Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy

21.12.2018  

"All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy" is a 1-day exhibition organized and curated by Anna Wim and Natalie Kollega, aiming to give platform and visibility to diverse femme and non-binary artists working with themes of feminism, queerness, social justice, and more.

Více
feminismus.czČlánky › Český sexuolog a klystýry v nevěstincích

Český sexuolog a klystýry v nevěstincích

6. zaří 2003  | Michaela Marksová-Tominová
Pan doktor Uzel si (již po několikáté) prostudoval publikaci některé americké feministické autorky a českým čtenářům a čtenářkám z nich předkládá svůj originální výtah. Tentokrát o porodech.
český sexuolog a klystýry v nevěstincích

Pan doktor Uzel si (již po několikáté) prostudoval publikaci některé americké feministické autorky a českým čtenářům a čtenářkám z nich předkládá svůj originální výtah. Tentokrát nás oblažil na stránkách Práva (dne 2. Září, název "Znásilnění na porodním sále") - nikoli ale v komentářích či v literární příloze, ale v příloze Fit servis, ve sloupku, kde normálně poskytuje své vyhlášené sexuologické rady.

Já sama jsem zmiňovanou publikaci Leilah McCrakenové nečetla, moje kolegyně v Gender Studies, o. p. s., také ne. Proto nemohu posoudit, zda se jedná o publikaci zastánkyně extrémního feminismu (jak autor v článku naznačuje), anebo zda jsou citované věty pouze záměrně vytržené z kontextu. Jasné je ale následující:

1. Vztahovat se tímto způsobem k určité publikaci, o které nikdo nic neví, aniž se napíše, o čem přesně pojednává a proč, je naprosto zavádějící a takový článek je krajně neprofesionální a neměl by podle mého názoru být v této podobě vůbec zveřejněn.

2. Diskuse o tom, zda stávající lékařská praxe týkající se oholení před porodem, automatického nastřihnutí hráze či klystýru je nebo není nutná a jak se dotýká rodičky, je naprosto legitimní. Ačkoli R. Uzel stojí evidentně na straně těch porodníků, kteří tyto zákroky považují za nezbytně nutné, není žádný důvod apriori se vysmívat těm, které tyto metody za nutné nepovažují - a to ani v případě, že s nimi nesouhlasí.

3. Ať si lámu hlavu jak chci, nevím, jak s diskusí o způsobech vedení porodu souvisí názory jakési modelky o estetické nutnosti holit si dámské přirození, ani to, že někteří návštěvníci nevěstince platí za zavádění klystýru.

4. Vždycky mám trochu problém s tím, když někdo má naprosto jasný názor na něco, co sám nikdy neprožil. Například když katoličtí kněží zaujímají jednoznačná stanoviska k otázkám lidské sexuality, rodiny a postavení žen ve společnosti. K této kategorii patří také vyjadřování mužů k prožívání porodů, a to i tehdy, když jsou porodníky - věřte mi, pane doktore Uzle, i když jste sledoval řadu porodů zblízka, nikdy nebudete vědět, co ženy opravdu cítí. Já bych se také neodvážila vynášet kategorické soudy třeba o pocitech mužů, kteří mají problémy s erekcí.

A shrnutí na závěr? Radim Uzel je častým přispěvatelem erotických či spíše pornografických časopisů. Proto doufám, že do budoucna bude přispívat výhradně do nich!


