Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

Noc myšlenek – Být či nebýt dnes feminist(k)ou?

31.1.2019  Praha  | 

Co to znamená, když o sobě dnes někdo řekne, že je feminist(k)a? Jakou roli v renesanci feminismu sehrávají sociální sítě? Představuje třeba #MeToo virální fenomén nebo se jedná o společensko-feministické hnutí 21. století? Přijďte na naši akci NOC MYŠLENEK Tváří v tvář přítomnosti: Být či nebýt dnes feminist(k)ou? Se známými osobnostmi jakými jsou Kamil Fila, Pavel Houdek, Abnousse Shalmani se zaměříme na téma feminismu v současnosti prostřednictvím debat a projekce filmu „Kluci a Guillaume, ke stolu!“ 31. ledna u nás ve Francouzském institutu od 17.30 do půlnoci a v CEFRES od 14 do 16 h! Vstup zdarma.

Více

Uvedení tématu sexuálního násilí do českého výzkumu dějin druhé světové války a jejích následků – Workshop

1.2.2019  Praha  | 

Ačkoliv se v uplynulých čtyřiceti letech intenzivně rozvíjel historický výzkum sexuálního násilí, v českém prostředí toto téma stále představuje pověstné bílé místo. A to chceme změnit. V souladu s tezí Susan Brownmiller v níž je znásilnění výrazem moci, nikoli chtíče, nabízí náš workshop uvedení do tohoto tématu. Usilujeme zejména o propojení badatelů, kteří se daným tématem zabývají nebo by o něm chtěli v budoucnu psát. Jednodenní workshop, s účastí Reginy Mühlhäuser a Anny Hájkové, propojí ve třech blocích úvodní metodologickou přednášku s představením případových studií a reflektovanou prací s prameny.

Více
feminismus.czČlánky › „Homosexualita je sociálně naučená nemorálnost“, Libor Halík, pravoslavný kněz

„Homosexualita je sociálně naučená nemorálnost“, Libor Halík, pravoslavný kněz

14. duben 2008  | Kristýna Ciprová
Ačkoliv se Česká republika ráda chlubí vysokou mírou tolerance a otevřeností vůči LGBT (lesbickým, gay, bisexuálním a transgender) lidem, je evidentní, že rovné postavení je těmto lidem v rámci společnosti stále upíráno (např. odepření institutu manželství, rozdílné zacházení v oblasti rodičovství ad.). Historicky první queer pride, chystaný na poslední červnový víkend do Brna, je proto vítanou událostí, která má na toto přetrvávající nerovné postavení upozornit a znovu otevřít znovu potřebnou společenskou diskuzi.

„Homosexualita je sociálně naučená nemorálnost“ Libor Halík, pravoslavný kněz

Ačkoliv se Česká republika ráda chlubí vysokou mírou tolerance a otevřeností vůči LGBT (lesbickým, gay, bisexuálním a transgender) lidem, je evidentní, že rovné postavení je těmto lidem v rámci společnosti stále upíráno (např. odepření institutu manželství, rozdílné zacházení v oblasti rodičovství ad.). Historicky první queer pride, chystaný na poslední červnový víkend do Brna, je proto vítanou událostí, která má na toto přetrvávající nerovné postavení upozornit a znovu otevřít znovu potřebnou společenskou diskuzi.

Bohužel není asi příliš zarážející, že v této diskuzi jistě zazní i zcela nerelevantní a stereotypní názory. Překvapující, až skoro šokující, a rozhodně odsouzeníhodná, je však míra jejich homofobie. Exemplárním příkladem (obávám se, že nikoliv ojedinělým) mohou být fundamentalistické názory  pravoslavného kněze Libor Halíka, zveřejněné v Brněnském deníku 14.4.2008.

Pan Halík zřejmě předpokládá, že diverzita ve společnosti vede k negativnímu myšlení. To, že opak je pravdou, dokazuje právě jeho přemýšlení. Jinak by nemohl směšovat homosexualitu s pedofilií, upírat stejnopohlavním párům právo na rodičovství z důvodu jejich nemorálnosti (jak může sexuální orientace zakládat morálku?) a přisuzovat LGBT lidem konec v pekle. Osobně vidím cestu do pekel spíše v neschopnosti pana Halíka akceptovat jinakost a v jeho chápání netolerance jakožto legitimního názoru. Podobně nebezpečný se mi jeví ovšem i přístup některých médií, která se snaží zachycením různých názorových spekter vyvolat zdání otevřené diskuze. Ve skutečnosti již samotný výběr zpovídaných lidí odráží spíše mediální tendenci k bulvarizaci či skandalizaci tématu, nikoliv k jeho vyváženosti.

Kristýna Ciprová,Gender Studies

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.