Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

Média z pohledu novinářek - diskusní večer

19.9.2018  Praha  | 

Další z řady diskusních večerů v Knihovně Gender Studies bude tentokrát věnován tématu žen v médiích a zpravodajství. Diskutovat budeme o situaci novinářek v českém mediálním prostředí a jejich postavení v redakcích nebo o vlivu genderu na mediální obsah.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více
feminismus.czČlánky › Jak jsou v Evropské unii využívány zkrácené úvazky?

Jak jsou v Evropské unii využívány zkrácené úvazky?

Jak jsou v Evropské unii využívány zkrácené úvazky?
V posledních dvaceti letech v Evropě stoupá nabídka práce na zkrácený úvazek. Tento způsob zaměstnání má svoje výhody, spočívající zejména v možnosti kombinace práce s rodinou, ale i své nevýhody, například omezený přístup ke vzdělávání a nižší možnosti profesního růstu. Podrobněji se situací zabývala studie Eurofound, jejíž závěry vám stručně představíme.

V posledních dvaceti letech v Evropě stoupá nabídka práce na zkrácený úvazek. Tento způsob zaměstnání má svoje výhody, spočívající zejména v možnosti kombinace práce s rodinou, ale i své nevýhody, například omezený přístup ke vzdělávání a nižší možnosti profesního růstu. Podrobněji se situací zabývala studie Eurofound, jejíž závěry vám stručně představíme.

Poměr zkrácených úvazků v posledních dvaceti letech v rámci EU roste. Během ekonomické krize jejich počet poklesl na evropský průměr 18.8% (2009). Výzkum nadace Eurofound (Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek) se zabýval například tím, jak souvisí práce na zkrácený úvazek s celkovou zaměstnaností. V řadě zemí platí, že mají zároveň vysoký počet zkrácených úvazků i vysokou míru ekonomické aktivity. Např. Nizozemí má míru zaměstnanosti téměř 85% a procento částečných úvazků přesahuje 45%. Průměr odpracovaných hodin, po zahrnutí plných úvazků, činí 30 odpracovaných hodin týdně. V Česku zaměstnanost dosahuje 65% a zkrácených úvazků je 5,5%.

Zkrácené úvazky mají však celou řadu dopadů, ne všechny jsou pozitivní. Následující řádky shrnují hlavní výhody a rizika z pohledu zaměstnavatele, zaměstnaných a vlády.

Pozitivní aspekty

Zaměstnavatel  • Umožňuje reagovat na cyklické změny v potřebě pracovní sily • Úpravy s ohledem na produkci a náklady na pracovní sílu vedou k ziskům v oblasti produktivity • Může vyjít vstříc preferencím zaměstnaných

Zaměstnanec/zaměstnakyně • Řešení slaďování osobního a pracovního života • Facilituje nástup na nebo naopak opouštění trhu práce během života • Může zvýšit životní spokojenost

Vláda • Zvyšuje participaci na trhu práce, zejména u žen

Negativní aspekty

Zaměstnavatel • Fixní náklady (nábor, trénink, sociální zabezpečení) mohou zvýšit celkové náklady na pracovní sílu

Zaměstnanec/zaměstnankyně • Hodinová mzda je nižší než u plných úvazků • Snížené benefity • Snížené kariérní možnosti • Přechody mezi zkráceným a plným úvazkem mohou být náročné • Snížená pracovní spokojenost/kvalita práce

Vláda • Plýtvání zdroji, nedostatečné využití lidského kapitálu – mnoho osob pracujících na zkrácené úvazky má vysoké vzdělání • Vytlačování plných úvazků

Na evropské úrovni je nejčastější formou realizace zkráceného úvazku omezený časový úsek, který je pevně dán pro každý pracovní den (78%), uspořádání, kdy zaměstnaná osoba pracuje standardní počet hodin, ale méně dní v týdnu je na druhém místě (45%).

Genderové aspekty zkrácených úvazků

Celoevropský průměr poukazuje na výrazně vyšší využívání zkrácených úvazků ženami (32%), oproti mužům (8%). Platí, že výraznější zastoupení této formy zaměstnání také nacházíme spíše ve feminizovaných profesích - vzdělávání, zdravotnictví, sociální práce. Tři čtvrtiny organizací, které nezaměstnávají ženy, a polovina těch, kde pracuje méně než dvacet procent žen, vůbec zkrácené úvazky nenabízí.

Vychází zkrácený úvazek z návrhu zaměstnaných nebo naopak ze strany zaměstnavatele? Studie poukazuje na to, že obzvláště ženy jsou poměrně často nuceny volit práci na zkrácený úvazek, protože není dostupná péče o děti v rozsahu potřebném pro práci na plný úvazek. S tím souvisí i fakt, že pokud se podíváme na aspekty genderu a věku v kontextu využívání zkrácených úvazků, zjistíme, že zatímco muži na zkrácený úvazek pracují zejména v nejmladší (14%) a nejstarší (10%) věkové skupině, jsou velmi neobvyklé ve věku mezi 30 – 49 lety. S věkem však u žen zastoupení zkrácených úvazků stoupá. To naznačuje nejen vliv rodičovských povinností, ale i možné problémy při nástupu zpět do plného úvazku.

Kvalita práce na zkrácený úvazek

Jedním z problémů zkrácených úvazku je snížení možností profesního rozvoje a šance na povýšení. Pokud se v režimu kratší pracovní doby objevují lidé na vyšších pozicích, jedná se především o ty, kdo si úvazek zkrátili již po dosažení vyššího postavení.

Zkrácený úvazek také může znamenat méně zajímavou práci. Zatímco 49% zaměstnaných na plný úvazek shledává svou práci intelektuálně náročnou, v případě osob pracujících na zkrácený úvazek se jedná pouze o 38%.

Studie tak poukazuje na některé problémy spojené s využíváním zkrácených úvazků, které je potřeba brát do úvahy v situaci, kdy jsou zaváděny. Detailní informace můžete získat ze zprávy.

Legislativa:

Na úrovni EU existuje direktiva číslo 97/81/EC, která se přímo týká práce na zkrácený úvazek a usiluje o nastolení spravedlivých podmínek pro pracující na zkrácený úvazek ve srovnání se zaměstnanými na plný úvazek.

V české legislativě je práce na zkrácený úvazek řešena v zákoně č. 262/2006, zákoník práce.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.