Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

Média z pohledu novinářek - diskusní večer

19.9.2018  Praha  | 

Další z řady diskusních večerů v Knihovně Gender Studies bude tentokrát věnován tématu žen v médiích a zpravodajství. Diskutovat budeme o situaci novinářek v českém mediálním prostředí a jejich postavení v redakcích nebo o vlivu genderu na mediální obsah.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více
feminismus.czČlánky › GENDER STUDIES, o.p.s. A ROK 2010

GENDER STUDIES, o.p.s. A ROK 2010

GENDER STUDIES, o.p.s. A ROK 2010
Gender Studies má za sebou další rok plný aktivit zaměřených na prosazováni rovných příležitostí žen a mužů a slaďováni rodinného a pracovního života. Byl to rok, ve kterém skončila řada dlouhodobějších projektů Gender Studies, a také rok, kdy byly zahájeny nové, pro život Gender Studies zásadní, projekty financované z Evropského sociálního fondu. Podařilo se navázat spolupráci se společností T-Mobile, která finančně podpořila fungování právní poradny Gender Studies, o.p.s. zaměřené na problematiku rovných příležitostí žen a mužů, diskriminace na základě pohlaví a věku a postavení rodičů.

Gender Studies má za sebou další rok plný aktivit zaměřených na prosazování rovných příležitostí žen a mužů a slaďování rodinného a pracovního života. Byl to rok, ve kterém skončila řada dlouhodobějších projektů Gender Studies, a také rok, kdy byly zahájeny nové, pro život Gender Studies zásadní, projekty financované z Evropského sociálního fondu. Podařilo se navázat spolupráci se společností T-Mobile, která finančně podpořila fungování právní poradny Gender Studies, o.p.s. zaměřené na problematiku rovných příležitostí žen a mužů, diskriminace na základě pohlaví a věku a postavení rodičů.

Novějším tématem, na které se organizace bude v následujících letech zaměřovat, je rovné odměňovaní, kterému se organizace okrajově věnovala i v minulých letech. Hlavní úsilí bude směřováno k zvyšování informovanosti a právního povědomí české veřejnosti i zaměstnavatelů a hledáni nástrojů pro řešení tohoto závažného problému. I nadále stoupá poptávka ze strany zaměstnavatelů ze soukromé a veřejné sféry po poradenských službách Gender Studies k tématu rovných příležitostí a slaďováni rodinného a pracovního života. Audit Rovné příležitosti byl v roce 2010 realizován např. u společnosti MamaCoffee, Ekumenická akademie Praha nebo v Multikulturním centru Praha. V listopadu byly také zahájeny práce na auditu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Pro Gender Studies je klíčová spolupráce s dalšími neziskovými organizacemi na úrovni České republiky i Evropy. Gender Studies se intenzivně zapojuje do činnosti České ženské lobby, Evropské ženské lobby i koalice Social Watch, kterou koordinuje Ekumenická akademie Praha. Zástupkyně ředitelky Alexandra Jachanová Doleželová se stala místopředsedkyní Evropské ženské lobby. Pod vedením Gender Studies, o.p.s. vydala ČŽL stínovou zprávu k Úmluvě o odstranění všech forem diskriminace žen. Tuto zprávu představila Alexandra Jachanová Doleželová v říjnu 2010 na půdě OSN Výboru pro odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW).

V minulém roce byla také vytvořena databáze Fragen důležitých feministických a genderových děl v evropských zemích, na které se podílela také organizace Gender Studies.

Gender Studies participuje také na projektu sítě ženských a genderových organizací ze střední a východní Evropy Karat coalition Connect!, jehož cílem je silná koalice prosazující, aby při tvorbě rozvojových politik i realizaci projektů v rozvojových zemích nedocházelo k opomenutí genderového hlediska.

Ke konci roku 2010 se podařilo rozšířit tým Gender Studies, o.p.s. Doufáme, že tento krok napomůže rozvoji aktivit organizace. V roce 2011 čekají Gender Studies už 20. narozeniny a věříme, že bude co oslavovat. I v následujícím roce budeme pokračovat v započatých aktivitách a soustředit se na již tradiční témata. Novinkou v činnosti v roce 2011 je realizace výzkumu k tématu přístupu ke zdravotní péči a diskriminaci ve zdravotnickém systému realizovaný pro Agenturu pro základní práva EU (FRA).

Jedním z hlavních cílů Gender Studies, o.p.s. je prosazování rovných příležitostí a antidiskriminačních přístupů, a proto aktivně prosazujeme tato témata i v rámci pracovních podmínek v organizaci prostřednictvím interních směrnic k dodržováni rovných příležitostí v zaměstnání a výběrových procesech nových zaměstnanců a zaměstnankyň a slaďování rodinného a pracovního života. Samozřejmostí je také respektování principů trvale udržitelného rozvoje a snahy o minimální negativní dopad na životní prostředí.

Těšíme se na vaši přízeň a aktivity v roce 2011.

Za tým Gender Studies, o.p.s. Linda Sokačová - ředitelka

Celý text výroční  zprávy Gender Studies, o.p.s. pro rok 2010 stáhnete zde.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.