We will not change our show

21.2.2019  Jihomoravský kraj  | 

Výstava We Will Not Change Our Show sdružuje umělce pocházející ze střední a východní Evropy, tvořící v různých médiích a zabývající se různorodými aspekty vyjádření vlastní queer identity. Kurátorská pozice vychází z ideje svobody slova a uměleckého vyjádření. Předpokladem je přesvědčení, že diskuze o citlivých otázkách spojených s queer tematikou může přispět k narušení patriarchálního statu quo, jenž často vylučuje a diskriminuje menšiny.

Více

Žižkovská noc 2019 - Ženy v kultuře

23.3.2019  Praha  | 

Stále lze v některých galeriích a uměleckých sbírkách najít ženy pouze jako múzy, milenky a děvy umělců. Na ženu jako umělkyni narazíme jenom zřídka. Čím to je? V průběhu historie umění jsou umělkyně pevnou a silnou součástí umělecké scény, ale proč nejsou vidět? Téma genderového diskurzu je na větším počátku v České republice než jinde. Až od 80. a 90. let se na české scéně toto téma začalo řešit. Ženy nebyly přijímány na umělecké akademie, které udávaly směr. Nejsou brány vážně. Patriarchát ve společnosti. 4. vlna feminismu, která řeší sexismus. Tohle mohla udělat jenom ženská. Pojem „Ženské umění”. Šovinismus. Obtěžování. Bytí děva v kultuře.
 

Více

Josef Petr: Krize mužské identity

25.3.2019  Praha  | 

Dneska je to všude: "chlapi už nejsou, co to bejvalo". Ptáte se, co to s námi ty ženský provedly? Nebo si za to můžeme sami? Vyměkli jsme? Stal se z nás beztvarý genderový rosol? Válcuje nás krize mužské identity? Nebo je to celý jenom fáma? A zachrání nás Donald Trump, reklama na Gillette nebo skautský šátek? Přijďte na besedu s Josefem Petrem, sociologem a ředitelem Ligy otevřených mužů, která se už 12 let věnuje zvyšování kvality života mužů v ČR.

Více
feminismus.czČlánky › Jak se zachovat, když cítíte, že vás nadřízený diskriminuje?

Jak se zachovat, když cítíte, že vás nadřízený diskriminuje?

Jak se zachovat, když cítíte, že vás nadřízený diskriminuje?
"Stejnou práci se mnou vykonávají další dva kolegové, ale nadřízený se vozí jenom po mně." Přinášíme vám příklad diskriminace na pracovišti. Na dotaz klientky odpovídala Mgr. Jarmila Kopecká z Gender poradny Hradec Králové. Genderové poradenství je zde poskytováno jako nadstandardní služba Občanské poradny Hradec Králové, která je provozována Občanským poradenským střediskem, o.p.s. jk
"Stejnou práci se mnou vykonávají další dva kolegové, ale nadřízený se vozí jenom po mně." Přinášíme vám příklad diskriminace na pracovišti. Na dotaz klientky odpovídala Mgr. Jarmila Kopecká z Gender poradny Hradec Králové. Genderové poradenství je zde poskytováno jako nadstandardní služba Občanské poradny Hradec Králové, která je provozována Občanským poradenským střediskem, o. p. s.

Dotaz klientky:

Pracuji v PR agentuře jako produkční. Kromě jedné kolegyně tu pracují už jenom muži. Mým vedoucím je muž a zpočátku bylo vše v pořádku. Bez problémů jsme spolu komunikovali a snažili se práci co nejlépe zkoordinovat. Po nějakém čase se ale můj vedoucí začal chovat divně. Pokřikoval na mě přes celou kancelář výtky, že to a to není hotové a stále se mu něco nelíbilo. Nejsem na takové jednání zvyklá a je pod mojí úrovní chovat se stejně jako on. I když jsem se mu snažila věc vysvětlit, znovu začal křičet s tím, že vůbec nic nedělám, nemám zájem o práci a nestíhám. Stejnou práci se mnou vykonávají další dva kolegové, ale nadřízený se vozí jenom po mně. Přitom svoji práci odvádím jako první ze všech. Jak se můžu bránit? Co můžu v takové situaci dělat? Přeci jenom je to můj vedoucí a nechci hned dělat dusno.

