Feminismus po česku aneb žena mezi socialismem a kapitalismem

30.5.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jaké vize měly ženy domáhající se při vzniku republiky volebního práva? Podařilo se jim prosadit, co požadovaly? A co přinesl ženám socialismus? Zdiskreditoval feministické hodnoty? A co pro ně znamenal polistopadový nástup neoliberalismu? Z různých perspektiv o proměnách postavení žen a o konstruktech ženství před a po roce 1989.

Více

Jak jsme vnímali emancipaci

31.5.2018  Praha  | 

Setkání dvou generací je hlavním motivem dalšího diskusního večera na půdě Knihovny Gender Studies. Pavel Kohout, Alena Wagnerová a Michaela Marksová Tominová se společně zamyslí nad minulostí a budoucností ženské emancipace u nás. Debatovat budou nad proměnami mužství a ženství, které zaznamenali v celospolečenském kontextu, ve svém okolí i osobní zkušenosti napříč druhou polovinou minulého století až do současnosti. Jaké proměny vystupující zažili během svých životů a jak je reflektují po osobní stránce - ve svých vlastních životních rolích a ve své práci? Jak se vyvíjely role žen a mužů ve společnosti a veřejném prostoru, v rodině a ve vztazích například v období socialismu nebo v 90. letech? Jaká je situace v poslední době? A jaký je vztah emancipace a feminismu – proč se české ženy snáze identifikují s vlastní emancipovaností než s ideou feminismu? Vylučují se tyto pojmy vzájemně nebo jdou ruku v ruce? Na diskusním večeru budeme hledat odpovědi na tyto i další otázky, přijďte diskutovat i Vy o tom, co Vás zajímá.

Více

Your Life is Waiting

5.6.2018  Praha  | 

Panelová diskuse o psychiatrickém étosu proběhne v rámci uměleckého projektu Institut Úzkosti. V diskusi se budou zkoumat sociopolitické faktory utvářející psychiatrický étos v českém kontextu i mimo něj. Jak jsou psychiatrické poruchy vymýšleny a konstruovány jako vědecká fakta? Jakou roli v tomto procesu hrají státní instituce? Jak psychiatrický étos ovlivňuje společenské struktury a narativ jáství, který je v nich produkován? Je psychiatrie symptomem kapitalismu a patriarchátu?

Více
feminismus.czČlánky › INTERRUPCE V ČÍSLECH

INTERRUPCE V ČÍSLECH

4. červen 2002  | redakce F.CZ
Statistiky pro ČR a světově.

STATISTIKY - INTERRUPCE V ČÍSLECH

 

ČESKÁ REPUBLIKA

ROK

Potraty celkem

Z toho: umělá přerušení těhotenství

Z toho: samovolné potraty

Potraty na 1000 obyvatel

Umělá přerušení těhotenství na 100 narozených

Umělá přerušení těhotenství na 100 ukončených těhotenství

1990

126 055

111 268

14 772

12,0

84,8

43,3

1995

61 590

49 531

10 571

6,0

51,4

31,4

1996

59 962

48 086

10 296

5,8

53,0

31,4

1997

56 973

45 022

10 392

5,5

49,5

32,9

1998

55 654

42 959

11 128

5,4

47,2

34,1

1999

52 103

39 382

11 173

5,1

43,9

27,8

(Pramen: Ženy a muži v číslech, Český statistický ústav, MPSV, Praha 2000)

 

 

