Feminismus po česku aneb žena mezi socialismem a kapitalismem

30.5.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jaké vize měly ženy domáhající se při vzniku republiky volebního práva? Podařilo se jim prosadit, co požadovaly? A co přinesl ženám socialismus? Zdiskreditoval feministické hodnoty? A co pro ně znamenal polistopadový nástup neoliberalismu? Z různých perspektiv o proměnách postavení žen a o konstruktech ženství před a po roce 1989.

Více

Jak jsme vnímali emancipaci

31.5.2018  Praha  | 

Setkání dvou generací je hlavním motivem dalšího diskusního večera na půdě Knihovny Gender Studies. Pavel Kohout, Alena Wagnerová a Michaela Marksová Tominová se společně zamyslí nad minulostí a budoucností ženské emancipace u nás. Debatovat budou nad proměnami mužství a ženství, které zaznamenali v celospolečenském kontextu, ve svém okolí i osobní zkušenosti napříč druhou polovinou minulého století až do současnosti. Jaké proměny vystupující zažili během svých životů a jak je reflektují po osobní stránce - ve svých vlastních životních rolích a ve své práci? Jak se vyvíjely role žen a mužů ve společnosti a veřejném prostoru, v rodině a ve vztazích například v období socialismu nebo v 90. letech? Jaká je situace v poslední době? A jaký je vztah emancipace a feminismu – proč se české ženy snáze identifikují s vlastní emancipovaností než s ideou feminismu? Vylučují se tyto pojmy vzájemně nebo jdou ruku v ruce? Na diskusním večeru budeme hledat odpovědi na tyto i další otázky, přijďte diskutovat i Vy o tom, co Vás zajímá.

Více

Your Life is Waiting

5.6.2018  Praha  | 

Panelová diskuse o psychiatrickém étosu proběhne v rámci uměleckého projektu Institut Úzkosti. V diskusi se budou zkoumat sociopolitické faktory utvářející psychiatrický étos v českém kontextu i mimo něj. Jak jsou psychiatrické poruchy vymýšleny a konstruovány jako vědecká fakta? Jakou roli v tomto procesu hrají státní instituce? Jak psychiatrický étos ovlivňuje společenské struktury a narativ jáství, který je v nich produkován? Je psychiatrie symptomem kapitalismu a patriarchátu?

Více
feminismus.czČlánky › KOFI ANNAN: MESSAGE ON INTERNATIONAL WOMEN'S DAY

KOFI ANNAN: MESSAGE ON INTERNATIONAL WOMEN'S DAY

6. březen 2003
OSN: THE SECRETARY-GENERAL KOFI ANNAN
The Millennium Development Goals -- including the promotion of gender
equality and the empowerment of women -- represent a new way of doing
development business. These eight commitments drawn from the Millennium
Declaration, which was endorsed by all Member States of the United Nations,
form a specific, targeted and time-bound blueprint for building a better
world in the 21st century. They represent a set of simple but powerful and
measurable objectives that every woman and man in the street, from New York
to Nairobi to New Delhi, can easily support and understand.
OSN: THE SECRETARY-GENERAL

The Millennium Development Goals -- including the promotion of gender equality and the empowerment of women -- represent a new way of doing development business. These eight commitments drawn from the Millennium Declaration, which was endorsed by all Member States of the United Nations, form a specific, targeted and time-bound blueprint for building a better world in the 21st century. They represent a set of simple but powerful and measurable objectives that every woman and man in the street, from New York to Nairobi to New Delhi, can easily support and understand.

In our work to reach those objectives, as the Millennium Declaration made clear, gender equality is not only a goal in its own right; it is critical to our ability to reach all the others. Study after study has shown that there is no effective development strategy in which women do not play a central role. When women are fully involved, the benefits can be seen immediately: families are healthier and better fed; their income, savings and reinvestment go up. And what is true of families is also true of communities and, in the long run, of whole countries.

That means that all our work for development -- from agriculture to health, from environmental protection to water resource management -- must focus on the needs and priorities of women. It means promoting the education of girls, who form the majority of the children who are not in school. It means bringing literacy to the half billion adult women who cannot read or write -- and who make up two thirds of the world's adult illiterates.

And it means placing women at the centre of our fight against HIV/AIDS. Women now account for 50 per cent of those infected with HIV worldwide. In Africa, that figure is now 58 per cent. We must make sure that women and girls have all the skills, services and self-confidence they need to protect themselves. We must encourage men to replace risk-taking with taking responsibility. Across all levels of society, we need to see a deep social revolution that transforms relationships between women and men, so that women will be able to take greater control of their lives -- financially as well as physically.

There is no time to lose if we are to reach the Millennium Development Goals by the target date of 2015. Only by investing in the world's women can we expect to get there. When women thrive, all of society benefits, and succeeding generations are given a better start in life. On this International Women's Day, I call on all of us to act with renewed urgency on that understanding.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.