Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

Noc myšlenek – Být či nebýt dnes feminist(k)ou?

31.1.2019  Praha  | 

Co to znamená, když o sobě dnes někdo řekne, že je feminist(k)a? Jakou roli v renesanci feminismu sehrávají sociální sítě? Představuje třeba #MeToo virální fenomén nebo se jedná o společensko-feministické hnutí 21. století? Přijďte na naši akci NOC MYŠLENEK Tváří v tvář přítomnosti: Být či nebýt dnes feminist(k)ou? Se známými osobnostmi jakými jsou Kamil Fila, Pavel Houdek, Abnousse Shalmani se zaměříme na téma feminismu v současnosti prostřednictvím debat a projekce filmu „Kluci a Guillaume, ke stolu!“ 31. ledna u nás ve Francouzském institutu od 17.30 do půlnoci a v CEFRES od 14 do 16 h! Vstup zdarma.

Více

Uvedení tématu sexuálního násilí do českého výzkumu dějin druhé světové války a jejích následků – Workshop

1.2.2019  Praha  | 

Ačkoliv se v uplynulých čtyřiceti letech intenzivně rozvíjel historický výzkum sexuálního násilí, v českém prostředí toto téma stále představuje pověstné bílé místo. A to chceme změnit. V souladu s tezí Susan Brownmiller v níž je znásilnění výrazem moci, nikoli chtíče, nabízí náš workshop uvedení do tohoto tématu. Usilujeme zejména o propojení badatelů, kteří se daným tématem zabývají nebo by o něm chtěli v budoucnu psát. Jednodenní workshop, s účastí Reginy Mühlhäuser a Anny Hájkové, propojí ve třech blocích úvodní metodologickou přednášku s představením případových studií a reflektovanou prací s prameny.

Více
feminismus.czČlánky › Den pro dívky letos poprvé ve Škodovce

Den pro dívky letos poprvé ve Škodovce

Den pro dívky letos poprvé ve Škodovce
Boleslavská ŠKODA AUTO patří k největším českým zaměstnavatelům a jako taková nabízí i možnosti vzdělávání pro své budoucí zaměstnance. Jedním z cílů firmy je zvyšovat podíl dívek v odborném vzdělávání. Proto se letos v lednu ve Škodovce pořádal kariérní Den pro dívky, který měl dívkám přiblížit studium a práci v technických oborech. „Chtěli jsme dívky přesvědčit nejen o tom, že obory mají perspektivu a jejich absolventi a absolventky jsou stále žádaní na trhu práce, ale také o tom, že ze studia nemusí mít žádnou obavu. Nadto jsme chtěli i prakticky ukázat, že odborné vzdělávání ve ŠKODA AUTO může být fascinující i pro ženy,“ říká Věra Jirovcová, která akci na odborném učilišti Škodovky zorganizovala.

Boleslavská ŠKODA AUTO patří k největším českým zaměstnavatelům a jako taková nabízí i možnosti vzdělávání pro své budoucí zaměstnance. Jedním z cílů firmy je zvyšovat podíl dívek v odborném vzdělávání. Proto se letos v lednu ve Škodovce pořádal kariérní Den pro dívky, který měl dívkám přiblížit studium a práci v technických oborech. „Chtěli jsme dívky přesvědčit nejen o tom, že obory mají perspektivu a jejich absolventi a absolventky jsou stále žádaní na trhu práce, ale také o tom, že ze studia nemusí mít žádnou obavu. Nadto jsme chtěli i prakticky ukázat, že odborné vzdělávání ve ŠKODA AUTO může být fascinující i pro ženy,“ říká Věra Jirovcová, která akci na odborném učilišti Škodovky zorganizovala.

Jak byla akce úspěšná?

Oslovili jsme ředitele a výchovné poradce ze základních škol okresu Mladá Boleslav a několika úzce spolupracujících škol i mimo okres. Všichni nám velmi ochotně vyšli vstříc, předali naše pozvánky dívkám z 8. a 9. ročníků, a během krátké doby nahlásili počty přihlášených děvčat. To bylo pro nás velmi důležité, abychom mohli celou akci připravit a naplánovat. Den pro dívky byl realizován 16. ledna 2013 a o zájmu děvčat nebylo pochyb. V nově otevřeném ŠKODA AUTO Muzeu se sešlo 229 děvčat z 26 škol. Byl pro ně připraven program, v rámci kterého se seznámily nejen s nabídkou studia a možnostmi kariérového růstu ve Škodovce, ale například i s benefity, které svým zaměstnancům společnost Škoda Auto nabízí. Velkou část benefitů mohou, stejně jako zaměstnanci, čerpat i žáci a žákyně naší školy. Slovo dostala i zástupkyně Úřadu práce Mladá Boleslav, kterou jsme na akci pozvali, a seznámila dívky se zaměstnaností žen v okrese. Zpestřením programu byla bublinová show Matěje Kodeše, který všechny pobavil i rozesmál. Po ukončení této části programu a malém občerstvení měly dívky možnost prohlédnout si novou expozici ŠKODA AUTO Muzea, prostory učiliště a některé provozy přímo ve firmě, kam je odvezly připravené autobusy. O úspěšnosti akce svědčí i počet podaných přihlášek na naši školu. Každým rokem přijímáme do 1. ročníků kolem 260 žáků a žákyň ze základních škol. V loňském roce podalo přihlášku 753 žáků, v letošním roce je to 887 žáků, z toho 127 dívek, což je o více než 50 % více než v loňském roce. Myslím, že z uvedených čísel vyplývá, jaký úspěch celá akce měla a že dívky o své budoucnosti přemýšlejí. Už se těšíme na druhý ročník, doufáme, že podobně úspěšný.

Jakou perspektivu mají dívky, které vaši školu vystudují, pro budoucí zaměstnání?

Mají garanci pracovního místa ve společnosti ŠKODA AUTO a široké možnosti dalšího kariérového růstu. To v dnešní době rozhodně není málo. Díky tomu, že jsme součástí společnosti Škoda Auto, nejúspěšnější firmy v České republice, myslím, že se s nabídkou benefitů, které žákům poskytujeme, řadíme mezi nejprestižnější školy v naší zemi. Ti, kteří by se s nimi chtěli blíže seznámit, si mohou otevřít naše stránky www.souskodamb.cz. Děvčata, stejně jako chlapci, kteří ukončí studium ve tříletých nebo čtyřletých oborech vzdělání, dostanou nabídku volných pracovních míst, ze které si mohou vybrat. Samozřejmě, že v souvislosti s vystudovaným oborem. Nemusí tak řešit problém, jako většina absolventů ostatních středních škol, kde sehnat práci, která by je nejen bavila a odpovídala jejich vzdělání, ale byla i dobře finančně ohodnocena. Do firmy nastupuje po ukončení školy cca 62 % absolventů, 32 % pokračuje ve studiu na vyšších typech škol a pouze asi 6 % trvale odchází mimo firmu. Z toho je patrné, jak velký zájem o práci ve Škodovce je.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.