Feminismus po česku aneb žena mezi socialismem a kapitalismem

30.5.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jaké vize měly ženy domáhající se při vzniku republiky volebního práva? Podařilo se jim prosadit, co požadovaly? A co přinesl ženám socialismus? Zdiskreditoval feministické hodnoty? A co pro ně znamenal polistopadový nástup neoliberalismu? Z různých perspektiv o proměnách postavení žen a o konstruktech ženství před a po roce 1989.

Více

Jak jsme vnímali emancipaci

31.5.2018  Praha  | 

Setkání dvou generací je hlavním motivem dalšího diskusního večera na půdě Knihovny Gender Studies. Pavel Kohout, Alena Wagnerová a Michaela Marksová Tominová se společně zamyslí nad minulostí a budoucností ženské emancipace u nás. Debatovat budou nad proměnami mužství a ženství, které zaznamenali v celospolečenském kontextu, ve svém okolí i osobní zkušenosti napříč druhou polovinou minulého století až do současnosti. Jaké proměny vystupující zažili během svých životů a jak je reflektují po osobní stránce - ve svých vlastních životních rolích a ve své práci? Jak se vyvíjely role žen a mužů ve společnosti a veřejném prostoru, v rodině a ve vztazích například v období socialismu nebo v 90. letech? Jaká je situace v poslední době? A jaký je vztah emancipace a feminismu – proč se české ženy snáze identifikují s vlastní emancipovaností než s ideou feminismu? Vylučují se tyto pojmy vzájemně nebo jdou ruku v ruce? Na diskusním večeru budeme hledat odpovědi na tyto i další otázky, přijďte diskutovat i Vy o tom, co Vás zajímá.

Více

Your Life is Waiting

5.6.2018  Praha  | 

Panelová diskuse o psychiatrickém étosu proběhne v rámci uměleckého projektu Institut Úzkosti. V diskusi se budou zkoumat sociopolitické faktory utvářející psychiatrický étos v českém kontextu i mimo něj. Jak jsou psychiatrické poruchy vymýšleny a konstruovány jako vědecká fakta? Jakou roli v tomto procesu hrají státní instituce? Jak psychiatrický étos ovlivňuje společenské struktury a narativ jáství, který je v nich produkován? Je psychiatrie symptomem kapitalismu a patriarchátu?

Více
feminismus.czČlánky › Gender, Work and Organization - 3rd international interdisciplinary conference

Gender, Work and Organization - 3rd international interdisciplinary conference

28. březen 2003  | mna24@keele.ac.uk
We would like to invite you to join us at the conference, 25-27th June 2003.
Gender, Work and Organization

3rd international interdisciplinary conference

25-27th June 2003

Keynote speakers:

Professor Barbara Czarniawska, Göteborg University, Sweden

Professor Pat Armstrong, York University, Canada


Main Themes:

Gender and Management Education

Shifting Subjectivities in Women’s Work

Challenging Cultures in Male-Dominated Occupations

Gender Matters in the Changing University

Material Effects of Gendered Discourses

Space and Place

Gender and New Technology

Gender and the Public Sector***


3rd international interdisciplinary conference

25-27th June 2003

The Venue for this years conference is the 19th Century Keele Hall sent on an estate of 650 acres, with extensive woods, lakes and parkland. We have had over 180 papers in from 30 different nations and over 200 full residential international delegates and an additional number of day delegates.

This promises to be an exciting and intellectually stimulating event. We would like to invite you to join us at the conference.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jane Pope
Assistant to the Editors, Professor David Knights & Dr Deborah Kerfoot
Gender Work and Organization
Department of Management
Keele University
Staffordshire, ST5 5BG
Phone (01782) 584281
Fax: (01782) 584272
E-Mail: mna24@keele.ac.uk
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.