We will not change our show

21.2.2019  Jihomoravský kraj  | 

Výstava We Will Not Change Our Show sdružuje umělce pocházející ze střední a východní Evropy, tvořící v různých médiích a zabývající se různorodými aspekty vyjádření vlastní queer identity. Kurátorská pozice vychází z ideje svobody slova a uměleckého vyjádření. Předpokladem je přesvědčení, že diskuze o citlivých otázkách spojených s queer tematikou může přispět k narušení patriarchálního statu quo, jenž často vylučuje a diskriminuje menšiny.

Více

Data vs. Girls

20.3.2019  Praha  | 

Jak holky mění svět IT a dat a jak tento svět mění je? Jaké jsou nové trendy a jak se v tomto světě udržet updated? Bojují holky v IT stále se stereotypy? Jak jsou ženy oceňovány - finančně, ale i symbolicky? Jaká je situace žen v IT v České republice a zahraničí? Další ze série debat Data vs. představí několik žen z různých částí světa, které kariéra v IT přivedla do Prahy

Více

Americans and Czechs Against Sexual Violence: A Symposium in Solidarity

21.3.2019  Praha  | 

On March 21st we invite you to a symposium on sexual, domestic, and other forms of gender-based violence in society, where we will discuss these contemporary gender-related issues. Alexandria Wilson, a Fulbright student in the Czech Republic, Katharine Park, an intern at proFem o.p.s., and Eva Michálková, a social worker with proFem o.p.s. will lead the discussion. Join us to hear speakers who have worked on these issues at the grassroots level, ask questions, and learn what you can do to help stop gender-based violence in your community.

Více

Expertní skupina Enwise a její výsledky

25. března 2004 (čtvrtek) 18:00
Národní kontaktní centrum ženy a věda vás zve na seminář v rámci cyklu seminářů „Genderové výzkumy“ na téma Expertní skupina Enwise a její výsledky. Seminář povede PhDr. Hana Havelková a uskuteční se 25. března v prostorách NKC- ženy a věda, HUSOVA 7, PRAHA 1 (naproti kostelu, vchod ve dvoře) od 18 hodin. Prosíme zájemce, aby potvrdili svou účast na emailovou adresu: seminare@zenyaveda.cz nebo tel. číslo: 222 222 322, počet míst je omezený.

Národní kontaktní centrum ženy a věda vás zve na seminář v rámci cyklu seminářů "Genderové výzkumy" na téma

Expertní skupina Enwise a její výsledky

který povede PhDr.Hana Havelková

Expertní skupina Enwise vznikla z podnětu Evropské komise s cílem zjistit situaci žen ve vědě v postkomunistických zemích a působila v letech 2002-2003. Přednáška informuje o vzniku, složení a práci této skupiny a výhledu navazujících akcí, o obsahu národních zpráv a koncepci výsledné publikace. Představuje hlavní výsledky jejích analýz ze tří hledisek: z hlediska specifického kontextu genderové kultury a transformace vědy v Enwise zemích, z hlediska komparace postavení žen ve vědě "východ-západ" a z hlediska řady specifik České republiky vycházejících z komparace v rámci postkomunistických zemí.

Seminář se uskuteční 25. března v prostorách NKC- ženy a věda, HUSOVA 7, PRAHA 1 (naproti kostelu, vchod ve dvoře) od 18 hodin. Prosíme zájemce, aby potvrdili svou účast na emailovou adresu: seminare@zenyaveda.cz nebo tel. číslo: 222 222 322, počet míst je omezený.

Profil přednášející:
PhDr.Hana Havelková
Socioložka, přednáší na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy feministické teorie, teorie občanské společnosti, sociologii a gender studies. Řada publikací v angličtině, němčině a češtině zejména o strukturálních proměnách české společnosti z hlediska genderu, vztahu mezi domácí a veřejnou sférou a problematice politické reprezentace žen. Zahraniční stáže na univerzitách v Oslu (1993) a ve Vídni (2002), hostující profesorka v Innsbrucku (2003). V letech 1992-1998 Členka výboru International Association of Women Philosophers (IAPh) a výboru nadace Gender Studies. Členka ediční skupiny časopisu "Constellations: An International Journal of Critical and Democratic Theory" (vyd. v New Yorku), vědecké rady Institut für Konfliktforschung ve Vídni, členka redakční rady Sociologického časopisu (Praha) a časopisu L´Homme (Vídeň). Členka expertní skupiny Evropské komise Enwise a autorka české národní zprávy o situaci žen ve vědě, spoluautorka a spolueditorka výsledné publikace "Waste of Talents. Turning Private Struggles into a Public Issue".
adresa:
Fakulta Humanitních studií UK
U Kříže 10
158 00 Praha 5 - Jinonice
Česká republika
tel.: +420 251 080 111
e-mail: hana.havelkova@volny.cz

místo:  NKC - Ženy a věda, Husova 7 , Praha 1
pořádá:  NKC - Ženy a věda
kontakt:  seminare@zenyaveda.cz     tel.:  222 222 322

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.