | Veronika Hubková
Friedrich-Ebert-Stiftung e.V., zastoupení v České republice a Gender Studies o.p.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci „Žena a média“ konané pod záštitou paní poslankyně a předsedkyně Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Anny Čurdové. Konference se uskuteční v pondělí 24. listopadu 2003 od 9:30 do 16:00 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Sněmovní 1, Praha 1, místnost č. 205. Přihlášku na konferenci získáte na adrese nadace Friedrich-Ebert-Stiftung nebo na tel. čísle 22494 8096 (22494 8088), kde také získáte podrobnější informace. Datum uzávěrky přihlášek je 20. listopadu 2003.
Friedrich-Ebert-Stiftung e.V., zastoupení v České republice a Gender Studies o.p.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci „Žena a média“ konané pod záštitou paní poslankyně a předsedkyně Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Anny Čurdové. Konference se uskuteční v pondělí 24. listopadu 2003 od 9:30 do 16:00 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Sněmovní 1, Praha 1, místnost č. 205. Přihlášku na konferenci získáte na adrese nadace Friedrich-Ebert-Stiftung nebo na tel. čísle 22494 8096 (22494 8088), kde také získáte podrobnější informace. Datum uzávěrky přihlášek je 15. listopadu 2003.

Impulsem pro uspořádání konference je projekt Gender Studies, o.p.s., který v minulém roce mapoval způsoby prezentace žen v českých médiích. Kromě odborných seminářů se také podařilo ve spolupráci s výzkumnou agenturou InnoVatio a Českou televizí vytvořit rozsáhlou obsahovou analýzu českých médií. Výsledkem výzkumu je zjištění, že v médiích je stále mizivé zastoupení žen v rozhodovacích pozicích. S tím také souvisí výběr zpracovávaných témat. Zobrazování žen často bývá velmi stereotypní a žena je prezentována především v tradičních kulisách, bez ohledu na její profesní zaměření. Tento způsob se dotýká také žen političek, pro které je konference určena především.

Program konference
„Žena a média“

termín: pondělí 24. listopadu 2003 od 9:30 do 16:00
místo konání: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
Sněmovní 1, Praha 1, místnost č. 205

!!! 09:00 registrace účastnic a účastníků

moderuje: Marie Chřibková

09:30 Zahájení konference Heinz Albert Huthmacher, ředitel kanceláře Friedrich-Ebert-Stiftung
Feminismus a česká média: vztah lásky a nenávisti. „Ženská témata“ z pohledu žen a médií.
Michaela Marksová-Tominová, ředitelka pro PR, Gender Studies o.p.s.

9:50 Neviditelná žena. Zkušenosti političky s médii.
Anna Čurdová, poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

10:10 Představení analýzy „Obraz žen ve zpravodajství českých médií“.
Libor Mihalka,
InnoVatio
následně prostor pro doplňující otázky

10:45 Přestávka na kávu

11:15 Dvojí reflexe – ženy v roli novinářek i objektů médií - pohled zevnitř i zvenčí.
Silvie Blechová, Lidové noviny
Hana Hikelová, Český rozhlas
Magdalena Frouzová, TV NOVA

12:00 Ženy v médiích – Česká republika a Německo jako středoevropská skupina ostrovů, jejichž jazyky teprve musí získat možnost převodu.
Jaroslav Šonka, Evropská akademie, Berlín; FSV UK Praha
diskuse

12:30 Oběd

moderuje: Michaela Marksová-Tominová

13:30 Zkušenosti a příklady odjinud očima zahraničních novinářek
Majda Hrženjak, Slovinsko
Ulrike Helwerth, Journalistinnenbund, Německo
Gerti Eilmsteiner-Saxinger, Milena News, Rakousko
Diskuse

14:30 Prezentace doporučení směrem k médiím a politice.
Alena Králíková,
ředitelka pro vzdělávání, Gender Studies o.p.s.
Diskuse

16:00 Předpokládaný závěr konference

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.