Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Jak získat částečný úvazek?

Jak získat částečný úvazek?

Jak získat částečný úvazek?
Jak získat částečný úvazek? Poradí vám Gender Studies, o.p.s. v nové publikaci pro zaměstnance, která bude vycházet v září. Bude obsahovat jak právní tak praktické informace na téma mateřské a rodičovské dovolené, příspěvků v mateřství a rodičovství, flexibilních forem práce a i praktické a trošku nestandardní rady, jak postupovat, máte-li ve svém okolí nedostupné zařízení péče o děti. Zde přinášíme úryvek, který se týká vašich možností, chcete-li pracovat na částečný úvazek.

Jak získat částečný úvazek? Poradí vám Gender Studies, o.p.s. v nové publikaci pro zaměstnance, která bude vycházet v září. Bude obsahovat jak právní tak praktické informace na téma mateřské a rodičovské dovolené, příspěvků v mateřství a rodičovství, flexibilních forem práce a i praktické a trošku nestandardní rady, jak postupovat, máte-li ve svém okolí nedostupné zařízení péče o děti. Zde přinášíme úryvek, který se týká vašich možností, chcete-li pracovat na částečný úvazek:

Jak přesvědčit zaměstnavatele, aby vám poskytl možnost pracovat na částečný úvazek?

1. Pokud pečujete o dítě mladší 15 let, jste těhotná, nebo prokážete, že pečujete o převážně nebo úplně bezmocnou fyzickou osobu, máte právní nárok na částečný úvazek. Zaměstnavatel musí v těchto případech částečný úvazek poskytnout, nebrání-li mu v tom vážné provozní důvody.

2. O částečný úvazek požádejte písemnou formou a požadujte též písemné vyjádření svého zaměstnavatele.

3. Chcete-li částečný úvazek na omezenou dobu, uveďte toto do smlouvy se zaměstnavatelem, kterou budete uzavírat.

4. Doporučujeme nespoléhat na ústní dohodu, která je dle zákona dostačující, ale uzavřít o částečném úvazku smlouvu.

5. Předem nepředpokládejte, že zaměstnavatel na částečný úvazek nepřistoupí, aniž byste se zeptali. Máte-li o něj zájem, zaměstnavatele rozhodně požádejte. 61% zaměstnavatelů, kteří částečné úvazky nenabízí, deklarovalo, že by zaměstnancům, kteří by potřebovali úpravu pracovní doby, protože pečují o malé děti, či z důvodu jiných rodinných závazků, pravděpodobně vyhovělo (1).

6. Obecně mají zaměstnavatelé v ČR představu, že částečný úvazek je výhodný pro zaměstnance a zaměstnankyně, avšak nevýhodný pro firmu. Snažte se přesvědčit zaměstnavatele, že to není pravda.

7. Reálnou nevýhodou pro firmu je vyšší administrativní zátěž a větší náklady na účetnictví.

8. Nevýhod částečného úvazku na straně zaměstnance či zaměstnankyně je ale také celá řada. Především mají tito zaměstnanci horší postavení, pokud jde o pracovní postup, mají horší přístup k podnikovým školením a kurzům, nemají takový nárok na zaměstnanecké výhody a mají obecně nižší jistotu zaměstnání. Tyto nevýhody mohou hraničit až s nepřímou diskriminací. Vyjasněte si se svým zaměstnavatelem tyto záležitosti před nástupem na částečný úvazek.

9. Neděláte-li manuální práci (kde je částečný úvazek dobře vymezitelný, např. počtem vyrobených výrobků), dejte si pozor na objem práce, který budete muset vykonávat, nižší úvazek většinou přináší více práce, kterému se lze velmi obtížně vyhnout. Např. klienti a mnohdy i kolegové vám telefonují i mimo vaši pracovní dobu, protože neznají rozvrh vašich hodin, ale také protože se řada záležitostí musí řešit akutně. A jen taková banalita jako vyplňování pracovních výkazů vám rozhodně nezabere polovinu času než jejich vyplňování při celém úvazku. Bude o něco málo kratší, ale na polovinu času se při polovičním úvazku nedostanete. Zdůrazněte to svému zaměstnavateli.

10. Za částečný úvazek budete vděční, stanete se loajálnějším zaměstnancem.

11. Budete spokojenější, protože budete mít pocit, že lépe zvládáte životní situaci – např. péči o malé dítě a zároveň zaměstnání, budete podávat vyšší výkon.

Manuál můžete získat na webové adrese: http://knihkupectvi.feminismus.cz

(1) Rodinné potřeby zaměstnanců, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2009, http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_304.pdf

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.