Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Gender Studies bude sledovat vliv ekonomické recese na nerovnost žen a mužů

Gender Studies bude sledovat vliv ekonomické recese na nerovnost žen a mužů

Gender Studies bude sledovat vliv ekonomické recese na nerovnost žen a mužů
Jak již bylo zmíněno, ekonomická krize i protikrizová opatření mají rozdílný vliv na ženy a na muže. Aby se nerovnosti dále neprohlubovaly, je nutné genderový rozměr krize, resp. dopady protikrizových opatření sledovat. Jedním z kroků, které zásadně ovlivnily postavení žen, ale i celkově rodin v České republice, bylo snížení peněžité pomoci v mateřství. Gender Studies proto uvítala její navrácení na úroveň roku 2009. Genderové dopady protikrizových opatření bude ale sledovat i nadále.

Jak již bylo zmíněno, ekonomická krize i protikrizová opatření mají rozdílný vliv na ženy a na muže. Aby se nerovnosti dále neprohlubovaly, je nutné genderový rozměr krize, resp. dopady protikrizových opatření sledovat. Jedním z kroků, které zásadně ovlivnily postavení žen, ale i celkově rodin v České republice bylo snížení peněžité pomoci v mateřství. Gender Studies proto uvítala její navrácení na úroveň roku 2009. Genderové dopady protikrizových opatření bude ale sledovat i nadále.

Díky podpoře nadace Heinricha Boella zahájila organizace Gender Studies projekt, ve kterém bude sledovat rozpočtové, ale i legislativní návrhy a jejich vliv na rovnost žen a mužů a dalších sociálních skupin. K nerovnostem přispívají i rozhodnutí jako neplacené ošetřovné na dítě či tendence k privatizaci veřejných služeb a přenesení odpovědnosti za péči pouze na rodiny. Pokud se vláda rozhodne rozdílné dopady jednotlivých opatření na různé sociální skupiny ignorovat, výrazně přispěje k prohloubení nerovností žen a mužů v české společnosti, které jsou již v současnosti významné.

Gender Studies proto vytvoří expertní skupinu z oborů sociologie a ekonomie, která se bude problematice věnovat. Ve skupině budou zapojeny i neziskové organizace, které se věnují diskriminaci, násilí na ženách, návratu rodičů po rodičovské dovolené na trh práce a dalším oblastem, aby zhodnotily, jaký vliv měla různá opatření na postavení žen ve společnosti. Důležité bude i zapojení odborů, které mají s problematikou rozsáhlé zkušenosti.

Projekt vzniká v rámci mezinárodní spolupráce a podle stejné metodologie bude možné porovnat situaci v České republice, na Slovensku, v Polsku a na Ukrajině. Hlavní součástí zprávy, která v rámci projektu vznikne, bude série doporučení, na co se v budoucnu zaměřit v souvislosti s rovností žen a mužů a ekonomickou prosperitou. Jak totiž ukázala např. studie, která vznikla v rámci švédského předsednictví v EU, rovnost žen a mužů je jednou z cest z ekonomické recese. Výsledky projektu budou k dispozici ke konci roku 2010.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.