Vyučená švadlena národního podniku Šumavan

27.11.2017  Praha  | 

Galerie hlavního města Prahy představuje práce české umělkyně užívající provokativní pseudonym Sráč Sam. Její tvorba je založena na aktivní kritice nefunkčních/neproduktivních institucionálních rámců a nabývá rozmanitých podob od architektonických realizací přes objektovou, textilní, malířskou či filmovou tvorbu po sociálně angažované performativní projekty.
 

Více

Rape culture ve filmech a seriálech

30.1.2018  Praha  | 

Beseda s Kamilem Filou na téma sexuálního násilí a sexismu ve filmech a seriálech, které bude předcházet promítání filmu Špína Terezy Nvotové.

Více

A pak přišla Mirna

13.2.2018  Praha  | 

Když se z dvacetiletých rebelek stanou třicátnice. Všechno, za co bojovaly, občanská angažovanost, nenormativní postavení ženy ve společnosti, alternativní genderové a rodinné vzorce, najednou tak nějak postrádá smysl. Notabene když to něco s růžovým batůžkem na zádech, co jim říká „matko“, se dokáže s tak povědomou razancí vymezit vůči předchozí generaci. Hra německo-švýcarské autorky Sibylle Berg volně navazuje na její předchozí úspěšnou hru A teď: svět!, která byla prestižním německým divadelním časopisem Theater heute zvolena Hrou roku 2014.

 

Více
feminismus.czČlánky › Hlídací fena chce dotazníkem přispět k vědomé spolupráci žen napříč společností

Hlídací fena chce dotazníkem přispět k vědomé spolupráci žen napříč společností

18. červen 2003
Chceme průběžně oslovovat Vás, voličky, osobnosti ze státní správy, zástupkyně neziskového sektoru, vědkyně, řadové členky politických stran, političky, novinářky,…, a sestavovat profily ženských osobností. Domníváme se totiž, že existuje i mezi samotnými ženami ještě nedostatečné povědomí o "druhých ženách" a jejich práci, názorech či postojích. Začínáme prvním okruhem otázek, které má 3 části.
www.hlidacifena.cz podporuje vstup žen do politiky a aktivnější voličský přístup.

Mimo jiné by ale ráda přispěla k vědomé spolupráci žen napříč společností a čilejšímu ženskému "politickému" diskurzu (doufejme i systematičtějšímu), jak po něm volají např. Alena Králíková a Michaela Tominová v Občanských novinách z 9.června 2003. Politikou míníme jak tradiční politické struktury, tak věci veřejné v duchu feministickém.

Chceme průběžně oslovovat Vás, voličky, osobnosti ze státní správy, zástupkyně neziskového sektoru, vědkyně, řadové členky politických stran, političky, novinářky,…, a sestavovat profily ženských osobností. Domníváme se totiž, že existuje i mezi samotnými ženami ještě nedostatečné povědomí o "druhých ženách" a jejich práci, názorech či postojích. Začínáme prvním okruhem otázek, které má 3 části. Uvítáme Vaše odpovědi, uvádějte prosím celé své jméno, organizaci či firmu, kde pracujete nebo se angažujete ve volném
čase, jak dlouho tam pusobíte, a svůj věk. Zároveň nás zajímají Vaše doporučení a kontakty na další osobnosti, kterým bychom tyto otázky mohly položit. Děkujeme.

Které tři političky pokládáte za výrazný či nadějný přínos české politice a veřejnému životu? Proč?

Které ženy mimo "politické struktury" - například z neziskového sektoru či z vědy - byste osobně ráda viděla v politice?

Je v Čechách nebo na Moravě osobnost, která by se dle Vašeho mínění mohla stát příští - první - českou prezidentkou?

Přemýšlíte o tom, že byste sama kandidovala ve volbách či se jinak zapojila do tradiční politiky (nebo se aktivně zabývala politikou ve Vámi projektovaném prostoru)?

Jaká témata jsou pro Vás v současné době nejpodstatnější? Témata, kterým věnujete největší pozornost v tisku a jiných médiích?

Jaké periodikum považujete za genderově nejvíce vyvážené, nebo přinejmenším takové, které o toto nejznatelněji usiluje?

Jaká novinářka/ redaktorka a novinář/ redaktor nejblíže splňuje Vaše nároky na genderově citlivý přístup, máte-li je?

Považujete nějakou ženu za svou mentorku?

Jaké tři knihy nejvíce obohatily Váš obzor jako ženě, jejíž role a životní uplatnění jsou obecně namnoze svazovány stereotypními konvencemi a předsudky?

Miluš Kotišová

Saša Lienau

Katka Jonášová

Alena Rubešová

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.