We will not change our show

21.2.2019  Jihomoravský kraj  | 

Výstava We Will Not Change Our Show sdružuje umělce pocházející ze střední a východní Evropy, tvořící v různých médiích a zabývající se různorodými aspekty vyjádření vlastní queer identity. Kurátorská pozice vychází z ideje svobody slova a uměleckého vyjádření. Předpokladem je přesvědčení, že diskuze o citlivých otázkách spojených s queer tematikou může přispět k narušení patriarchálního statu quo, jenž často vylučuje a diskriminuje menšiny.

Více

Data vs. Girls

20.3.2019  Praha  | 

Jak holky mění svět IT a dat a jak tento svět mění je? Jaké jsou nové trendy a jak se v tomto světě udržet updated? Bojují holky v IT stále se stereotypy? Jak jsou ženy oceňovány - finančně, ale i symbolicky? Jaká je situace žen v IT v České republice a zahraničí? Další ze série debat Data vs. představí několik žen z různých částí světa, které kariéra v IT přivedla do Prahy

Více

Americans and Czechs Against Sexual Violence: A Symposium in Solidarity

21.3.2019  Praha  | 

On March 21st we invite you to a symposium on sexual, domestic, and other forms of gender-based violence in society, where we will discuss these contemporary gender-related issues. Alexandria Wilson, a Fulbright student in the Czech Republic, Katharine Park, an intern at proFem o.p.s., and Eva Michálková, a social worker with proFem o.p.s. will lead the discussion. Join us to hear speakers who have worked on these issues at the grassroots level, ask questions, and learn what you can do to help stop gender-based violence in your community.

Více
feminismus.czČlánky › Hlas ženám! Preferenční hlasy jsou jedinou šancí

Hlas ženám! Preferenční hlasy jsou jedinou šancí

Hlas ženám! Preferenční hlasy jsou jedinou šancí
Chybí vám v politice ženy? Dejte jim svůj preferenční hlas na kandidátce strany, kterou budete volit! První eurovolby, a tedy možnost voličů a voliček rozhodnout o 24 poslancích a poslankyních, kteří je budou v Evropském parlamentu zastupovat, jsou v dohlednu. Uskuteční se již v pátek a v sobotu 11. a 12. června. Současní členové Evropského parlamentu se shodně obávají, že po vstupu 10 nových členských zemí do EU se značně sníží zastoupení žen. al
Chybí vám v politice ženy? Dejte jim svůj preferenční hlas na kandidátce strany, kterou budete volit! První eurovolby, a tedy možnost voličů a voliček rozhodnout o 24 poslancích a poslankyních, kteří je budou v Evropském parlamentu zastupovat, jsou v dohlednu. Uskuteční se již v pátek a v sobotu 11. a 12. června. Současní členové Evropského parlamentu se shodně obávají, že po vstupu 10 nových členských zemí do EU se značně sníží zastoupení žen. Ty dnes tvoří 31% a výrazně se svým hlasem prosazují v politických rozhodovacích procesech na evropské úrovni.

Při pohledu na české kandidátní listiny je zřejmé, že obavy současných členů EP jsou oprávněné. Vezmeme-li v úvahu reprezentaci žen v Parlamentu ČR (16,5% žen v Poslanecké sněmovně, 11% v Senátu) a v regionech (mezi 14 hejtmany není ani jediná žena), nelze se ani divit, že politické strany nepovažovaly za důležité respektovat rovná práva žen a mužů při sestavování svých kandidátek. Přestože ženy tvoří velkou část členské i voličské základny, je velmi málo stran, které by se otevřeně vyslovily k podpoře politiky rovných příležitostí, vytváření fungujících kontrolních mechanismů a zavádění dočasných pozitivních opatření.

Podle dostupných průzkumů ženy i muži vnímají genderově vyrovnanější tvář české politiky jako velmi potřebnou, a to na místní, regionální, národní i evropské úrovni. Jedinou šancí, jak se mohou do "hry" o prosazení většího počtu žen do Evropského parlamentu zapojit voliči a voličky, je zvolit "svou" stranu a dát ženám, které za ni kandidují, preferenční hlasy.

Domníváte-li se, že zastoupení žen v politice je nízké, dejte ženám na kandidátní listině strany, kterou budete volit, preferenční hlas!

Za Gender Studies, o.p.s. Alena Karálíková
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.