Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Děvčátka (ale i chlapci), na slovíčko, aneb vše o menstruaci Gender Studies

Děvčátka (ale i chlapci), na slovíčko, aneb vše o menstruaci Gender Studies

Děvčátka (ale i chlapci), na slovíčko, aneb vše o menstruaci Gender Studies
foto: www.yahoo.com
Oceňujeme, že výzva k přihlášení výtvarných a publikačních projektů pro připravovanou interdisciplinární a intermediální výstavu a doprovodné akce pod názvem „Tento měsíc menstruuji“ vyvolala diskuzi na stránkách novin. Proto bychom rády vyjádřily názor Gender Studies, o.p.s. Na přípravě výstavy zároveň spolupracuje řada nezávislých umělkyň a umělců, jichž si natolik vážíme, že si nedovolujeme hovořit jejich jménem.
Oceňujeme, že výzva k přihlášení výtvarných a publikačních projektů pro připravovanou interdisciplinární a intermediální výstavu a doprovodné akce pod názvem „Tento měsíc menstruuji“ vyvolala diskuzi na stránkách novin. Proto bychom rády vyjádřily názor Gender Studies, o.p.s. Na přípravě výstavy zároveň spolupracuje řada nezávislých umělkyň a umělců, jichž si natolik vážíme, že si nedovolujeme hovořit jejich jménem.


Téma menstruace je závažným tématem, které si zaslouží pozornost. U zrodu projektu však nestálo hluboké filozofické pojímání krvácející osoby ženského pohlaví, ale snaha o detabuizaci menstruace a menstruačního průmyslu – vložek, tamponů, všech těch modrých tekutin a přešťastných okřídlených dnů, které známe z reklamy.


Otevřeně přiznáváme, že na začátku všeho byla recese. Nosný projekt, do něhož se nápad postupně rozrůstá, nezahrnuje jen naše liberálně feministické přesvědčení, ale jakýkoli pohled, mužský či ženský, který má zájem zabývat se otevřeně tématikou ženského těla a intimity. Nechceme proto omezovat nikoho jakýmkoli předem daným konceptem výstavy. Naopak, vítáme co nejširší škálu kreativních nápadů.


Alena Králíková, Lada Wichterlová
Gender Studies, o.p.s.


foto: www.yahoo.com

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.