Laydeez do Comics - ŽENA 2.0

17.10.2018  Praha  | 

Osm českých komiksových autorek, jedno téma a společných sedm dní na divokém českém severu! Co z toho může vzejít? Komiksová výstava, samozřejmě! Tentokrát již z třetího letního sympozia uskupení Laydeez do Comics Praha. Letošní téma ŽENA 2.0 nás přivedlo k otázce nakolik se ženy měnily, mění a měnit budou. Existuje nová verze ženství a co to obnáší? Inspirace bylo dost. Ať už se jedná o změny v rámci životních fází, postoje k životu nebo pohledu společnosti... Výstava potrvá od 17. do 30. října. Slavnostní vernisáž s autorkami proběhne 18. října.

Více

Odejít, nebo zůstat? Večer sdílení na téma de/institucionalizace

22.10.2018  Praha  | 

Institut úzkosti / Institute of Anxiety vyzývá a vítá všechny, kdo chtějí kriticky promýšlet a diskutovat svoje zkušenosti s de/institucionalizací! Večer sdílení je komorním formátem pro cca 20 lidí, z nichž každý se přímo účastní a večer tak spoluutváří, nikdo se neocitá v roli publika. Jednotlivé příspěvky jsou omezeny časem 5 minut a umožňují představit vlastní zkušenost či situaci jako politikum různého druhu. Zůstává čas na moderovanou diskuzi a závěrečnou debatu o tom, co nám sdílení dalo. Večer sdílení není prostorem pro terapii, ale živou kritickou diskuzi.

Více

Jazyk – nástroj (feministické) ne_svobody?

24.10.2018  Praha  | 

Na dalším z řady diskusních večerů v Knihovně Gender Studies bude představena nejnovější kniha Jany Valdrové (Univerzita Innsbruck), jazykovědkyně a specialistky na genderovou lingvistiku „Reprezentace ženství z perspektivy lingvistiky genderových a sexuálních identit” Autorka představí svoji analýzu označování žen ve vyjadřovací praxi veřejného prostoru. Diskutovat bude také Ondřej Beran, z Centra pro etiku na Univerzitě Pardubice, zástupce editorského týmu, který připravil knihu Deborah Cameron „Mýtus o Marsu a Venuši. Mluví muži a ženy opravdu různými jazyky?“ k vydání v českém překladu. O souvislostech genderu, queer a jazyka bude pak hovořit také Vít Kolek z Univerzity Palackého v Olomouci, který se zabývá genderem v jazyce a generickým maskulinem v němčině a v češtině.

 

Více
feminismus.czČlánky › Hlídací fena chce dotazníkem přispět k vědomé spolupráci žen napříč společností

Hlídací fena chce dotazníkem přispět k vědomé spolupráci žen napříč společností

18. červen 2003
Chceme průběžně oslovovat Vás, voličky, osobnosti ze státní správy, zástupkyně neziskového sektoru, vědkyně, řadové členky politických stran, političky, novinářky,…, a sestavovat profily ženských osobností. Domníváme se totiž, že existuje i mezi samotnými ženami ještě nedostatečné povědomí o "druhých ženách" a jejich práci, názorech či postojích. Začínáme prvním okruhem otázek, které má 3 části.
www.hlidacifena.cz podporuje vstup žen do politiky a aktivnější voličský přístup.

Mimo jiné by ale ráda přispěla k vědomé spolupráci žen napříč společností a čilejšímu ženskému "politickému" diskurzu (doufejme i systematičtějšímu), jak po něm volají např. Alena Králíková a Michaela Tominová v Občanských novinách z 9.června 2003. Politikou míníme jak tradiční politické struktury, tak věci veřejné v duchu feministickém.

Chceme průběžně oslovovat Vás, voličky, osobnosti ze státní správy, zástupkyně neziskového sektoru, vědkyně, řadové členky politických stran, političky, novinářky,…, a sestavovat profily ženských osobností. Domníváme se totiž, že existuje i mezi samotnými ženami ještě nedostatečné povědomí o "druhých ženách" a jejich práci, názorech či postojích. Začínáme prvním okruhem otázek, které má 3 části. Uvítáme Vaše odpovědi, uvádějte prosím celé své jméno, organizaci či firmu, kde pracujete nebo se angažujete ve volném
čase, jak dlouho tam pusobíte, a svůj věk. Zároveň nás zajímají Vaše doporučení a kontakty na další osobnosti, kterým bychom tyto otázky mohly položit. Děkujeme.

Které tři političky pokládáte za výrazný či nadějný přínos české politice a veřejnému životu? Proč?

Které ženy mimo "politické struktury" - například z neziskového sektoru či z vědy - byste osobně ráda viděla v politice?

Je v Čechách nebo na Moravě osobnost, která by se dle Vašeho mínění mohla stát příští - první - českou prezidentkou?

Přemýšlíte o tom, že byste sama kandidovala ve volbách či se jinak zapojila do tradiční politiky (nebo se aktivně zabývala politikou ve Vámi projektovaném prostoru)?

Jaká témata jsou pro Vás v současné době nejpodstatnější? Témata, kterým věnujete největší pozornost v tisku a jiných médiích?

Jaké periodikum považujete za genderově nejvíce vyvážené, nebo přinejmenším takové, které o toto nejznatelněji usiluje?

Jaká novinářka/ redaktorka a novinář/ redaktor nejblíže splňuje Vaše nároky na genderově citlivý přístup, máte-li je?

Považujete nějakou ženu za svou mentorku?

Jaké tři knihy nejvíce obohatily Váš obzor jako ženě, jejíž role a životní uplatnění jsou obecně namnoze svazovány stereotypními konvencemi a předsudky?

Miluš Kotišová

Saša Lienau

Katka Jonášová

Alena Rubešová

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.