CELOSVĚTOVĚ

TABULKA I.
UMĚLÉ PŘERUŠENÍ TĚHOTENSTVÍ V JEDNOTLIVÝCH ZEMÍCH

 Statistiky pokládané za kompletní

ZEMĚ

POČET INTERRUPCÍ

POČET INTERRUPCÍ NA 1000 ŽEN

15 - 44 LET

POČET INTERRUPCÍ NA 100 TĚHOTENSTVÍ

CELKOVÝ POČET INTERRUPCÍ

Anglie a Wales, 1996

167.900

15,6

20,5

0,48

Austrálie, 1995-96

91.900

22,2

26,4

0,57

Bělorusko, 1996

155.700

67,5

61,9

2,04

Belgie, 1996

14.600

6,8

11,2

0,21

Bulharsko, 1996

89.000

51,3

55,2

1,55

Česká republika, 1996

46.500

20,7

34,0

0,63

Dánsko, 1995

17.700

16,1

20,3

0,48

Estonsko, 1996

16.900

53,8

56,0

1,63

Finsko, 1996

10.400

10,0

14,7

0,31

Holandsko, 1996

22.400

6,5

10,6

0,20

Izrael, 1995

17.600

14,3

13,1

0,43

Kanada, 1995

106.700

15,5

22,0

0,49

Kazachstán, 1996

178.000

43,9

41,3

1,32

Kuba, 1996

209.900

77,7

58,6

2,33

Litva, 1996

23.100

44,1

53,9

1,33

Maďarsko, 1996

76.600

34,7

42,1

1,07

Německo, 1996

130.900

7,6

14,1

0,23

Norsko, 1996

14.300

15,6

19,1

0,47

Nový Zéland, 1995

13.700

16,4

19,1

0,49

Portoriko, 1991-1992

19.200

22,7

23,0

0,68

Singapur, 1996

14.400

15,9

22,8

0,48

Skotsko, 1996

12.300

11,2

17,2

0,34

Slovenská republika, 1996

24.300

19,7

28,8

0,59

Slovinsko, 1996

10.400

23,2

35,7

0,70

Spojené státy americké, 1996

1.365.700

22,9

25,9

0,69

Švédsko, 1996

32.100

18,7

25,2

0,56

Švýcarsko, 1996

12.800

8,4

13,3

0,25

Tunisko, 1996

19.000

8,6

7,8

0,26

 

Nekompletní statistiky nebo statistiky, jejichž míra kompletnosti není znána

ZEMĚ

POČET INTERRUPCÍ

POČET INTERRUPCÍ NA 1000 ŽEN

15 - 44 LET

POČET INTERRUPCÍ NA 100 TĚHOTENSTVÍ

CELKOVÝ POČET INTERRUPCÍ

Albánie, 1996

21.200

27,2

23,7

0,82

Arménie, 1996

31.300

35,4

39,4

1,06

Ázerbajdžán, 1996

28.400

16,0

18,0

0,49

Bangladéš, 1995-1996

100.300

3,8

3,1

0,11

Čína, 1995

7.930.000

26,1

27,4

0,78

Francie, 1995

156.200

12,4

17,7

0,37

Gruzie, 1996

26.600

21,9

33,2

0,66

Hongkong, 1996

25.000

15,1

27,9

0,45

Chorvatsko, 1996

12.300

12,9

18,7

0,38

Indie, 1995-1996

566.500

2,7

2,1

0,08

Irsko, 1996

4.900

5,9

8,9

0,18

Itálie, 1996

140.400

11,4

21,1

0,34

Japonsko, 1995

343.000

13,4

22,4

0,40

Jihoafrická republika, 1997

26.400

2,7

2,4

0,08

Jugoslávie, 1993

119.300

54,6

45,8

1,64

Korea (Jižní), 1996

230.000

19,6

24,6

0,59

Kyrgyzstán, 1996

24.600

22,4

17,5

0,67

Lotyšsko, 1996

27.800

34,4

41,5

1,03

Makedonie, 1996

14.200

28,5

31,1

0,86

Moldavsko, 1996

38.900

38,8

42,7

0,83

Mongolsko, 1996

15.600

25,9

18,2

0,78

Rumunsko, 1996

394.400

78,0

63,0

2,34

Ruská federace, 1995

2.287.300

68,4

62,6

2,56

Španělsko, 1996

51.000

5,7

12,6

0,17

Tádžikistán, 1990

55.500

49,1

21,2

1,47

Turecko, 1993

351.300

25,0

20,5

0,75

Turkmenistán, 1990

37.200

44,9

22,9

1,35

Ukrajina, 1996

635.600

57,2

57,6

1,72

Uzbekistán, 1996

63.200

11,8

9,5

0,35

Vietnam, 1996

1.520.000

83,3

43,7

2,50

Zambie, 1983

1.200

0,4

0,4

0,01


Poznámky k tabulce I.:

1. Počet interrupcí (2. sloupec) - zaokrouhlováno na nejbližší 100.
2. Počet interrupcí na 100 těhotenství (4. sloupec) - těhotenství jsou definována jako zákonné interrupce a živě narození.
3. Celkový počet interrupcí (5. sloupec) - počet interrupcí
4. Belgie - zahrnuje interrupce provedené v Holandsku
5. Kanada - zahrnuje interrupce provedené v USA
6. Anglie a Wales, Holandsko - pouze občanky
7. Skotsko - zahrnuje interrupci provedené v Anglii a Walesu
8. Švýcarsko - zahrnuje průměr dvou z 26 kantonů
9. Bangladéš - regulace menstruace
10. Irsko - založeno na irských občankách, které podstoupili interrupci v Anglii a ve Walesu
11. Jižní Korea, Turecko - založeno na výzkumech vdaných žen ve věku 20-44 (Jižní Korea) a 15-49 (Turecko)
12. Tádžikistán, Turkmenistán - zahrnuje samovolné (spontánní) potraty
13. Vietnam - není zahrnuto přibližně 500 000 interrupcí probíhajících v soukromém (privátním) sektoru


TABULKA II.
TENDENCE V HODNOTÁCH LEGÁLNÍCH INTERRUPCÍ NA 1000 ŽEN VE VĚKU 15 - 44 LET

Statistiky pokládané za kompletní

ZEMĚ

1975

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

Anglie, Wales

11,2

12,8

12,2

12,8

13,5

15,3

15,8

15,2

14,8

14,7

14,6

14,4

15,6

Bělorusko

(92,4)

(93,7)

(92,2)

(98,4)

(79,2)

100,3

      

101,7

94,1

92,8

83,8

80,1

75,4

67,5

Belgie

n

n

n

n

7,0

7,4

n

n

n

6,1

6,2

6,2

6,8

Bulharsko

64,3

76,7

73,1

61,9

65,5

64,1

70,3

67,6

64,9

55,0

49,9

50,0

51,3

Česká rep.

