Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › GE Money Bank bude inspirovat ženy k podnikání

GE Money Bank bude inspirovat ženy k podnikání

GE Money Bank bude inspirovat ženy k podnikání
GE Money Bank nedávno rozběhla projekt s názvem „Život nápadům“. Jeho cílem je inspirovat a motivovat české ženy k podnikání a prakticky pomoci těm, které na jeho začátku již stojí. Aby banka dokázala nabídnout aktivity, které povedou k dosažení většího počtu podnikatelek v ČR, nechala si zpracovat agenturou STEM/MARK v srpnu letošního roku reprezentativní výzkum.

GE Money Bank nedávno rozběhla projekt s názvem „Život nápadům“. Jeho cílem je inspirovat a motivovat české ženy k podnikání a prakticky pomoci těm, které na jeho začátku již stojí. Aby banka dokázala nabídnout aktivity, které povedou k dosažení většího počtu podnikatelek v ČR, nechala si zpracovat agenturou STEM/MARK v srpnu letošního roku reprezentativní výzkum.

Ten vycházel z prostého faktu, že v České republice podniká dvakrát méně žen než mužů a pokusil se zjistit nejenom, proč tomu tak je, ale také, jaké konkrétní kroky by pomohly tento stav zvrátit. 71% respondentek v šetření uvedlo, že se v souvislosti se startem vlastního podnikání obává neúspěchu a rizik, 62% přiznalo, že cítí, že má nedostatek zkušeností a 40% sdělilo, že trpí nedostatkem času. Na otázku, co by jim pomohlo strach a bariéry překonat, odpovědělo 41% žen, že by to byl někdo zkušený, na koho by se mohly obrátit pro informace a radu a/nebo někdo, kdo by jim mohl posloužit jako vzor.

Na základě těchto zjištění, vytvořila GE Money Bank koncepci projektu „Život nápadům.“ Jeho součástí je například portál www.zivotnapadum.cz, kde ženy naleznou informace, rady a kontakty potřebné pro začátek podnikatelské činnosti. Další chystanou aktivitou jsou prakticky laděné semináře (na celém území ČR) se zkušenými podnikatelkami a odborníky a odbornicemi z GE Money Bank a neziskových organizací.

Funkci vzorů pro začínající podnikatelky v rámci projektu plní tzv. ambasadorky, tj. ženy, které již v podnikání v ČR uspěly, jako například Slávka Harazinová, majitelka firmy S.O.S. Drink, nebo Barbora Cornelio, majitelka společnosti EPS Kurýr. Kromě ambasadorek figurují v „Životě nápadům“ ještě patronky, které jsou jakousi odbornou garancí a zárukou nezávislosti projektu.

Jak se zdá, můžeme se těšit na to, že se pomocí iniciativě „Život nápadům“ podaří GE Money Bank v dohledné době vybudovat, dle jejích vlastních slov, „komunitu, jejímž společným znakem bude podnikatelský duch žen.“

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.