Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Close the Gap - Konec rozdílu v platech!

Close the Gap - Konec rozdílu v platech!

Close the Gap  - Konec rozdílu v platech!
Rozdíl v platech žen a mužů je problém celosvětový. Potýkají se s ním také ve Velké Británii, kde již dokonce funguje systém, jak tuto formu diskriminace odhalit, prokázat a napravit. Ve Spojeném království existuje legislativní nástroj Equal Pay Act (zákon o rovných platech), který mohou použít zaměstnanci či zaměstnankyně, domnívají-li se, že mají nižší plat než jejich kolega opačného pohlaví vykonávající stejnou práci. To je jistě inspirativní i pro české prostředí. lin
Rozdíl v platech žen a mužů je problém celosvětový. Potýkají se s ním také ve Velké Británii, kde již dokonce funguje systém, jak tuto formu diskriminace odhalit, prokázat a napravit. Ve Spojeném království existuje legislativní nástroj Equal Pay Act (zákon o rovných platech), který mohou použít zaměstnanci či zaměstnankyně, domnívají-li se, že mají nižší plat než jejich kolega opačného pohlaví vykonávající stejnou práci. To je jistě inspirativní i pro české prostředí. lin

Equal Pay - Rovný plat

Zvýšit povědomí o platových rozdílech mužů a žen mezi zaměstnavateli i zaměstnanci a propagovat dobré praktiky firem je cílem projektu Close the Gap (konec rozdílu v platech), na kterém spolupracují britské a skotské odborové svazy T.U.C (Trade Union Congress) a S. T. U. C. (Scottish Trade Union Congress). V jeho rámci uspořádaly ve Skotsku seminář, kterého se zúčastnily také zástupkyně českých neziskových organizací (Gender Studies, o . p. s., Český svaz žen a Athena) a kde se diskutovalo o tom, jak mezeru mezi mužskými a ženskými platy vypočítat a jaké ukazatele přispívají k její správné interpretaci.

Zmíněný zákon Equal Pay Act (zákon o rovných platech) rozlišuje tři možné způsoby porovnání platů mužů a žen, které nezahrnují časté diskriminační charakteristiky, jako např. příslušnost k etniku, věk, sexuální orientaci.

Prvním krokem porovnání platů mužů a žen v určitém podniku je spolu s identifikací požadovaných dat rozhodnutí, zda takovou studii podstoupit. Tato fáze zahrnuje zformování odborného týmu, který studii provede - např. statističtí a ekonomičtí experti, zástupci odborů, zástupkyně ženských neziskových organizací.

Druhý krok, který se vztahuje přímo k britskému právu, je posouzení předpokladu, že muž a žena dělají stejnou práci. V této fázi se analyzuje, zda je možné práci muže a ženy posoudit měřítkem like work - stejná práce, work rated as equivalent - práce posouzená jako stejná, nebo work of equal value - práce stejné hodnoty. Obtížné bývá vypořádat se s názvem pracovní pozice. Stejná pozice zastávaná ženou je často pojmenována jinak než mužská a vzbuzuje pocit menší kvalifikace, a proto je třeba zaměřit se na přesný popis práce.

Další fází je sběr a porovnání dat vztahujících se k platům, které mohou odhalit nerovnosti mezi pohlavími. Zde je třeba brát v úvahu také různé bonusy a služební výhody - například služební vůz atd. Pokud se objeví mezery v platech mužů a žen, je třeba hledat jejich příčiny a případné ospravedlnění. Potvrdí-li skutečné rozdíly, je třeba spolu se zaměstnavatelem začít formulovat akční plán rovného platového ohodnocení. Pokud se takové nerovnosti neobjeví, je dobré platy nadále monitorovat, aby tato situace nenastala v budoucnosti.

I když se pracovní seminář na téma rovnost platů mužů a žen úzce vztahoval k situaci ve Velké Británii a jejímu právnímu systému, přinesl českým účastnicím řadu zajímavých poznatků, které jsou využitelné i v české praxi.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.