Gender Mainstreaming in Public Participation

29.11.2017  Praha  | 

Odborný seminář je určen především pro architekty/ky a další odborníky/ce zabývající se plánováním veřejných prostor či participačními procesy. Cílem je představit koncept gender mainstreamingu, ukázat jeho praktické využití a seznámit účastníky/ce s metodikou, jak genderově senzitivní plánování a participační procesy aplikovat v praxi a ve vlastních projektech.

 

Více

Mezinárodní den proti násilí na ženách

30.11.2017  Praha  | 

Zástupci České ženské lobby, sítě 32 organizací podporujících práva žen v České republice a člena Evropské ženské lobby, budou diskutovat o různých formách násilí, jeho prevenci a důsledcích a o významu Istanbulské úmluvy.

 

Více

Konference Intersekcionální přístup ve zkoumání sociálních nerovností

11.12.2017  Praha  | 

Oddělení Gender & sociologie Sociologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. zve na konferenci Intersekcionální přístup ve zkoumání sociálních nerovností

Více
feminismus.czČlánky › Česká spořitelna je jednička!

Česká spořitelna je jednička!

Česká spořitelna je jednička!
Jméno Česká spořitelna se v soutěži o ocenění Firma roku: Rovné příležitosti objevilo již dvakrát. Prvně v roce 2008, kdy tato společnost za dobrý start získala speciální cenu Gender Studies, a po druhé v roce 2009, kdy významně na žebříčku poskočila a stala se vítězem. Po pauze v roce 2010, kterou si povinně, dle pravidel Gender Studies, musela Česká spořitelna v soutěži dát, u odborné poroty letos opět zabodovala a zvítězila. Jak tedy letošní firma číslo 1 podporuje rovné příležitosti?

Jméno Česká spořitelna se v soutěži o ocenění Firma roku: Rovné příležitosti objevilo již dvakrát. Prvně v roce 2008, kdy tato společnost za dobrý start získala speciální cenu Gender Studies, a po druhé v roce 2009, kdy významně na žebříčku poskočila a stala se vítězem. Po pauze v roce 2010, kterou si povinně, dle pravidel Gender Studies, musela Česká spořitelna v soutěži dát, u odborné poroty letos opět zabodovala a zvítězila. Jak tedy letošní firma číslo 1 podporuje rovné příležitosti?

Rovné příležitosti jsou v České spořitelně součástí firemní politiky i praxe. Od roku 2009 má tato banka antidiskriminační klauzuli, prostřednictvím které v nejrůznějších firemních dokumentech deklaruje nulovou toleranci pro diskriminaci. Naplňovat tuto strategii pomáhají i speciálně zřízené pozice manažerky pro etiku nebo firemního ombudsmana. Zcela ojedinělým jevem českého firemního prostředí je integrace podpory rovných příležitostí do profilu manažera/manažerky v kompetenčním modelu. Za velký úspěch banka považuje prosazení rovných příležitostí ve výkonnostních kritériích (tzv. KPIs) pro seniorní management.

Komplexně se problematikou rovnosti a nediskriminace zabývá Česká spořitelna v rámci programu přímo k tomu určenému a nazvanému Diversitas. V rámci něho spolupracuje úzce a úspěšně s odbory, které se kontinuálně seznamují s výstupy banky v oblasti diverzity a kladou na tuto problematiku značný důraz. Jeho zásluhou je ve Spořitelně samozřejmostí také pravidelný sběr a analýza firemních statistik z pohledu genderu a také celofiremní průzkumy tážící se na spokojenost zaměstnanců a zaměstnankyň i z perspektivy dodržování rovných příležitostí firmou.

Procentuální podíl žen v řídících pozicích je v České spořitelně 35.2 %. Aby se bance toto číslo podařilo kontinuálně navyšovat, nabízí firma vícero rozvojových programů a školení pro talentované ženy s potenciálem, jako je ženská akademie Minerva, kterou mohou navštěvovat manažerky poboček, nebo mentoringový program Satori pro ženy. Česká spořitelna participuje navíc v externích mentoringových iniciativách, jakými jsou program Odyssey firmy Vodafone nebo program Equilibrium Britské obchodní komory. Navíc se ve firmě zrodila ženská síť – manažerky banky se začaly scházet neformálně po pracovní době. Oficiálnější typ síťování se děje v rámci programu Diversitas, kdy se pořádají pravidelné snídaňové diskuze, které slouží zejména k výměně zkušeností a dobrých praxí.

Stálicí firemní kultury se již stal program ČÁP věnující se cílové skupině zaměstnanců a zaměstnankyň – rodičů malých dětí. Jeho cílem je udržovat kontakt s rodiči, kteří jsou na mateřské/rodičovské dovolené (MD/RD), ale také je motivovat k brzkému návratu do firmy a pomoci jim při integraci zpátky do práce (např. prostřednictvím adaptačního programu pro rodiče na MD/RD zohledňujícího specifika pobočkové sítě). Zajímavým benefitem (zavedeným v srpnu roku 2010) je placené pětidenní volno pro zaměstnance-otce po narození dítěte, které si mohou vybrat najednou nebo postupně, a to po dobu prvních tří měsíců věku dítěte. Dobrou praxí je zcela jistě i poskytování měsíčního příspěvku na hlídání dítěte rodičům vracejícím se z MD/RD.

Kromě umožnění flexibilních pracovních režimů (práce z domova, klouzavá pracovní doba, částečné úvazky), podporuje Česká spořitelna slaďování osobního a pracovního života svých zaměstnanců a zaměstnankyň formou antistresového programu či volnočasovými poukázkami nebo organizací společných sportovních akcí.

Jako první banka v ČR založila Česká spořitelna klub určený pro ženy se zájmem investovat. Cílem Dámského investičního klubu je poskytovat ženám platformu pro vzdělávání v oblasti financí a investic. Ke konci roku 2010 měl klub téměř 2200 členek a začal také s organizováním dobročinného bazaru.

Plány firmy do budoucna odrážejí mj. demografické trendy – chystá se spuštění programu Sova zaměřeného na pracovní sílu 50+. Více pozornosti bude banka také věnovat problematice zaměstnávání zdravotně postižených lidí, a to v rámci programu Transitions. Česká spořitelna dále zvažuje, jak ještě více zapojit muže do programu Diversitas a jak ještě efektivněji propojit genderovu problematiku s byznysem.

Specifikem a významným úspěchem České spořitelny je fakt, že slouží jako dobrá praxe pro celou skupinu Erste. Je to totiž zatím jediná banka ve skupině se systematickým programem na podporu rovných příležitostí. Na základě zkušenosti z České spořitelny se Erste chystá implementovat podobně zaměřený program.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.