Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více

Expertní skupina Enwise a její výsledky

25. března 2004 (čtvrtek) 18:00
Národní kontaktní centrum ženy a věda vás zve na seminář v rámci cyklu seminářů „Genderové výzkumy“ na téma Expertní skupina Enwise a její výsledky. Seminář povede PhDr. Hana Havelková a uskuteční se 25. března v prostorách NKC- ženy a věda, HUSOVA 7, PRAHA 1 (naproti kostelu, vchod ve dvoře) od 18 hodin. Prosíme zájemce, aby potvrdili svou účast na emailovou adresu: seminare@zenyaveda.cz nebo tel. číslo: 222 222 322, počet míst je omezený.

Národní kontaktní centrum ženy a věda vás zve na seminář v rámci cyklu seminářů "Genderové výzkumy" na téma

Expertní skupina Enwise a její výsledky

který povede PhDr.Hana Havelková

Expertní skupina Enwise vznikla z podnětu Evropské komise s cílem zjistit situaci žen ve vědě v postkomunistických zemích a působila v letech 2002-2003. Přednáška informuje o vzniku, složení a práci této skupiny a výhledu navazujících akcí, o obsahu národních zpráv a koncepci výsledné publikace. Představuje hlavní výsledky jejích analýz ze tří hledisek: z hlediska specifického kontextu genderové kultury a transformace vědy v Enwise zemích, z hlediska komparace postavení žen ve vědě "východ-západ" a z hlediska řady specifik České republiky vycházejících z komparace v rámci postkomunistických zemí.

Seminář se uskuteční 25. března v prostorách NKC- ženy a věda, HUSOVA 7, PRAHA 1 (naproti kostelu, vchod ve dvoře) od 18 hodin. Prosíme zájemce, aby potvrdili svou účast na emailovou adresu: seminare@zenyaveda.cz nebo tel. číslo: 222 222 322, počet míst je omezený.

Profil přednášející:
PhDr.Hana Havelková
Socioložka, přednáší na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy feministické teorie, teorie občanské společnosti, sociologii a gender studies. Řada publikací v angličtině, němčině a češtině zejména o strukturálních proměnách české společnosti z hlediska genderu, vztahu mezi domácí a veřejnou sférou a problematice politické reprezentace žen. Zahraniční stáže na univerzitách v Oslu (1993) a ve Vídni (2002), hostující profesorka v Innsbrucku (2003). V letech 1992-1998 Členka výboru International Association of Women Philosophers (IAPh) a výboru nadace Gender Studies. Členka ediční skupiny časopisu "Constellations: An International Journal of Critical and Democratic Theory" (vyd. v New Yorku), vědecké rady Institut für Konfliktforschung ve Vídni, členka redakční rady Sociologického časopisu (Praha) a časopisu L´Homme (Vídeň). Členka expertní skupiny Evropské komise Enwise a autorka české národní zprávy o situaci žen ve vědě, spoluautorka a spolueditorka výsledné publikace "Waste of Talents. Turning Private Struggles into a Public Issue".
adresa:
Fakulta Humanitních studií UK
U Kříže 10
158 00 Praha 5 - Jinonice
Česká republika
tel.: +420 251 080 111
e-mail: hana.havelkova@volny.cz

místo:  NKC - Ženy a věda, Husova 7 , Praha 1
pořádá:  NKC - Ženy a věda
kontakt:  seminare@zenyaveda.cz     tel.:  222 222 322

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.