Odpověď poradkyně:

Z popisovaného příběhu zaznívají diskriminační praktiky s prvky tzv. bossingu, psychoteroru ze strany nadřízeného. Pod tímto výrazem lze nalézt nejrůznější jevy: znevažování a aroganci, závist, špatné způsoby chování a jednání s druhými, nedostatečnou schopnost komunikace, nevyzrálou osobnost, neschopnost řešit konflikty a otevřeně k nim přistupovat. Když ke zmiňovaným jevům dochází opakovaně a po delší dobu, pak mluvíme o mobbingu, v našem případě o bossingu. Není však zapotřebí čekat až se z nepříjemného jevu stane jev patologický. V případě, že je nám takové jednání nemilé, cítíme tlak nevyjasněných situací, špatně se nám pracuje, je nutné se začít bránit ihned. A jak na to? Navrhuji následující alternativy:

1. Sjednejte si s vedoucím schůzku "mezi čtyřma očima". Jednejte zdravě sebevědomě, tzn. nebuďte ani příliš sebejistá, ale ani příliš ostýchavá. Předneste svoji verzi pravdy. Ukažte svůj zájem usilovat o pokojné pracovní vztahy, představte sebe jako silnou osobnost, která si je vědoma svých kvalit, ale je zároveň schopna přijmout i oprávněnou kritiku. Vyjádřeno slovy např.: "Jsem dobrá pracovnice, ale to neznamená že musím vždy dělat všechno perfektně". Většina kultur si pracovitých a svědomitých lidí vysoce cení a respektuje je. Nenechte se rozhodit neprofesionálním přístupem vašeho vedoucího, možná se obává o své místo, třeba se cítí být z vaší strany ohrožen, a proto vaši práci zlehčuje a znevažuje. Dávejte si pozor nejen na to, co říkáte, ale také, jak to říkáte. Přátelský přístup může napjatou atmosféru uvolnit. Při hovoru zaveďte svého šéfa do vztahové roviny Já-výrok, tj. např. Cítím se neprávem obviněna…; Cítím se nepříjemně … když (popis situace); …protože (dovysvětlíte, důvod proč); … potřebovala bych pro změnu … V průběhu rozhovoru přejděte ke společnému zájmu vašeho pracoviště. Nezůstal nevyřešen nějaký konflikt, nedorozumění mezi vámi a vedoucím? Šikanózní jednání často začíná právě nevyřešeným konfliktem. Pamatujte, že dobrá komunikace s lidmi pomáhá překonávat stres. Zkuste dohodnout zásady jednání na pracovišti. Nedopusťte však, aby váš vedoucí při jednání ztratil tvář - tvář vedoucího, přeci jenom je to váš šéf, budete se potkávat i nadále a případně by se z vás časem, po úspěšné domluvě, mohli stát partneři.

2. V případě neúspěchu, při sjednávání termínu schůzky, sepište zvací dopis a vedoucímu jej doporučeně zašlete. V případě neúspěchu, dopis bez odpovědi, zašlete kopii tohoto dopisu nadřízenému vašeho vedoucího s žádostí o pomoc. Je však nutno počítat s tím, že pokud vedoucí diskriminuje vědomě, je použití obou variant zbytečné. V praxi se totiž stává, že šéf odmítá problém řešit nebo jej bagatelizuje.

3. Jako další alternativu lze využít pomoci, kterou nabízejí další nevládní neziskové organizace, např.: Občanská poradna Brno - může zprostředkovat tzv. mediační jednání. Mediace představuje alternativní možnost řešení konfliktů za asistence mediátora, tzn. třetí neutrální strany. Mediátor sezve a vede jednání sporných stran za účelem vytvoření vzájemně přijatelné dohody. Jedná se o neformální proces řešení konfliktů, ve kterém jsou obě strany přítomny dobrovolně.

Dále je možné konzultovat problém s odborníky: Obecně dalšími variantami, kde hledat pomoc, cítíte-li se být diskriminována, jsou následující:

  • Odbory: osoba, která je odborově organizována, má právo na bezplatné právní poradenství ze strany odborů, případně bezplatné zastupování před soudem. Pomoc u odborů může vyhledat i neorganizovaná osoba, ale bez výše uvedeného práva.

  • Úřad práce v místě sídla organizace. Upozornění na diskriminační praktiky zaměstnavatele je vhodné podat písemně buď poštou, nebo je osobně předat v podatelně úřadu.

  • Týká-li se věc diskriminačních praktik vycházejících např. z přijímacího rozhovoru uchazečky, z diskriminačního inzerátu, je vhodné kopii upozornění zaslat rovněž na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (odd. pro rovné příležitosti, JUDr. Zelenková).

  • Advokáti: poskytují komerční (placené) právní služby, včetně sepsání a podání žaloby, zastupování u soudu.

  • Soud - podání žaloby u soudu v jehož územním obvodu má žalovaný zaměstnavatel sídlo. Zde je třeba upozornit na vhodnost oslovení právního zástupce se znalostí této problematiky. Dozvíte se od něj např.o přeneseném důkazním břemenu, tzn. že je to vždy zaměstnavatel, který musí u soudního jednání prokázat, že dotyčnou osobu nediskriminoval.
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.