Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

Média z pohledu novinářek - diskusní večer

19.9.2018  Praha  | 

Další z řady diskusních večerů v Knihovně Gender Studies bude tentokrát věnován tématu žen v médiích a zpravodajství. Diskutovat budeme o situaci novinářek v českém mediálním prostředí a jejich postavení v redakcích nebo o vlivu genderu na mediální obsah.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více
feminismus.czČlánky › Charta za rovnost žen a mužů ve městech a obcích: první se přihlásila obec Staňkovice

Charta za rovnost žen a mužů ve městech a obcích: první se přihlásila obec Staňkovice

Charta za rovnost žen a mužů ve městech a obcích: první se přihlásila obec Staňkovice
Staňkovice jako první obec v České republice podepsaly evropskou Chartu za rovnost žen a mužů ve městech a obcích a ukázaly tak, že rovné příležitosti jsou důležitou součástí života občanů a občanek i v těch nejmenších obcích. O tom, proč se tak Staňkovice rozhodly, jsme si povídaly se starostkou Naděždou Černíkovou.

Staňkovice jako první obec v České republice podepsaly evropskou Chartu za rovnost žen a mužů ve městech a obcích a ukázaly tak, že rovné příležitosti jsou důležitou součástí života občanů a občanek i v těch nejmenších obcích. O tom, proč se tak Staňkovice rozhodly, jsme si povídaly se starostkou Naděždou Černíkovou.

Proč jste se rozhodli podepsat Evropskou chartu rovných příležitostí?

Hlavní důvod, proč jsme přijali Evropskou Chartu rovných příležitostí, byl ten, že se v obci již delší dobu daří naplňovat její myšlenky. Již čtvrtou starostkou od roku 1992 je žena a ženy tvoří 40 % zastupitelstva. Pokud nabízíme nějaké pracovní příležitosti, snažíme se také o to, abychom měli diverzifikovaný pracovní tým a charta pro nás bude vodítkem i do budoucna. Rovnováha je přece důležitá úplně všude.

Zavázali jste se svým podpisem k nějakým následným krokům?

Hlavním těžištěm naší práce je nyní popularizace a v této oblasti jsme velmi aktivní. V soutěži Úřad roku “Půl na půl” Ministerstva vnitra ČR a Gender Studies jsme získali čestné uznání poroty právě za prosazování evropské charty. A o Chartě informujeme - poskytli jsme rozhovory regionálnímu tisku a prozatím nemám zprávu o soutěži Obec přátelská rodině, kde se snažíme naplňovat chartu také aktivitami zaměřenými na volný čas. Chartu jsme propagovali také na mezinárodní konferenci 24. září v Senátu ČR.

Chceme ukázat, že i nejmenší obec v Ústeckém kraji může být akční a může být dobrým příkladem. Chceme aktivizovat svazky obcí, aby se připojily. Jen ve větším kontextu budou výsledky lépe vidět. V určitém smyslu to může působit i jako protikrizové opatření, vždyť krize samotná vzniká porušením rovnováhy.

Zkušenosti ze studijního pobytu v Norsku a osnova Akčního plánu

Koordinátorovi akce občanskému sdružení FORUM 50% se podařilo vybrat 10 členek studijní cesty do Norska a s Norskem za Chartou za rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích hned průnikem několika rovin.

1. Věková od 25 let do 59

2. Nadstranickost - bylo vybráno 8 žen napříč politickým spektrem /sešli se zástupkyně strany ODS, ČSSD, TOP09, KDU-ČSL, Strana Zelených, Věci veřejné a také bez stranické příslušnosti

3. Velikost obcí, které byly zastoupeny – od starostky nejmenší obce Ústeckého kraje až po náměstkyni primátora krajského města, 1 zástupkyně SMO ČR (Svazu měst a obcí), 2 zástupkyně nositele úkolu FORUM 50%.

Tímto výběrem vznikla akční skupina, která mohla pod vedením zkušených Norských lektorů učinit první kroky k plánování další práce v oblasti rovných příležitostí. Celá akce byla realizovaná díky podpoře SMO ČR a KS /partnerská organizace v Norsku/ a proběhla v termínu 17. 8. – 21. 8. 2009. Nejen z mého hlediska mohu konstatovat, že dlouhodobý projekt /cca 3 roky/ by měl větší efekt pro nově vytvořenou akční skupinu, mohly jsme si v praxi ověřit, že nezáleží na straně, kterou ženy zastupují, protože zájmy a cíle, které se snaží ženy dosáhnout, jsou společné. Norsko začalo uplatňovat princip rovnováhy již od 70. let minulého století. Můžeme se tedy poučit ze zkušeností této severské země.

Osnova akčního plánu v podmínkách obce.

I. Informovat o Chartě a popularizovat ji. Obec toto již naplňuje na Konferenci „Slaďování rodinného a pracovního života na úřadech veřejné správy“ pořádané 3. 9. 2009 za podpory MV ČR a Gender Studies získala obec Staňkovice „Zvláštní cenu poroty“ za propagaci Charty za rovnost žen a mužů na úrovni měst a obcí v České republice. V soutěži ÚŘAD ROKU půl na půl“ obsadila obec 5. místo ve své kategorii mezi obcemi do 500 obyvatel. V roce 2008 obec obsadila 7. místo v soutěži „Obec přátelská rodině“ pořadanou MPSV ČR..

II. Aktivizovat svazky obcí – kraj, mikroregion, Spolek pro obnovu venkova a Svaz místních samospráv k přijetí Charty jako prestižního dokumentu. Připravujeme článek do Deníku Litoměřicko, krajských novin a Zpravodaje vydávaného SPOVÚK, budeme informovat MAS České středohoří a mikroregion.

III. Implementovat Chartu v místních podmínkách obce. Obci byla dána možnost 2 pracovních míst a byla přidělena ženě a muži. Od roku 1992 vede obec starostka. V zastupitelstvu začala pracovat komise pro rodinu, kterou tvoří 3 ženy ve věku od 22 let, 35 let a 59 let. Obě mladší ženy jsou studentkami Univerzity J.E. Purkyně, fakulta Regionálního rozvoje a zajímají se o Gender v podmínkách našeho regionu, do dalšího jednání ZO provedou sběr dat o potřebách rodin v obci.

dne: 4.září 2009

Naděžda Černíková, starostka Staňkovic

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.