Ivana Šáteková: Každodenní sexismus / Everyday Sexism

27.3.2019  Praha  | 

Výstava zaměřená na genderové stereotypy zobrazuje běžné situace, se kterými se ženy v naší společnosti musejí potýkat. Hodnocení týkající se vzhledu, mateřství, správného chování či vyjadřování provázejí ženy od dětství až do stáří. Tyto komentáře mají často formu zdánlivě nevinných a dobře míněných otázek. Výstava slovenské autorky Ivany Šátekové odkrývá sexismus a manipulaci ukrytou v takových výrocích. Výstava je pořádána ve spolupráci s organizací Nesehnutí.

Více

Istanbul Convention as a Hostage of Populism

27.3.2019  Praha  | 

The Istanbul Convention is a significant international treaty preventing violence against women and domestic violence which was already ratified by 33 European countries. The Czech Republic is one of the last countries in Europe delaying its ratification along with some other countries notably Russia, Hungary, Slovakia and Bulgaria. The aim of our discussion is to analyze problems connected with the ratification of the Istanbul Convention in the context of raising populism in Central Europe which is, among others, demonstrated by rising adverse attitude of local political representatives towards international human rights law. Only thirty years after the Velvet Revolution, the Czech Republic is distancing itself from its Western partners and taking a risky path towards a new isolationism.

Více

Equal Pay Day 2019

29.3.2019  Praha  | 
Equal Pay Day ≈ Den rovnosti platů, je symbolický den věnovaný zvyšování povědomí o rozdílech v odměňování žen a mužů.  V ČR na to již 10 let upozorňuje Business & Professional Women CR pomocí 2denní události přinášející trendy a inspiraci mimořádných hostů, včetně zahraničních. Tradiční témata ukazují v netradičním světle, odborně, ale přesto srozumitelně. Páteční konference s tématem FIREMNÍ KULTURA V ČASE ZMĚN HODNOT a sobotní Mentoring day u kulatých stolů.   
Více
feminismus.czČlánky › Daniela Tinková: “Ve jménu přirozenosti: ženská identita mezi osvícenskou vědou, občanským právem a oddělenými sférami.“ - Úterky s Gender

Daniela Tinková: “Ve jménu přirozenosti: ženská identita mezi osvícenskou vědou, občanským právem a oddělenými sférami.“ - Úterky s Gender

26. listopad 2003  | Gender Studies
Gender Studies, o. p. s. si Vás dovoluje pozvat na přednášku z podzimního cyklu Úterky s gender tentokrát na téma feminismy. Přednáška doktorky Daniely Tinkové bude na téma "Ve jménu přirozenosti: ženská identita mezi osvícenskou vědou, občanským právem a oddělenými sférami.". Přednáška se koná v úterý 2.prosince 2003 od 18. hodiny v prostorách knihovny Gender Studies, Gorazdova 20, Praha 2, 120 00. Místo si můžete rezervovat na : 2 24 91 56 66, gender.media@ecn.cz. Místa jsou rezervována do 18 hod.

Úterky s Gender -PODZIM 2003, Feminismy - “Ve jménu přirozenosti: ženská identita mezi osvícenskou vědou, občanským právem a oddělenými sférami“Mgr. Daniela Tinková, PhD.

Přednáška bude zaměřena na tři hlavní problémy: 1. Nové pojetí femininity/maskulinity v osvícenském myšlení – na jedné straně myšlenka rovnosti („duch je bezpohlavní“), na straně druhé i medicínou ovlivněné teorie odlišné „přirozenosti“ u muže a ženy, která je především či výlučně určena mateřskou rolí. 2. Dopad teorie těchto „přirozených“ rolí na občanské právo (srovnání Francie – revoluční a napoleonské – s tehdejším Rakouskem). 3. Důsledky těchto „modernizačních“ změn, „oddělené sféry“ 19. století a srovnání s dobou předosvícenskou a předrevoluční.

Mgr Daniela Tinková, PhD. - nar. 1973) vystudovala historii a romanistiku na FFUK v Praze (1996), pak absolvovala doktorská studia na pražské FFUK a na Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales v Paříži (2002 - disertace se věnovala proměně chápání zločinu v procesu sekularizace trestního práva v 18. století), nyní působí jako odborná asistentka na Fakultě humanitních studií UK v Praze a při Centru pro dějiny vědy AVČR. Badatelsky i pedagogicky se zaměřuje zejména na sociální a kulturní dějiny 17.-19. století se zvláštním ohledem k procesům provázejícím 18. století - osvícenství, sekularizace, formování "občanské" společnosti apod. K tématům, kterým se věnovala nebo věnuje, patří především dějiny lékařského a antropologického myšlení, trestněprávní filosofie a soudictví, dějiny rodiny a genderových vztahů. Zabývá se také metodologií historické vědy a dějinami dějepisectví 19. a 20. století.

Úterý 2.prosince 2003 od 18. hodiny.

Gender Studies, Gorazdova 20, Praha 2, 120 00.

Místo si můžete rezervovat na : 2 24 91 56 66, gender.media@ecn.cz. Místa jsou rezervována do 18 hod.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.