Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

Média z pohledu novinářek - diskusní večer

19.9.2018  Praha  | 

Další z řady diskusních večerů v Knihovně Gender Studies bude tentokrát věnován tématu žen v médiích a zpravodajství. Diskutovat budeme o situaci novinářek v českém mediálním prostředí a jejich postavení v redakcích nebo o vlivu genderu na mediální obsah.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více
feminismus.czČlánky › Daniela Tinková: “Ve jménu přirozenosti: ženská identita mezi osvícenskou vědou, občanským právem a oddělenými sférami.“ - Úterky s Gender

Daniela Tinková: “Ve jménu přirozenosti: ženská identita mezi osvícenskou vědou, občanským právem a oddělenými sférami.“ - Úterky s Gender

26. listopad 2003  | Gender Studies
Gender Studies, o. p. s. si Vás dovoluje pozvat na přednášku z podzimního cyklu Úterky s gender tentokrát na téma feminismy. Přednáška doktorky Daniely Tinkové bude na téma "Ve jménu přirozenosti: ženská identita mezi osvícenskou vědou, občanským právem a oddělenými sférami.". Přednáška se koná v úterý 2.prosince 2003 od 18. hodiny v prostorách knihovny Gender Studies, Gorazdova 20, Praha 2, 120 00. Místo si můžete rezervovat na : 2 24 91 56 66, gender.media@ecn.cz. Místa jsou rezervována do 18 hod.

Úterky s Gender -PODZIM 2003, Feminismy - “Ve jménu přirozenosti: ženská identita mezi osvícenskou vědou, občanským právem a oddělenými sférami“Mgr. Daniela Tinková, PhD.

Přednáška bude zaměřena na tři hlavní problémy: 1. Nové pojetí femininity/maskulinity v osvícenském myšlení – na jedné straně myšlenka rovnosti („duch je bezpohlavní“), na straně druhé i medicínou ovlivněné teorie odlišné „přirozenosti“ u muže a ženy, která je především či výlučně určena mateřskou rolí. 2. Dopad teorie těchto „přirozených“ rolí na občanské právo (srovnání Francie – revoluční a napoleonské – s tehdejším Rakouskem). 3. Důsledky těchto „modernizačních“ změn, „oddělené sféry“ 19. století a srovnání s dobou předosvícenskou a předrevoluční.

Mgr Daniela Tinková, PhD. - nar. 1973) vystudovala historii a romanistiku na FFUK v Praze (1996), pak absolvovala doktorská studia na pražské FFUK a na Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales v Paříži (2002 - disertace se věnovala proměně chápání zločinu v procesu sekularizace trestního práva v 18. století), nyní působí jako odborná asistentka na Fakultě humanitních studií UK v Praze a při Centru pro dějiny vědy AVČR. Badatelsky i pedagogicky se zaměřuje zejména na sociální a kulturní dějiny 17.-19. století se zvláštním ohledem k procesům provázejícím 18. století - osvícenství, sekularizace, formování "občanské" společnosti apod. K tématům, kterým se věnovala nebo věnuje, patří především dějiny lékařského a antropologického myšlení, trestněprávní filosofie a soudictví, dějiny rodiny a genderových vztahů. Zabývá se také metodologií historické vědy a dějinami dějepisectví 19. a 20. století.

Úterý 2.prosince 2003 od 18. hodiny.

Gender Studies, Gorazdova 20, Praha 2, 120 00.

Místo si můžete rezervovat na : 2 24 91 56 66, gender.media@ecn.cz. Místa jsou rezervována do 18 hod.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.