Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

Média z pohledu novinářek - diskusní večer

19.9.2018  Praha  | 

Další z řady diskusních večerů v Knihovně Gender Studies bude tentokrát věnován tématu žen v médiích a zpravodajství. Diskutovat budeme o situaci novinářek v českém mediálním prostředí a jejich postavení v redakcích nebo o vlivu genderu na mediální obsah.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Expertní skupina Enwise a její výsledky

25. března 2004 (čtvrtek) 18:00
Národní kontaktní centrum ženy a věda vás zve na seminář v rámci cyklu seminářů „Genderové výzkumy“ na téma Expertní skupina Enwise a její výsledky. Seminář povede PhDr. Hana Havelková a uskuteční se 25. března v prostorách NKC- ženy a věda, HUSOVA 7, PRAHA 1 (naproti kostelu, vchod ve dvoře) od 18 hodin. Prosíme zájemce, aby potvrdili svou účast na emailovou adresu: seminare@zenyaveda.cz nebo tel. číslo: 222 222 322, počet míst je omezený.

Národní kontaktní centrum ženy a věda vás zve na seminář v rámci cyklu seminářů "Genderové výzkumy" na téma

Expertní skupina Enwise a její výsledky

který povede PhDr.Hana Havelková

Expertní skupina Enwise vznikla z podnětu Evropské komise s cílem zjistit situaci žen ve vědě v postkomunistických zemích a působila v letech 2002-2003. Přednáška informuje o vzniku, složení a práci této skupiny a výhledu navazujících akcí, o obsahu národních zpráv a koncepci výsledné publikace. Představuje hlavní výsledky jejích analýz ze tří hledisek: z hlediska specifického kontextu genderové kultury a transformace vědy v Enwise zemích, z hlediska komparace postavení žen ve vědě "východ-západ" a z hlediska řady specifik České republiky vycházejících z komparace v rámci postkomunistických zemí.

Seminář se uskuteční 25. března v prostorách NKC- ženy a věda, HUSOVA 7, PRAHA 1 (naproti kostelu, vchod ve dvoře) od 18 hodin. Prosíme zájemce, aby potvrdili svou účast na emailovou adresu: seminare@zenyaveda.cz nebo tel. číslo: 222 222 322, počet míst je omezený.

Profil přednášející:
PhDr.Hana Havelková
Socioložka, přednáší na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy feministické teorie, teorie občanské společnosti, sociologii a gender studies. Řada publikací v angličtině, němčině a češtině zejména o strukturálních proměnách české společnosti z hlediska genderu, vztahu mezi domácí a veřejnou sférou a problematice politické reprezentace žen. Zahraniční stáže na univerzitách v Oslu (1993) a ve Vídni (2002), hostující profesorka v Innsbrucku (2003). V letech 1992-1998 Členka výboru International Association of Women Philosophers (IAPh) a výboru nadace Gender Studies. Členka ediční skupiny časopisu "Constellations: An International Journal of Critical and Democratic Theory" (vyd. v New Yorku), vědecké rady Institut für Konfliktforschung ve Vídni, členka redakční rady Sociologického časopisu (Praha) a časopisu L´Homme (Vídeň). Členka expertní skupiny Evropské komise Enwise a autorka české národní zprávy o situaci žen ve vědě, spoluautorka a spolueditorka výsledné publikace "Waste of Talents. Turning Private Struggles into a Public Issue".
adresa:
Fakulta Humanitních studií UK
U Kříže 10
158 00 Praha 5 - Jinonice
Česká republika
tel.: +420 251 080 111
e-mail: hana.havelkova@volny.cz

místo:  NKC - Ženy a věda, Husova 7 , Praha 1
pořádá:  NKC - Ženy a věda
kontakt:  seminare@zenyaveda.cz     tel.:  222 222 322

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.