Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy

21.12.2018  

"All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy" is a 1-day exhibition organized and curated by Anna Wim and Natalie Kollega, aiming to give platform and visibility to diverse femme and non-binary artists working with themes of feminism, queerness, social justice, and more.

Více
feminismus.czČlánky › Gender Studies bude sledovat vliv ekonomické recese na nerovnost žen a mužů

Gender Studies bude sledovat vliv ekonomické recese na nerovnost žen a mužů

Gender Studies bude sledovat vliv ekonomické recese na nerovnost žen a mužů
Jak již bylo zmíněno, ekonomická krize i protikrizová opatření mají rozdílný vliv na ženy a na muže. Aby se nerovnosti dále neprohlubovaly, je nutné genderový rozměr krize, resp. dopady protikrizových opatření sledovat. Jedním z kroků, které zásadně ovlivnily postavení žen, ale i celkově rodin v České republice, bylo snížení peněžité pomoci v mateřství. Gender Studies proto uvítala její navrácení na úroveň roku 2009. Genderové dopady protikrizových opatření bude ale sledovat i nadále.

Jak již bylo zmíněno, ekonomická krize i protikrizová opatření mají rozdílný vliv na ženy a na muže. Aby se nerovnosti dále neprohlubovaly, je nutné genderový rozměr krize, resp. dopady protikrizových opatření sledovat. Jedním z kroků, které zásadně ovlivnily postavení žen, ale i celkově rodin v České republice bylo snížení peněžité pomoci v mateřství. Gender Studies proto uvítala její navrácení na úroveň roku 2009. Genderové dopady protikrizových opatření bude ale sledovat i nadále.

Díky podpoře nadace Heinricha Boella zahájila organizace Gender Studies projekt, ve kterém bude sledovat rozpočtové, ale i legislativní návrhy a jejich vliv na rovnost žen a mužů a dalších sociálních skupin. K nerovnostem přispívají i rozhodnutí jako neplacené ošetřovné na dítě či tendence k privatizaci veřejných služeb a přenesení odpovědnosti za péči pouze na rodiny. Pokud se vláda rozhodne rozdílné dopady jednotlivých opatření na různé sociální skupiny ignorovat, výrazně přispěje k prohloubení nerovností žen a mužů v české společnosti, které jsou již v současnosti významné.

Gender Studies proto vytvoří expertní skupinu z oborů sociologie a ekonomie, která se bude problematice věnovat. Ve skupině budou zapojeny i neziskové organizace, které se věnují diskriminaci, násilí na ženách, návratu rodičů po rodičovské dovolené na trh práce a dalším oblastem, aby zhodnotily, jaký vliv měla různá opatření na postavení žen ve společnosti. Důležité bude i zapojení odborů, které mají s problematikou rozsáhlé zkušenosti.

Projekt vzniká v rámci mezinárodní spolupráce a podle stejné metodologie bude možné porovnat situaci v České republice, na Slovensku, v Polsku a na Ukrajině. Hlavní součástí zprávy, která v rámci projektu vznikne, bude série doporučení, na co se v budoucnu zaměřit v souvislosti s rovností žen a mužů a ekonomickou prosperitou. Jak totiž ukázala např. studie, která vznikla v rámci švédského předsednictví v EU, rovnost žen a mužů je jednou z cest z ekonomické recese. Výsledky projektu budou k dispozici ke konci roku 2010.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.