Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Konference k výstavě Feministická avantgarda

11.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jako součást doprovodného programu k výstavě připravuje Dům umění konferenci, která se bude zabývat širšími socio-kulturními aspekty (ne)přítomnosti feministické avantgardy v sedmdesátých, potažmo osmdesátých letech minulého století u nás a specifickými podmínkami, za nichž se v tomto období feministické myšlení profilovalo, respektive obezřetně obcházelo. Smyslem konference je přispět k diskusi o důvodech, proč debaty o feminismu a genderu přežívaly v bývalém Československu tak dlouho na okraji zájmu a proč je tomu tak do jisté míry dodnes. V bouřlivých 60. letech, kdy rapidně narůstal zájem o pochopení role žen ve společnosti (včetně jejích historických proměn) a kdy západní feministické hnutí uvádělo tzv. ženské otázky do sociálně-politické praxe, nebyla u nás druhá vlna feminismu téměř zaznamenána. Závažné politické okolnosti srpna 1968, sovětské okupace a následné normalizace zastavily tento proces v zárodku chystaných sociálních reforem a debaty o feminismu a genderu postihl podobný osud jako jiné nonkonformní myšlenkové trendy.

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více
feminismus.czČlánky › Daniela Tinková: “Ve jménu přirozenosti: ženská identita mezi osvícenskou vědou, občanským právem a oddělenými sférami.“ - Úterky s Gender

Daniela Tinková: “Ve jménu přirozenosti: ženská identita mezi osvícenskou vědou, občanským právem a oddělenými sférami.“ - Úterky s Gender

26. listopad 2003  | Gender Studies
Gender Studies, o. p. s. si Vás dovoluje pozvat na přednášku z podzimního cyklu Úterky s gender tentokrát na téma feminismy. Přednáška doktorky Daniely Tinkové bude na téma "Ve jménu přirozenosti: ženská identita mezi osvícenskou vědou, občanským právem a oddělenými sférami.". Přednáška se koná v úterý 2.prosince 2003 od 18. hodiny v prostorách knihovny Gender Studies, Gorazdova 20, Praha 2, 120 00. Místo si můžete rezervovat na : 2 24 91 56 66, gender.media@ecn.cz. Místa jsou rezervována do 18 hod.

Úterky s Gender -PODZIM 2003, Feminismy - “Ve jménu přirozenosti: ženská identita mezi osvícenskou vědou, občanským právem a oddělenými sférami“Mgr. Daniela Tinková, PhD.

Přednáška bude zaměřena na tři hlavní problémy: 1. Nové pojetí femininity/maskulinity v osvícenském myšlení – na jedné straně myšlenka rovnosti („duch je bezpohlavní“), na straně druhé i medicínou ovlivněné teorie odlišné „přirozenosti“ u muže a ženy, která je především či výlučně určena mateřskou rolí. 2. Dopad teorie těchto „přirozených“ rolí na občanské právo (srovnání Francie – revoluční a napoleonské – s tehdejším Rakouskem). 3. Důsledky těchto „modernizačních“ změn, „oddělené sféry“ 19. století a srovnání s dobou předosvícenskou a předrevoluční.

Mgr Daniela Tinková, PhD. - nar. 1973) vystudovala historii a romanistiku na FFUK v Praze (1996), pak absolvovala doktorská studia na pražské FFUK a na Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales v Paříži (2002 - disertace se věnovala proměně chápání zločinu v procesu sekularizace trestního práva v 18. století), nyní působí jako odborná asistentka na Fakultě humanitních studií UK v Praze a při Centru pro dějiny vědy AVČR. Badatelsky i pedagogicky se zaměřuje zejména na sociální a kulturní dějiny 17.-19. století se zvláštním ohledem k procesům provázejícím 18. století - osvícenství, sekularizace, formování "občanské" společnosti apod. K tématům, kterým se věnovala nebo věnuje, patří především dějiny lékařského a antropologického myšlení, trestněprávní filosofie a soudictví, dějiny rodiny a genderových vztahů. Zabývá se také metodologií historické vědy a dějinami dějepisectví 19. a 20. století.

Úterý 2.prosince 2003 od 18. hodiny.

Gender Studies, Gorazdova 20, Praha 2, 120 00.

Místo si můžete rezervovat na : 2 24 91 56 66, gender.media@ecn.cz. Místa jsou rezervována do 18 hod.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.