Znásilnění na porodním sále

Právo, 02.09.2003 - - Radim Uzel - str. 07

Americká feministka Leilah McCrakenová se s americkými porodníky nemazlí. Má tu medicínskou pakáž prokouknutou skrznaskrz. Není žádný diletant. Ta dobrá duše absolvovala už pět porodů. Každý z nich prožívala jako kruté znásilnění. Podrobně o tom píše ve své knize "Znásilnění dvacátého století". Charakterizuje v ní porodníka jako "muže žádostivého sexu, který ženu násilím odhaluje a zraňuje ji na intimních místech". Bohužel nevysvětluje, proč si k porodu raději nevybrala ženu, lékařku. Není však jisté, jestli by pak porod nevnímala jako znásilnění lesbické. Autorka ostatně považuje za znásilnění i každý normální pohlavní styk. Protože "každé proniknutí mužského pohlavního údu ženu vlastně znásilňuje". Vzhledem k pětinásobnému mateřství prožila takové násilí při souloži nejméně pětkrát. A když si k tomu připočítáme pět znásilnění porodnických, nezbývá než jí vyjádřit hlubokou lítost. Při četbě její knihy jsem si zavzpomínal na svou porodnickou kariéru. Na těch několik tisíc "znásilnění", která jsem na porodním sále spáchal. Nejstaršímu dítku, které jsem přivedl na svět, bylo letos čtyřicet let. Tak snad je už většina mých zločinů chválabohu amnestována. Myslím, že jsem ženy při porodech násilím neodhaloval na intimních místech. Ani jsem je schválně a bezdůvodně nezraňoval. To spíš mě rodičky několikrát bolestivě štíply, koply, kously… Stížnosti na porodnické pokořování a násilí však není doménou amerických feministek. Také u nás stále častěji slýchám reklamace na holení genitálu nebo nástřih poševní hráze. řada žen vnímá jako násilí dokonce i očistné předporodní klysma, které musí podstoupit proto, aby novorozenec nepřicházel na svět uprostřed výkalů. Ano, mám na mysli klasický klystýr, za jehož aplikaci jsou někteří návštěvníci nevěstince ochotní i slušně zaplatit. Zmíněné ženy ho při porodu nepovažují za civilizačně hygienické opatření, ale za ryzí teror sadisticky laděného zdravotnického personálu. A ještě k tomu holení dámského genitálu. Přísahám, že jsem tuto delikátní proceduru nikdy neprováděl. Vždycky jsem ji svěřoval do rukou zkušené porodní asistentky. A teď je to násilí. Překvapilo mne, jak se nedávno jedna slavná modelka rozčilovala nad tím, že u nás dosud existují nositelky chlupatého přirození. Považuje to za téměř středověký relikt. Civilizace prý žádá dokonale vyholené podpaží, nohy i všechna intimní místa. Že by porodníci z jejího pohledu předběhli dobu? Asi ne. Jen jim chlupy vadí. Nikoliv z hlediska hygienického nebo estetického, ale ryze praktického. Závěrem bych chtěl místopřísežně prohlásit, že nejsem bojovníkem proti láskyplnému, něžnému, přirozenému porodnictví. Ani těhotenství nechápu jako nemoc a normální porod jako operaci. Musím ovšem zdůraznit slovo "normální". Při něm může žena rodit vleže, vsedě, vkleče, vstoje, nebo jako v africkém pralese, zavěšená na liánách. Může rodit na souši i do vody, chlupatá nebo oholená, potmě, nebo jak je komu libo. O normálním průběhu porodu však zatím nikdo nedokáže rozhodnout. A když se zkomplikuje, zpravidla bývá zle. Pak je zdraví rodičky a novorozence chráněné také oholením, vyprázdněním a možností desinfekce. Co se týká toho nešťastného nástřihu hráze. Zdaleka to není rutinní procedura. Porodník se k němu neuchyluje proto, že by chtěl rodičku sadisticky trápit a sobě pak masochisticky přidělávat práci se zašíváním. Preventivně chrání choulostivou hlavičku novorozence před tlakem měkkých tkání. Snaží se zkrátka udělat vše pro dítě. Navíc nástřih se zahojí téměř vždycky bez následků. Na rozdíl od samovolně vzniklých trhlin. Když si tak někdy probírám všechny ty výčitky nejrůznějších Leilah McCracenových, říkám si: kéž by na světě existovalo jenom takovéto násilí!

Zdroj Právo: http://pravo.newtonit.cz/default.asp?cache=116939

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.