Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Když se chce, může to jít: rovné příležitosti a slaďování na krajském úřadu

Když se chce, může to jít: rovné příležitosti a slaďování na krajském úřadu

Když se chce, může to jít: rovné příležitosti a slaďování na krajském úřadu
Krajský úřad Královéhradeckého kraje se rozhodl, že chce pro svoje zaměstnance a zaměstnankyně, ale i občany a občanky prosazovat rovné příležitosti žen a mužů a programy slaďování rodinného a pracovního života. Projekt je teprve na začátku a je otázkou, co všechno se podaří uvést do praxe. Jedno je však jisté: je tu odhodlání a snaha rozhýbat zaběhlý chod úřadu. Na otázky Lindy Sokačové odpovídala ředitelka krajského úřadu JUDr. Ivana Krečková.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje se rozhodl, že chce pro svoje zaměstnance a zaměstnankyně, ale i občany a občanky prosazovat rovné příležitosti žen a mužů a programy slaďování rodinného a pracovního života. Projekt je teprve na začátku a je otázkou, co všechno se podaří uvést do praxe. Jedno je však jisté: je tu odhodlání a snaha rozhýbat zaběhlý chod úřadu. Na otázky Lindy Sokačové odpovídala ředitelka krajského úřadu JUDr. Ivana Krečková.

Proč se krajský úřad rozhodl prosazovat rovné příležitosti a slaďování rodinného a pracovního života?

Hlavním důvodem pro podporu a prosazování rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života je především společenská odpovědnost krajského úřadu jako zaměstnavatele a veřejné instituce. Motivací pro náš úřad je i soutěž Úřad roku “Půl na půl” a aktivity ostatních krajských úřadů v rámci dané problematiky.

Co konkrétně děláte pro zaměstnance úřadu? Mohou se těšit na nějaké novinky?

V tuto chvíli jsou realizovány aktivity, jejichž cílem je vyhodnotit potřeby zaměstnankyň a zaměstnanců úřadu v oblasti slaďování pracovního, rodinného a osobního života a je připravován audit rovných příležitostí krajského úřadu. Pracujeme na metodice spolupráce se zaměstnankyněmi a zaměstnanci úřadu při odchodu, v průběhu a při návratu z mateřské a rodičovské dovolené, dale se zabýváme možnostmi fungování alternativních forem práce na krajském úřadu (dosavadní zjištění potvrdila, že by zaměstnanci a zaměstnankyně našeho úřadu tuto možnost uvítali). Téma rovných příležitostí chceme také začlenit do tzv. vstupního vzdělávání úředníků a úřednic. V rámci realizovaných aktivit oslovujeme zaměstnankyně úřadu na mateřské a rodičovské dovolené, zapojujeme je do skupinových diskusí, jsou s nimi realizovány individuální rozhovory apod.

Co je pro krajský úřad nejdůležitější, když řešíte otázku slaďování rodinného a pracovního života pro občany a občanky kraje? Například v rodinné politice...

Rada kraje v rámci svého programového prohlášení přislíbila do roku 2012 zpracovat koncepci rodinné politiky a zavést v Královéhradeckém kraji projekt Rodinných pasů. Ten se podařilo spustit již v červnu roku 2009. Hlavním úkolem je v současné době vytvoření krajské koncepce rodinné politiky.

Je nějaký rozdíl mezi programem rovných příležitostí a slaďování ve veřejném sektoru a v soukromé sféře?

Myslím si, že nelze jednoznačně vymezit konkrétní rozdíl. Především nemohu přesně odpovědět na to, jakým způsobem pracují v dané oblasti soukromé instituce, firmy a podniky.

V podstatě se ale domnívám, že každý zaměstnavatel může vytvářet opatření na podporu rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života. 

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.