Laydeez do Comics - ŽENA 2.0

17.10.2018  Praha  | 

Osm českých komiksových autorek, jedno téma a společných sedm dní na divokém českém severu! Co z toho může vzejít? Komiksová výstava, samozřejmě! Tentokrát již z třetího letního sympozia uskupení Laydeez do Comics Praha. Letošní téma ŽENA 2.0 nás přivedlo k otázce nakolik se ženy měnily, mění a měnit budou. Existuje nová verze ženství a co to obnáší? Inspirace bylo dost. Ať už se jedná o změny v rámci životních fází, postoje k životu nebo pohledu společnosti... Výstava potrvá od 17. do 30. října. Slavnostní vernisáž s autorkami proběhne 18. října.

Více

Gender a sebevědomí v uměleckém provozu

21.10.2018  

Diskuze na téma souvislosti sebevědomí a genderu v uměleckém provozu. Jaký vliv na sebevědomí umělkyň a umělců může mít genderová rovnost? V čem je rozdílné postavení umělkyně či umělce vůči institucím? Jak se na uměleckém provozu projevuje mizení umělkyň v důsledku jejich mateřství? Jak vyřešit rozpor uměleckého společenského života a rodičovství zejména v pečující roli? Jaký vliv mají na umělce a umělkyně ekonomické souvislosti, v nichž jejich tvorba vzniká?

Více

Pohlaví a gender. 8. lacanovský workshop v Praze

21.10.2018  Praha  | 

Příspěvky přednesou Deborah Gutermann-Jacquet, Magdalena Kohout-Diaz, Josef Fulka. Workshop pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR a Nouvelle École Lacanienne.

Více
feminismus.czČlánky › Flexibilní formy práce v malých a středných podnicích

Flexibilní formy práce v malých a středných podnicích

2. květen 2012  | Jitka Kolářová, Gender Studies, o.p.s.  |  Rovné příležitosti do firem
Flexibilní formy práce v malých a středných podnicích
Rovné příležitosti na trhu práce, to není separátní téma firemní kultury. Naopak, je provázána s férovostí a dobrým fungováním ve firmě obecně: s nastavením transparentních a spravedlivých procesů ve firmě. Tipy nejen pro malé a střední podniky nabízí nový seriál našeho zpravodaje. Tentokrát na téma flexibilních forem práce.

Rovné příležitosti na trhu práce, to není separátní téma firemní kultury. Naopak, je provázána s férovostí a dobrým fungováním ve firmě obecně: s nastavením transparentních a spravedlivých procesů ve firmě. Tipy nejen pro malé a střední podniky nabízí nový seriál našeho zpravodaje. Tentokrát na téma flexibilních forem práce.

Flexibilní uspořádání pracovní doby může být řešením, když nechcete ztratit zákazníky, ani klíčové zaměstnance a zaměstnankyně, když chcete snížit náklady nebo třeba zaměstnané motivovat k lepší práci. Pro úspěšné využívání flexibilních forem práce je důležité, aby potřeby firmy a potřeby zaměstnaných na sebe navazovaly: částečné úvazky či zaměstnávání rodičů na mateřské a rodičovské dovolené formou brigád mohou pomoci pokrývat náročnější období pracovních špiček.

Jaké flexibilní formy práce můžete využívat: Pružnou pracovní dobu, částečné úvazky, sdílené úvazky, možnost volit si směny, stlačený pracovní týden. Dalším nástrojem jsou tzv. sick days (indispoziční volno) a různé formy placeného a neplaceného volna, které se poskytují jako firemní benefity.

Jak zvládnout flexibilní práci – ze strany zaměstnavatele

- Požadavky zaměstnaných na flexibilitu bude snazší zvládat, pokud budete mít už předem rozmyšlenou firemní politiku či pravidla. Ta jsou totiž zárukou, že rozhodování o umožnění či neumožnění flexibility bude konzistentní, férové a rychlé.

- Pokud nemůžete požadavkům zaměstnance či zaměstnankyně (pozor na zákonné povinnosti zaměstnavatelů v tomto ohledu) vyhovět, proberte to s ní/ním a snažte se najít alternativní řešení, které bude schůdné pro obě strany (např. sdílení úvazku v případě, že zaměstnanec/zaměstnankyně usiluje o kratší úvazek, ale množství práce odpovídá celému).

- Nově dohodnuté flexibilní nastavení práce je možné po určitou dobu ozkoušet, zda vyhovuje oběma stranám. Takové krátkodobé zkoušení by mělo mít předem určený začátek a konec a po jeho uplynutí by zaměstnavatel a zaměstnanec či zaměstnankyně měli zhodnotit, zda se osvědčilo.

- Flexibilita nesmí být na úkor efektivitě fungování. Je dobré stanovit jeden den či určitý časový úsek, kdy pracují všichni, a na tuto dobu směřovat schůzky týmu nebo školení.

- Flexibilní formy práce jsou pro každého. Je důležité mít na paměti, že flexibilnější pracovní zapojení mohou potřebovat zaměstnanci a zaměstnankyně všech věkových skupin, muži i ženy. Třeba se starají o děti nebo staré rodiče, třeba studují nebo se věnují dobročinným aktivitám.

Jak zvládnout flexibilní práci – ze strany zaměstnance či zaměstnankyně

Náklady flexibilních forem práce

O flexibilní práci uvažujte v širokém rámci a berte v potaz různé faktory: například sdílení úvazku může být zpočátku časově a manažersky náročné, ale ve výsledku může zvýšit produktivitu práce.

Zvažte:

- Nároky na otevírací nebo provozní dobu

- Množství práce v pracovních špičkách i v klidnějších hodinách

- Minimální počty zaměstnaných v těchto časech

- Nároky na vybavení (např. více uniforem při zkrácených úvazcích)

Náklady na flexibilitu se také týkají množství administrativy (např. jeden celý úvazek oproti dvěma polovičním) a manažerské práce. Vedoucí zaměstnanci a zaměstnankyně možná budou potřebovat zvýšenou podporu nebo školení, jak efektivně vést kolektiv s rozmanitými úvazky a formami práce.

Přínosy:

Flexibilita na pracovišti

-Osloví širší skupinu zájemců o práci ve vaší firmě

- Pomůže udržet zkušené zaměstnance a zaměstnankyně (např. v době zvýšených nároků péče o děti nebo staré rodiče, nebo před odchodem do důchodu)

- Britská studie Transformation of Work ukázala, že pro zaměstnance a zaměstnankyně je důležitější mít kontrolu nad tím, kdy a jak pracují, než délka odpracované doby.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.