Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Daniela Tinková: “Ve jménu přirozenosti: ženská identita mezi osvícenskou vědou, občanským právem a oddělenými sférami.“ - Úterky s Gender

Daniela Tinková: “Ve jménu přirozenosti: ženská identita mezi osvícenskou vědou, občanským právem a oddělenými sférami.“ - Úterky s Gender

26. listopad 2003  | Gender Studies
Gender Studies, o. p. s. si Vás dovoluje pozvat na přednášku z podzimního cyklu Úterky s gender tentokrát na téma feminismy. Přednáška doktorky Daniely Tinkové bude na téma "Ve jménu přirozenosti: ženská identita mezi osvícenskou vědou, občanským právem a oddělenými sférami.". Přednáška se koná v úterý 2.prosince 2003 od 18. hodiny v prostorách knihovny Gender Studies, Gorazdova 20, Praha 2, 120 00. Místo si můžete rezervovat na : 2 24 91 56 66, gender.media@ecn.cz. Místa jsou rezervována do 18 hod.

Úterky s Gender -PODZIM 2003, Feminismy - “Ve jménu přirozenosti: ženská identita mezi osvícenskou vědou, občanským právem a oddělenými sférami“Mgr. Daniela Tinková, PhD.

Přednáška bude zaměřena na tři hlavní problémy: 1. Nové pojetí femininity/maskulinity v osvícenském myšlení – na jedné straně myšlenka rovnosti („duch je bezpohlavní“), na straně druhé i medicínou ovlivněné teorie odlišné „přirozenosti“ u muže a ženy, která je především či výlučně určena mateřskou rolí. 2. Dopad teorie těchto „přirozených“ rolí na občanské právo (srovnání Francie – revoluční a napoleonské – s tehdejším Rakouskem). 3. Důsledky těchto „modernizačních“ změn, „oddělené sféry“ 19. století a srovnání s dobou předosvícenskou a předrevoluční.

Mgr Daniela Tinková, PhD. - nar. 1973) vystudovala historii a romanistiku na FFUK v Praze (1996), pak absolvovala doktorská studia na pražské FFUK a na Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales v Paříži (2002 - disertace se věnovala proměně chápání zločinu v procesu sekularizace trestního práva v 18. století), nyní působí jako odborná asistentka na Fakultě humanitních studií UK v Praze a při Centru pro dějiny vědy AVČR. Badatelsky i pedagogicky se zaměřuje zejména na sociální a kulturní dějiny 17.-19. století se zvláštním ohledem k procesům provázejícím 18. století - osvícenství, sekularizace, formování "občanské" společnosti apod. K tématům, kterým se věnovala nebo věnuje, patří především dějiny lékařského a antropologického myšlení, trestněprávní filosofie a soudictví, dějiny rodiny a genderových vztahů. Zabývá se také metodologií historické vědy a dějinami dějepisectví 19. a 20. století.

Úterý 2.prosince 2003 od 18. hodiny.

Gender Studies, Gorazdova 20, Praha 2, 120 00.

Místo si můžete rezervovat na : 2 24 91 56 66, gender.media@ecn.cz. Místa jsou rezervována do 18 hod.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.