Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Hlas ženám! Preferenční hlasy jsou jedinou šancí

Hlas ženám! Preferenční hlasy jsou jedinou šancí

Hlas ženám! Preferenční hlasy jsou jedinou šancí
Chybí vám v politice ženy? Dejte jim svůj preferenční hlas na kandidátce strany, kterou budete volit! První eurovolby, a tedy možnost voličů a voliček rozhodnout o 24 poslancích a poslankyních, kteří je budou v Evropském parlamentu zastupovat, jsou v dohlednu. Uskuteční se již v pátek a v sobotu 11. a 12. června. Současní členové Evropského parlamentu se shodně obávají, že po vstupu 10 nových členských zemí do EU se značně sníží zastoupení žen. al
Chybí vám v politice ženy? Dejte jim svůj preferenční hlas na kandidátce strany, kterou budete volit! První eurovolby, a tedy možnost voličů a voliček rozhodnout o 24 poslancích a poslankyních, kteří je budou v Evropském parlamentu zastupovat, jsou v dohlednu. Uskuteční se již v pátek a v sobotu 11. a 12. června. Současní členové Evropského parlamentu se shodně obávají, že po vstupu 10 nových členských zemí do EU se značně sníží zastoupení žen. Ty dnes tvoří 31% a výrazně se svým hlasem prosazují v politických rozhodovacích procesech na evropské úrovni.

Při pohledu na české kandidátní listiny je zřejmé, že obavy současných členů EP jsou oprávněné. Vezmeme-li v úvahu reprezentaci žen v Parlamentu ČR (16,5% žen v Poslanecké sněmovně, 11% v Senátu) a v regionech (mezi 14 hejtmany není ani jediná žena), nelze se ani divit, že politické strany nepovažovaly za důležité respektovat rovná práva žen a mužů při sestavování svých kandidátek. Přestože ženy tvoří velkou část členské i voličské základny, je velmi málo stran, které by se otevřeně vyslovily k podpoře politiky rovných příležitostí, vytváření fungujících kontrolních mechanismů a zavádění dočasných pozitivních opatření.

Podle dostupných průzkumů ženy i muži vnímají genderově vyrovnanější tvář české politiky jako velmi potřebnou, a to na místní, regionální, národní i evropské úrovni. Jedinou šancí, jak se mohou do "hry" o prosazení většího počtu žen do Evropského parlamentu zapojit voliči a voličky, je zvolit "svou" stranu a dát ženám, které za ni kandidují, preferenční hlasy.

Domníváte-li se, že zastoupení žen v politice je nízké, dejte ženám na kandidátní listině strany, kterou budete volit, preferenční hlas!

Za Gender Studies, o.p.s. Alena Karálíková
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.