Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy

21.12.2018  

"All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy" is a 1-day exhibition organized and curated by Anna Wim and Natalie Kollega, aiming to give platform and visibility to diverse femme and non-binary artists working with themes of feminism, queerness, social justice, and more.

Více
feminismus.czČlánky › Když se chce, může to jít: rovné příležitosti a slaďování na krajském úřadu

Když se chce, může to jít: rovné příležitosti a slaďování na krajském úřadu

Když se chce, může to jít: rovné příležitosti a slaďování na krajském úřadu
Krajský úřad Královéhradeckého kraje se rozhodl, že chce pro svoje zaměstnance a zaměstnankyně, ale i občany a občanky prosazovat rovné příležitosti žen a mužů a programy slaďování rodinného a pracovního života. Projekt je teprve na začátku a je otázkou, co všechno se podaří uvést do praxe. Jedno je však jisté: je tu odhodlání a snaha rozhýbat zaběhlý chod úřadu. Na otázky Lindy Sokačové odpovídala ředitelka krajského úřadu JUDr. Ivana Krečková.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje se rozhodl, že chce pro svoje zaměstnance a zaměstnankyně, ale i občany a občanky prosazovat rovné příležitosti žen a mužů a programy slaďování rodinného a pracovního života. Projekt je teprve na začátku a je otázkou, co všechno se podaří uvést do praxe. Jedno je však jisté: je tu odhodlání a snaha rozhýbat zaběhlý chod úřadu. Na otázky Lindy Sokačové odpovídala ředitelka krajského úřadu JUDr. Ivana Krečková.

Proč se krajský úřad rozhodl prosazovat rovné příležitosti a slaďování rodinného a pracovního života?

Hlavním důvodem pro podporu a prosazování rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života je především společenská odpovědnost krajského úřadu jako zaměstnavatele a veřejné instituce. Motivací pro náš úřad je i soutěž Úřad roku “Půl na půl” a aktivity ostatních krajských úřadů v rámci dané problematiky.

Co konkrétně děláte pro zaměstnance úřadu? Mohou se těšit na nějaké novinky?

V tuto chvíli jsou realizovány aktivity, jejichž cílem je vyhodnotit potřeby zaměstnankyň a zaměstnanců úřadu v oblasti slaďování pracovního, rodinného a osobního života a je připravován audit rovných příležitostí krajského úřadu. Pracujeme na metodice spolupráce se zaměstnankyněmi a zaměstnanci úřadu při odchodu, v průběhu a při návratu z mateřské a rodičovské dovolené, dale se zabýváme možnostmi fungování alternativních forem práce na krajském úřadu (dosavadní zjištění potvrdila, že by zaměstnanci a zaměstnankyně našeho úřadu tuto možnost uvítali). Téma rovných příležitostí chceme také začlenit do tzv. vstupního vzdělávání úředníků a úřednic. V rámci realizovaných aktivit oslovujeme zaměstnankyně úřadu na mateřské a rodičovské dovolené, zapojujeme je do skupinových diskusí, jsou s nimi realizovány individuální rozhovory apod.

Co je pro krajský úřad nejdůležitější, když řešíte otázku slaďování rodinného a pracovního života pro občany a občanky kraje? Například v rodinné politice...

Rada kraje v rámci svého programového prohlášení přislíbila do roku 2012 zpracovat koncepci rodinné politiky a zavést v Královéhradeckém kraji projekt Rodinných pasů. Ten se podařilo spustit již v červnu roku 2009. Hlavním úkolem je v současné době vytvoření krajské koncepce rodinné politiky.

Je nějaký rozdíl mezi programem rovných příležitostí a slaďování ve veřejném sektoru a v soukromé sféře?

Myslím si, že nelze jednoznačně vymezit konkrétní rozdíl. Především nemohu přesně odpovědět na to, jakým způsobem pracují v dané oblasti soukromé instituce, firmy a podniky.

V podstatě se ale domnívám, že každý zaměstnavatel může vytvářet opatření na podporu rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života. 

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.