Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Gender Studies bude sledovat vliv ekonomické recese na nerovnost žen a mužů

Gender Studies bude sledovat vliv ekonomické recese na nerovnost žen a mužů

Gender Studies bude sledovat vliv ekonomické recese na nerovnost žen a mužů
Jak již bylo zmíněno, ekonomická krize i protikrizová opatření mají rozdílný vliv na ženy a na muže. Aby se nerovnosti dále neprohlubovaly, je nutné genderový rozměr krize, resp. dopady protikrizových opatření sledovat. Jedním z kroků, které zásadně ovlivnily postavení žen, ale i celkově rodin v České republice, bylo snížení peněžité pomoci v mateřství. Gender Studies proto uvítala její navrácení na úroveň roku 2009. Genderové dopady protikrizových opatření bude ale sledovat i nadále.

Jak již bylo zmíněno, ekonomická krize i protikrizová opatření mají rozdílný vliv na ženy a na muže. Aby se nerovnosti dále neprohlubovaly, je nutné genderový rozměr krize, resp. dopady protikrizových opatření sledovat. Jedním z kroků, které zásadně ovlivnily postavení žen, ale i celkově rodin v České republice bylo snížení peněžité pomoci v mateřství. Gender Studies proto uvítala její navrácení na úroveň roku 2009. Genderové dopady protikrizových opatření bude ale sledovat i nadále.

Díky podpoře nadace Heinricha Boella zahájila organizace Gender Studies projekt, ve kterém bude sledovat rozpočtové, ale i legislativní návrhy a jejich vliv na rovnost žen a mužů a dalších sociálních skupin. K nerovnostem přispívají i rozhodnutí jako neplacené ošetřovné na dítě či tendence k privatizaci veřejných služeb a přenesení odpovědnosti za péči pouze na rodiny. Pokud se vláda rozhodne rozdílné dopady jednotlivých opatření na různé sociální skupiny ignorovat, výrazně přispěje k prohloubení nerovností žen a mužů v české společnosti, které jsou již v současnosti významné.

Gender Studies proto vytvoří expertní skupinu z oborů sociologie a ekonomie, která se bude problematice věnovat. Ve skupině budou zapojeny i neziskové organizace, které se věnují diskriminaci, násilí na ženách, návratu rodičů po rodičovské dovolené na trh práce a dalším oblastem, aby zhodnotily, jaký vliv měla různá opatření na postavení žen ve společnosti. Důležité bude i zapojení odborů, které mají s problematikou rozsáhlé zkušenosti.

Projekt vzniká v rámci mezinárodní spolupráce a podle stejné metodologie bude možné porovnat situaci v České republice, na Slovensku, v Polsku a na Ukrajině. Hlavní součástí zprávy, která v rámci projektu vznikne, bude série doporučení, na co se v budoucnu zaměřit v souvislosti s rovností žen a mužů a ekonomickou prosperitou. Jak totiž ukázala např. studie, která vznikla v rámci švédského předsednictví v EU, rovnost žen a mužů je jednou z cest z ekonomické recese. Výsledky projektu budou k dispozici ke konci roku 2010.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.