26,4

32,3

34,5

36,5

37,9

48,7

47,7

45,9

41,6

30,8

23,8

21,4

20,7

Dánsko

27,0

21,4

19,3

18,5

17,7

18,6

18,2

17,6

16,8

16,9

15,9

16,1

n

Estonsko

(126,2)

(113,3)

(115,0)

(107,7)

(110,3)

(95,5)

(76,4)

79,0

78,2

72,0

61,9

55,8

53,8

Finsko

20,4

13,9

12,6

12,3

12,0

11,5

11,1

10,7

10,2

9,6

9,4

9,3

10,0

Holandsko

5,2

6,7

6,3

5,6

5,3

5,1

5,2

5,6

5,6

5,7

6,0

6,1

6,5

Izrael

n

17,9

19,8

21,4

18,4

16,5

15,8

15,5

15,5

14,2

13,7

14,3

n

Kanada

10,5

12,6

12,5

11,4

11,2

11,6

14,6

14,7

15,1

15,3

15,5

15,5

n

Kazachstán

(124,0)

(108,3)

(103,3)

(98,1)

(91,5)

(97,1)

(92,4)

82,9

80,5

65,5

57,0

49,2

43,9

Kuba

65,3

47,1

55,3

58,9

62,6

58,0

87,2

86,6

85,3

71,1

75,3

76,8

77,7

Litva

(107,1)

(107,0)

(106,4)

(106,2)

(98,5)

(90,2)

(76,9)

64,7

59,7

55,2

47,9

46,7

44,1

Maďarsko

41,9

36,3

35,5

37,0

37,7

39,5

41,2

40,6

39,1

33,7

33,4

34,7

34,7

Norsko

19,7

16,3

15,8

15,9

17,1

17,2

16,8

16,8

16,5

16,3

16,7

14,9

15,6

Nový  Zéland

n

8,6

9,6

9,7

10,5

12,8

14,0

14,4

14,3

14,6

15,7

16,4

n

Singapur

23,5

28,4

28,6

32,2

32,9

28,0

22,5

21,0

20,0

19,2

18,2

16,4

15,0

Slovenská rep.

24,8

28,7

29,9

30,5

35,6

43,1

40,5

37,8

35,2

31,9

28,1

23,4

19,7

Slovinsko

n

n

n

n

40,3

37,0

32,5

30,9

29,3

26,9

25,1

24,8

23,2

USA

21,7

29,3

28,8

28,1

27,4

27,3

27,4

26,3

25,9

25,4

24,1

22,9

22,9

Švédsko

20,2

20,7

19,0

17,7

18,9

21,4

21,3

20,4

20,0

19,7

18,7

18,3

18,7

Švýcarsko

n

11,3

n

9,3

n

n

8,7

8,6

8,3

8,0

7,8

n

8,4

Tunis

13,7

15,1

14,7

13,7

13,6

13,6

11,0

10,8

10,0

9,5

9,6

9,4

8,6

 

 

Nekompletní statistiky nebo statistiky, jejichž míra kompletnosti není znána

ZEMĚ

1975

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

Albánie

n

n

n

n

n

7,4

7,3

15,9

23,1

33,1

30,4

29,3

27,2

Arménie

(69,1)

(43,2)

(42,2)

(43,3)

(48,4)

35,8

31,1

32,2

32,7

32,3

35,1

35,0

35,4

Ázerbajdžán

(48,7)

(43,3)

(43,1)

(37,7)

(32,4)

26,4

14,3

19,6

18,5

19,2

18,8

16,2

16,0

Bangladéš

n

0,6

2,3

2,9

3,5

3,7

4,1

3,4

4,1

4,0

4,5

3,3

3,8

Čína

27,5

44,8

54,9

36,6

44,4

46,2

n

40,0

35,6

27,9

24,4

26,1

n

Francie

n

15,3

15,8

15,4

13,9

13,4

13,5

13,6

13,2

13,2

12,9

12,4

n

Gruzie

(85,7)

(76,4)

(71,6)

(60,3)

(64,0)

(66,0)

