Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Konference k výstavě Feministická avantgarda

11.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jako součást doprovodného programu k výstavě připravuje Dům umění konferenci, která se bude zabývat širšími socio-kulturními aspekty (ne)přítomnosti feministické avantgardy v sedmdesátých, potažmo osmdesátých letech minulého století u nás a specifickými podmínkami, za nichž se v tomto období feministické myšlení profilovalo, respektive obezřetně obcházelo. Smyslem konference je přispět k diskusi o důvodech, proč debaty o feminismu a genderu přežívaly v bývalém Československu tak dlouho na okraji zájmu a proč je tomu tak do jisté míry dodnes. V bouřlivých 60. letech, kdy rapidně narůstal zájem o pochopení role žen ve společnosti (včetně jejích historických proměn) a kdy západní feministické hnutí uvádělo tzv. ženské otázky do sociálně-politické praxe, nebyla u nás druhá vlna feminismu téměř zaznamenána. Závažné politické okolnosti srpna 1968, sovětské okupace a následné normalizace zastavily tento proces v zárodku chystaných sociálních reforem a debaty o feminismu a genderu postihl podobný osud jako jiné nonkonformní myšlenkové trendy.

Více

Mýty o Istanbulské úmluvě - diskusní večer

11.12.2018  Praha  | 

Diskutovat budeme o obsahu a dezinterpretacích spojených s tímto dokumentem, zamyslíme se nad příčinami jejich vzniku a nad jejich důsledky.

Více
feminismus.czČlánky › Hlas ženám! Preferenční hlasy jsou jedinou šancí

Hlas ženám! Preferenční hlasy jsou jedinou šancí

Hlas ženám! Preferenční hlasy jsou jedinou šancí
Chybí vám v politice ženy? Dejte jim svůj preferenční hlas na kandidátce strany, kterou budete volit! První eurovolby, a tedy možnost voličů a voliček rozhodnout o 24 poslancích a poslankyních, kteří je budou v Evropském parlamentu zastupovat, jsou v dohlednu. Uskuteční se již v pátek a v sobotu 11. a 12. června. Současní členové Evropského parlamentu se shodně obávají, že po vstupu 10 nových členských zemí do EU se značně sníží zastoupení žen. al
Chybí vám v politice ženy? Dejte jim svůj preferenční hlas na kandidátce strany, kterou budete volit! První eurovolby, a tedy možnost voličů a voliček rozhodnout o 24 poslancích a poslankyních, kteří je budou v Evropském parlamentu zastupovat, jsou v dohlednu. Uskuteční se již v pátek a v sobotu 11. a 12. června. Současní členové Evropského parlamentu se shodně obávají, že po vstupu 10 nových členských zemí do EU se značně sníží zastoupení žen. Ty dnes tvoří 31% a výrazně se svým hlasem prosazují v politických rozhodovacích procesech na evropské úrovni.

Při pohledu na české kandidátní listiny je zřejmé, že obavy současných členů EP jsou oprávněné. Vezmeme-li v úvahu reprezentaci žen v Parlamentu ČR (16,5% žen v Poslanecké sněmovně, 11% v Senátu) a v regionech (mezi 14 hejtmany není ani jediná žena), nelze se ani divit, že politické strany nepovažovaly za důležité respektovat rovná práva žen a mužů při sestavování svých kandidátek. Přestože ženy tvoří velkou část členské i voličské základny, je velmi málo stran, které by se otevřeně vyslovily k podpoře politiky rovných příležitostí, vytváření fungujících kontrolních mechanismů a zavádění dočasných pozitivních opatření.

Podle dostupných průzkumů ženy i muži vnímají genderově vyrovnanější tvář české politiky jako velmi potřebnou, a to na místní, regionální, národní i evropské úrovni. Jedinou šancí, jak se mohou do "hry" o prosazení většího počtu žen do Evropského parlamentu zapojit voliči a voličky, je zvolit "svou" stranu a dát ženám, které za ni kandidují, preferenční hlasy.

Domníváte-li se, že zastoupení žen v politice je nízké, dejte ženám na kandidátní listině strany, kterou budete volit, preferenční hlas!

Za Gender Studies, o.p.s. Alena Karálíková
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.