Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Genderová rovnost v procesu přípravy na povolání

Genderová rovnost v procesu přípravy na povolání

Genderová rovnost v procesu přípravy na povolání
Otázkám propojení pracovního trhu a vzdělávacího systému, respektive širším souvislostem vlivu genderu na (ne)rovnost žen a mužů v těchto oblastech, byla věnována odborná konference Rodová rovnosť v procese prípravy na povolanie, kterou v druhé polovině listopadu 2010 pořádala v Bratislavě slovenská nezisková organizace EsFem.

Otázkám propojení pracovního trhu a vzdělávacího systému, respektive širším souvislostem vlivu genderu na (ne)rovnost žen a mužů v těchto oblastech, byla věnována odborná konference Rodová rovnosť v procese prípravy na povolanie, kterou v druhé polovině listopadu 2010 pořádala v Bratislavě slovenská nezisková organizace EsFem.

Na dvoudenním setkání odborníků a odbornic z oblasti výzkumu, akademické sféry, neziskových organizací i státních institucí zazněla řada příspěvků, které měly za cíl upozornit na klíčové oblasti genderových souvislostí vzdělávání jako procesu přípravy na povolání a jejich vliv na (ne)rovnost příležitostí žen a mužů na pracovním trhu.

Všemi příspěvky se prolínalo téma segregace vzdělávacích oborů podle pohlaví. Účastníci a účastnice konference se shodli na tom, že je třeba cíleně pracovat s kategorií genderu. Jak zdůraznila ve svém příspěvku Gaby Weiner, profesorka University of Edinburgh, je nutné, aby pedagogičtí pracovníci a pracovnice brali ve své práci v potaz genderové aspekty a aby s nimi uměli pracovat konstruktivně. Právě tudy vede cesta k narušení genderových stereotypů, které ve svých důsledcích vedou k výběru genderově „odpovídajícího“ oboru a následně k volbě povolání.

Jak potvrdily výsledky rozsáhlého výzkumu, který pracovníci a pracovnice EsFemu na Slovensku realizovali, dochází již k pokusům o narušení genderové segregace studijních oborů, zejména snahou o zatraktivnění tzv. dívčích oborů pro chlapce. Je zajímavé sledovat, jak se v této souvislosti mění užitý jazyk (přizpůsobení názvu profesí mužskému rodu) a které aspekty budoucího povolání jsou zdůrazňovány. Tyto pokusy však zatím nejsou systémové a bohužel mohou vést i k zakonzervování a reprodukci genderových stereotypů, je-li např. u profese zdravotní sestry potlačen aspekt péče (jako prvek tradičně připisovaný ženám) a naopak zdůrazněna akce a boj o záchranu života (jako tradičně mužský atribut).

Kateřina Lišková z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně upozornila na to, že v současnosti již neplatí rovnítko mezi dosaženou úrovní vzdělání a reálnou možností uplatnění na pracovním trhu. Ženy sice tvoří více než padesát procent absolvujících vysokých škol, ale ve výrazně omezeném množství a spektru oborů, což jejich možnosti uplatnění na trhu práce značně snižuje. I proto stále větší podíl dívek volí překvapivou studijní strategii, kdy je tzv. první volbou vystudovat tradičně ženský obor na střední či vysoké škole a získat certifikát (maturitní vysvědčení či diplom) a následně se vyučit v oboru s „nižším“ společenským statusem, ale lepší možností praktického uplatnění.

Jak poznamenal k situaci na Slovensku zástupce Ministerstva školství Jan Henrich, je v současnosti velmi narušené propojení trhu práce se vzdělávacím systémem. Skladba a počet zejména středních škol neodpovídá reálným požadavkům trhu práce a tak často dochází k tomu, že absolvující škol typu gymnázií, konzervatoří a obchodních akademií, což jsou v drtivé většině právě dívky, mají problémy nalézt odpovídající zaměstnání. Jedna z cest, která by mohla nepříznivou situaci pomoci řešit je spolupráce škol se zaměstnavateli, kteří mohou cíleně pracovat se studujícími a „vychovat“ si je tak lépe pro budoucí povolání.

Inspirací by se také mohla stát iniciativa vídeňského úřadu práce (Arbeitsamt Wien), jehož zaměstnanci a zaměstnankyně chodí debatovat s žáky a žákyněmi, kteří se rozhodují pro různé studijní obory a snaží se je přesvědčit k volbě právě takových oborů, které mají budoucnost v praktickém uplatnění.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.