43,1

42,0

34,9

33,9

34,6

29,0

21,9

Hongkong

1,1

8,7

10,3

11,3

12,4

13,0

14,5

14,9

16,2

16,9

16,4

15,6

15,1

Chorvatsko

41,6

50,3

n

n

52,6

44,8

40,1

34,6

27,2

26,2

20,5

14,9

12,9

Indie

0,8

2,5

2,9

3,3

3,3

3,4

3,3

3,1

3,3

3,1

3,1

3,1

2,7

Irsko

2,6

4,8

5,2

5,3

5,2

5,0

5,4

5,4

5,6

5,6

5,8

5,7

5,9

Itálie

n

18,7

19,6

18,4

16,0

14,2

13,0

12,5

12,3

12,1

11,5

11,2

11,4

Japonsko

25,2

22,5

22,5

21,4

19,8

18,2

17,0

16,1

15,4

14,6

14,0

13,4

n

Jugoslávie

88,2

101,4

n

106,6

104,7

94,3

90,0

72,3

65,2

54,6

n

n

n

Korea Jižní

63,9

64,0

n

50,2

n

n

36,5

n

n

33,7

n

n

19,6

Kyrgyzstán

(96,0)

(84,0)

(83,9)

(79,0)

(84,2)

(87,6)

(82,3)

63,3

45,0

39,1

38,1

29,4

22,4

Lotyšsko

(61,7)

(59,0)

(58,4)

(54,3)

49,6

43,4

33,8

50,0

50,1

43,0

37,1

38,2

34,4

Makedonie

45,2

64,1

68,6

65,1

70,6

66,7

52,2

48,4

41,2

38,6

33,6

32,0

28,5

Moldávie

(102,7)

(101,1)

(98,8)

(94,1)

(113,5)

(104,7)

(82,7)

63,6

61,2

54,6

49,7

49,1

38,8

Německo

np

np

np

np

np

np

8,5

7,1

6,9

6,5

6,0

5,7

7,6

Rumunsko

n

n

n

n

n

n

181,7

158,7

123,6

102,4

91,6

86,6

78,0

Rusko

(129,4)

(123,1)

(124,3)

(124,0)

(124,0)

(126,6)

(109,3)

93,6

88,7

80,5

75,3

68,4

n

Španělsko

n

n

n

n

n

3,1

4,3

4,8

5,1

5,1

5,4

5,5

5,7

Tádžikistán

(59,8)

(50,0)

(47,2)

(42,4)

(43,4)

(51,7)

(49,1)

n

n

n

n

n

n

Turecko

n

n

n

n

46,1

n

n

n

n

25,0

n

n

n

Turkmenistán

(68,4)

(55,6)

(53,9)

(42,7)

(38,1)

(60,9)

(44,9)

n

n

n

n

n

n

Ukrajina

(104,8)

(106,6)

(106,8)

(108,7)

(109,1)

93,1

86,3

80,9

76,5

70,2

66,9

61,4

57,2

Uzbekistán

(58,2)

(48,0)

(48,7)

(49,6)

(53,0)

(60,7)

(46,6)

n

23,0

19,3

14,6

12,0

11,8

Vietnam

5,0

15,0

11,0

13,9

24,8

26,8

66,4

71,1

81,9

81,3

80,2

78,6

83,3

Poznámky k tabulce II:

Hodnoty v závorkách zahrnují též samovolné (spontánní) potraty.
n = nedosažitelné
np = nepoužitelné


1. Belgie - zahrnuje nelegální interrupce v roce 1986 a 1988 a interrupce poskytované belgickým občankám v Anglii, Walesu a v Holandsku
2. Kanada - zahrnuje interrupce provedené v USA
3. Kuba - u dat z let 1990 - 1996 je zahrnuta také tzv. regulace menstruace
4. Anglie a Wales + Holandsko -zahrnuje pouze občanky těchto zemí
5. Singapur - před rokem 1990 zahrnuje statistika data založená na průměrném počtu obyvatel. Od roku 1990 jsou hodnoty založené na průměrném počtu občanů.
6. Švýcarsko - oficiální data ze 24 z 26 kantonů, průměrné hodnoty pro zbylé dva
7. Bangladéš - založené pouze na tzv. regulaci menstruace
8. Bangladéš, Indie - pro fiskální rok končící v daném roce
9. Německo - data pro sjednocené Německo, hodnoty se zpřesňují po roce 1995.
10. Irsko - založeno interrupcích provedených v Británii.
11. Jižní Korea - data založena na výzkumu vdaných žen od 20 do 44 let, data z roku 1980 jsou daty z roku 1981.
12. Turecko - data založena na výzkumu vdaných žen od 15 do 49 let, data z roku 1986 jsou daty z roku 1987.

(Pramen: Sharing Responsibilities. Women, Society, and Abortion Worldwide, Alan Guttmacher Institute, New York, 1999)

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.