Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

Média z pohledu novinářek - diskusní večer

19.9.2018  Praha  | 

Další z řady diskusních večerů v Knihovně Gender Studies bude tentokrát věnován tématu žen v médiích a zpravodajství. Diskutovat budeme o situaci novinářek v českém mediálním prostředí a jejich postavení v redakcích nebo o vlivu genderu na mediální obsah.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více
feminismus.czČlánky › Hlas ženám! Preferenční hlasy jsou jedinou šancí

Hlas ženám! Preferenční hlasy jsou jedinou šancí

Hlas ženám! Preferenční hlasy jsou jedinou šancí
Chybí vám v politice ženy? Dejte jim svůj preferenční hlas na kandidátce strany, kterou budete volit! První eurovolby, a tedy možnost voličů a voliček rozhodnout o 24 poslancích a poslankyních, kteří je budou v Evropském parlamentu zastupovat, jsou v dohlednu. Uskuteční se již v pátek a v sobotu 11. a 12. června. Současní členové Evropského parlamentu se shodně obávají, že po vstupu 10 nových členských zemí do EU se značně sníží zastoupení žen. al
Chybí vám v politice ženy? Dejte jim svůj preferenční hlas na kandidátce strany, kterou budete volit! První eurovolby, a tedy možnost voličů a voliček rozhodnout o 24 poslancích a poslankyních, kteří je budou v Evropském parlamentu zastupovat, jsou v dohlednu. Uskuteční se již v pátek a v sobotu 11. a 12. června. Současní členové Evropského parlamentu se shodně obávají, že po vstupu 10 nových členských zemí do EU se značně sníží zastoupení žen. Ty dnes tvoří 31% a výrazně se svým hlasem prosazují v politických rozhodovacích procesech na evropské úrovni.

Při pohledu na české kandidátní listiny je zřejmé, že obavy současných členů EP jsou oprávněné. Vezmeme-li v úvahu reprezentaci žen v Parlamentu ČR (16,5% žen v Poslanecké sněmovně, 11% v Senátu) a v regionech (mezi 14 hejtmany není ani jediná žena), nelze se ani divit, že politické strany nepovažovaly za důležité respektovat rovná práva žen a mužů při sestavování svých kandidátek. Přestože ženy tvoří velkou část členské i voličské základny, je velmi málo stran, které by se otevřeně vyslovily k podpoře politiky rovných příležitostí, vytváření fungujících kontrolních mechanismů a zavádění dočasných pozitivních opatření.

Podle dostupných průzkumů ženy i muži vnímají genderově vyrovnanější tvář české politiky jako velmi potřebnou, a to na místní, regionální, národní i evropské úrovni. Jedinou šancí, jak se mohou do "hry" o prosazení většího počtu žen do Evropského parlamentu zapojit voliči a voličky, je zvolit "svou" stranu a dát ženám, které za ni kandidují, preferenční hlasy.

Domníváte-li se, že zastoupení žen v politice je nízké, dejte ženám na kandidátní listině strany, kterou budete volit, preferenční hlas!

Za Gender Studies, o.p.s. Alena Karálíková
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.