Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

Manželka, máma, úspěšná v práci - setkání s Kateřinou Hodickou

22.1.2019  Jihomoravský kraj  | 

Setkali jste se s tím, že žena nechce mít děti, protože se bojí, že když jednou vypadne z pracovního procesu, už nikdy nenastoupí do rozjetého vlaku? Je možné skloubit profesní a soukromý život? Některé ženy volí cestu podnikání. . . . Jak podnikat a přitom se starat o svoje děti nám přijde vyprávět Kateřina Hodická, ředitelka Genderového Informačního centra Nora.

Více

Noc myšlenek – Být či nebýt dnes feminist(k)ou?

31.1.2019  Praha  | 

Co to znamená, když o sobě dnes někdo řekne, že je feminist(k)a? Jakou roli v renesanci feminismu sehrávají sociální sítě? Představuje třeba #MeToo virální fenomén nebo se jedná o společensko-feministické hnutí 21. století? Přijďte na naši akci NOC MYŠLENEK Tváří v tvář přítomnosti: Být či nebýt dnes feminist(k)ou? Se známými osobnostmi jakými jsou Kamil Fila, Pavel Houdek, Abnousse Shalmani se zaměříme na téma feminismu v současnosti prostřednictvím debat a projekce filmu „Kluci a Guillaume, ke stolu!“ 31. ledna u nás ve Francouzském institutu od 17.30 do půlnoci a v CEFRES od 14 do 16 h! Vstup zdarma.

Více
feminismus.czČlánky › Flexibilní formy práce v malých a středných podnicích

Flexibilní formy práce v malých a středných podnicích

2. květen 2012  | Jitka Kolářová, Gender Studies, o.p.s.  |  Rovné příležitosti do firem
Flexibilní formy práce v malých a středných podnicích
Rovné příležitosti na trhu práce, to není separátní téma firemní kultury. Naopak, je provázána s férovostí a dobrým fungováním ve firmě obecně: s nastavením transparentních a spravedlivých procesů ve firmě. Tipy nejen pro malé a střední podniky nabízí nový seriál našeho zpravodaje. Tentokrát na téma flexibilních forem práce.

Rovné příležitosti na trhu práce, to není separátní téma firemní kultury. Naopak, je provázána s férovostí a dobrým fungováním ve firmě obecně: s nastavením transparentních a spravedlivých procesů ve firmě. Tipy nejen pro malé a střední podniky nabízí nový seriál našeho zpravodaje. Tentokrát na téma flexibilních forem práce.

Flexibilní uspořádání pracovní doby může být řešením, když nechcete ztratit zákazníky, ani klíčové zaměstnance a zaměstnankyně, když chcete snížit náklady nebo třeba zaměstnané motivovat k lepší práci. Pro úspěšné využívání flexibilních forem práce je důležité, aby potřeby firmy a potřeby zaměstnaných na sebe navazovaly: částečné úvazky či zaměstnávání rodičů na mateřské a rodičovské dovolené formou brigád mohou pomoci pokrývat náročnější období pracovních špiček.

Jaké flexibilní formy práce můžete využívat: Pružnou pracovní dobu, částečné úvazky, sdílené úvazky, možnost volit si směny, stlačený pracovní týden. Dalším nástrojem jsou tzv. sick days (indispoziční volno) a různé formy placeného a neplaceného volna, které se poskytují jako firemní benefity.

Jak zvládnout flexibilní práci – ze strany zaměstnavatele

- Požadavky zaměstnaných na flexibilitu bude snazší zvládat, pokud budete mít už předem rozmyšlenou firemní politiku či pravidla. Ta jsou totiž zárukou, že rozhodování o umožnění či neumožnění flexibility bude konzistentní, férové a rychlé.

- Pokud nemůžete požadavkům zaměstnance či zaměstnankyně (pozor na zákonné povinnosti zaměstnavatelů v tomto ohledu) vyhovět, proberte to s ní/ním a snažte se najít alternativní řešení, které bude schůdné pro obě strany (např. sdílení úvazku v případě, že zaměstnanec/zaměstnankyně usiluje o kratší úvazek, ale množství práce odpovídá celému).

- Nově dohodnuté flexibilní nastavení práce je možné po určitou dobu ozkoušet, zda vyhovuje oběma stranám. Takové krátkodobé zkoušení by mělo mít předem určený začátek a konec a po jeho uplynutí by zaměstnavatel a zaměstnanec či zaměstnankyně měli zhodnotit, zda se osvědčilo.

- Flexibilita nesmí být na úkor efektivitě fungování. Je dobré stanovit jeden den či určitý časový úsek, kdy pracují všichni, a na tuto dobu směřovat schůzky týmu nebo školení.

- Flexibilní formy práce jsou pro každého. Je důležité mít na paměti, že flexibilnější pracovní zapojení mohou potřebovat zaměstnanci a zaměstnankyně všech věkových skupin, muži i ženy. Třeba se starají o děti nebo staré rodiče, třeba studují nebo se věnují dobročinným aktivitám.

Jak zvládnout flexibilní práci – ze strany zaměstnance či zaměstnankyně

Náklady flexibilních forem práce

O flexibilní práci uvažujte v širokém rámci a berte v potaz různé faktory: například sdílení úvazku může být zpočátku časově a manažersky náročné, ale ve výsledku může zvýšit produktivitu práce.

Zvažte:

- Nároky na otevírací nebo provozní dobu

- Množství práce v pracovních špičkách i v klidnějších hodinách

- Minimální počty zaměstnaných v těchto časech

- Nároky na vybavení (např. více uniforem při zkrácených úvazcích)

Náklady na flexibilitu se také týkají množství administrativy (např. jeden celý úvazek oproti dvěma polovičním) a manažerské práce. Vedoucí zaměstnanci a zaměstnankyně možná budou potřebovat zvýšenou podporu nebo školení, jak efektivně vést kolektiv s rozmanitými úvazky a formami práce.

Přínosy:

Flexibilita na pracovišti

-Osloví širší skupinu zájemců o práci ve vaší firmě

- Pomůže udržet zkušené zaměstnance a zaměstnankyně (např. v době zvýšených nároků péče o děti nebo staré rodiče, nebo před odchodem do důchodu)

- Britská studie Transformation of Work ukázala, že pro zaměstnance a zaměstnankyně je důležitější mít kontrolu nad tím, kdy a jak pracují, než délka odpracované doby.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.