Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Konference k výstavě Feministická avantgarda

11.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jako součást doprovodného programu k výstavě připravuje Dům umění konferenci, která se bude zabývat širšími socio-kulturními aspekty (ne)přítomnosti feministické avantgardy v sedmdesátých, potažmo osmdesátých letech minulého století u nás a specifickými podmínkami, za nichž se v tomto období feministické myšlení profilovalo, respektive obezřetně obcházelo. Smyslem konference je přispět k diskusi o důvodech, proč debaty o feminismu a genderu přežívaly v bývalém Československu tak dlouho na okraji zájmu a proč je tomu tak do jisté míry dodnes. V bouřlivých 60. letech, kdy rapidně narůstal zájem o pochopení role žen ve společnosti (včetně jejích historických proměn) a kdy západní feministické hnutí uvádělo tzv. ženské otázky do sociálně-politické praxe, nebyla u nás druhá vlna feminismu téměř zaznamenána. Závažné politické okolnosti srpna 1968, sovětské okupace a následné normalizace zastavily tento proces v zárodku chystaných sociálních reforem a debaty o feminismu a genderu postihl podobný osud jako jiné nonkonformní myšlenkové trendy.

Více

Mýty o Istanbulské úmluvě - diskusní večer

11.12.2018  Praha  | 

Diskutovat budeme o obsahu a dezinterpretacích spojených s tímto dokumentem, zamyslíme se nad příčinami jejich vzniku a nad jejich důsledky.

Více
feminismus.czČlánky › Charta za rovnost žen a mužů ve městech a obcích: první se přihlásila obec Staňkovice

Charta za rovnost žen a mužů ve městech a obcích: první se přihlásila obec Staňkovice

Charta za rovnost žen a mužů ve městech a obcích: první se přihlásila obec Staňkovice
Staňkovice jako první obec v České republice podepsaly evropskou Chartu za rovnost žen a mužů ve městech a obcích a ukázaly tak, že rovné příležitosti jsou důležitou součástí života občanů a občanek i v těch nejmenších obcích. O tom, proč se tak Staňkovice rozhodly, jsme si povídaly se starostkou Naděždou Černíkovou.

Staňkovice jako první obec v České republice podepsaly evropskou Chartu za rovnost žen a mužů ve městech a obcích a ukázaly tak, že rovné příležitosti jsou důležitou součástí života občanů a občanek i v těch nejmenších obcích. O tom, proč se tak Staňkovice rozhodly, jsme si povídaly se starostkou Naděždou Černíkovou.

Proč jste se rozhodli podepsat Evropskou chartu rovných příležitostí?

Hlavní důvod, proč jsme přijali Evropskou Chartu rovných příležitostí, byl ten, že se v obci již delší dobu daří naplňovat její myšlenky. Již čtvrtou starostkou od roku 1992 je žena a ženy tvoří 40 % zastupitelstva. Pokud nabízíme nějaké pracovní příležitosti, snažíme se také o to, abychom měli diverzifikovaný pracovní tým a charta pro nás bude vodítkem i do budoucna. Rovnováha je přece důležitá úplně všude.

Zavázali jste se svým podpisem k nějakým následným krokům?

Hlavním těžištěm naší práce je nyní popularizace a v této oblasti jsme velmi aktivní. V soutěži Úřad roku “Půl na půl” Ministerstva vnitra ČR a Gender Studies jsme získali čestné uznání poroty právě za prosazování evropské charty. A o Chartě informujeme - poskytli jsme rozhovory regionálnímu tisku a prozatím nemám zprávu o soutěži Obec přátelská rodině, kde se snažíme naplňovat chartu také aktivitami zaměřenými na volný čas. Chartu jsme propagovali také na mezinárodní konferenci 24. září v Senátu ČR.

Chceme ukázat, že i nejmenší obec v Ústeckém kraji může být akční a může být dobrým příkladem. Chceme aktivizovat svazky obcí, aby se připojily. Jen ve větším kontextu budou výsledky lépe vidět. V určitém smyslu to může působit i jako protikrizové opatření, vždyť krize samotná vzniká porušením rovnováhy.

Zkušenosti ze studijního pobytu v Norsku a osnova Akčního plánu

Koordinátorovi akce občanskému sdružení FORUM 50% se podařilo vybrat 10 členek studijní cesty do Norska a s Norskem za Chartou za rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích hned průnikem několika rovin.

1. Věková od 25 let do 59

2. Nadstranickost - bylo vybráno 8 žen napříč politickým spektrem /sešli se zástupkyně strany ODS, ČSSD, TOP09, KDU-ČSL, Strana Zelených, Věci veřejné a také bez stranické příslušnosti

3. Velikost obcí, které byly zastoupeny – od starostky nejmenší obce Ústeckého kraje až po náměstkyni primátora krajského města, 1 zástupkyně SMO ČR (Svazu měst a obcí), 2 zástupkyně nositele úkolu FORUM 50%.

Tímto výběrem vznikla akční skupina, která mohla pod vedením zkušených Norských lektorů učinit první kroky k plánování další práce v oblasti rovných příležitostí. Celá akce byla realizovaná díky podpoře SMO ČR a KS /partnerská organizace v Norsku/ a proběhla v termínu 17. 8. – 21. 8. 2009. Nejen z mého hlediska mohu konstatovat, že dlouhodobý projekt /cca 3 roky/ by měl větší efekt pro nově vytvořenou akční skupinu, mohly jsme si v praxi ověřit, že nezáleží na straně, kterou ženy zastupují, protože zájmy a cíle, které se snaží ženy dosáhnout, jsou společné. Norsko začalo uplatňovat princip rovnováhy již od 70. let minulého století. Můžeme se tedy poučit ze zkušeností této severské země.

Osnova akčního plánu v podmínkách obce.

I. Informovat o Chartě a popularizovat ji. Obec toto již naplňuje na Konferenci „Slaďování rodinného a pracovního života na úřadech veřejné správy“ pořádané 3. 9. 2009 za podpory MV ČR a Gender Studies získala obec Staňkovice „Zvláštní cenu poroty“ za propagaci Charty za rovnost žen a mužů na úrovni měst a obcí v České republice. V soutěži ÚŘAD ROKU půl na půl“ obsadila obec 5. místo ve své kategorii mezi obcemi do 500 obyvatel. V roce 2008 obec obsadila 7. místo v soutěži „Obec přátelská rodině“ pořadanou MPSV ČR..

II. Aktivizovat svazky obcí – kraj, mikroregion, Spolek pro obnovu venkova a Svaz místních samospráv k přijetí Charty jako prestižního dokumentu. Připravujeme článek do Deníku Litoměřicko, krajských novin a Zpravodaje vydávaného SPOVÚK, budeme informovat MAS České středohoří a mikroregion.

III. Implementovat Chartu v místních podmínkách obce. Obci byla dána možnost 2 pracovních míst a byla přidělena ženě a muži. Od roku 1992 vede obec starostka. V zastupitelstvu začala pracovat komise pro rodinu, kterou tvoří 3 ženy ve věku od 22 let, 35 let a 59 let. Obě mladší ženy jsou studentkami Univerzity J.E. Purkyně, fakulta Regionálního rozvoje a zajímají se o Gender v podmínkách našeho regionu, do dalšího jednání ZO provedou sběr dat o potřebách rodin v obci.

dne: 4.září 2009

Naděžda Černíková, starostka Staňkovic

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.