Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Česká republika plýtvá lidským potenciálem

Česká republika plýtvá lidským potenciálem

Česká republika plýtvá lidským potenciálem
Na tom se shodli expertky a experti z Výboru OSN pro odstranění všech forem diskriminace žen. Nízký počet žen na předních politických pozicích je podle nich nepochopitelný v zemi, která má vysoký počet vysokoškolských absolventek a řadu institucionálních opatření na podporu rovných příležitostí, včetně poradních orgánů vlády. Česká republika představila ve čtvrtek 14. října na půdě OSN zprávu o tom, jak naplňuje své závazky vyplývající z Úmluvy pro odstranění všech forem diskriminace žen (dále jen Úmluva). Rovněž odpovídala na dotazy 23 expertů a expertek. Ti ve spolupráci s neziskovými organizacemi upozorňují na případy, kdy jsou ženská práva porušována či existují pouze na papíře. České delegace se dotazovali na nerovné zastoupení žen v politice a v zaměstnání, platovou diskriminaci, sterilizaci Romek, reprodukční práva apod.

Na tom se shodli expertky a experti z Výboru OSN pro odstranění všech forem diskriminace žen. Nízký počet žen na předních politických pozicích je podle nich nepochopitelný v zemi, která má vysoký počet vysokoškolských absolventek a řadu institucionálních opatření na podporu rovných příležitostí, včetně poradních orgánů vlády.

Česká republika představila ve čtvrtek 14. října na půdě OSN zprávu o tom, jak naplňuje své závazky vyplývající z Úmluvy pro odstranění všech forem diskriminace žen (dále jen Úmluva). Rovněž odpovídala na dotazy 23 expertů a expertek. Ti ve spolupráci s neziskovými organizacemi upozorňují na případy, kdy jsou ženská práva porušována či existují pouze na papíře. České delegace se dotazovali na nerovné zastoupení žen v politice a v zaměstnání, platovou diskriminaci, sterilizaci Romek, reprodukční práva apod.

Úmluva byla přijata v roce 1979 Valným shromážděním Organizace spojených národů a je považována za mezinárodní deklaraci ženských práv. Československá socialistická republika podepsala Úmluvu o odstranění všech forem diskriminace žen 17. července 1980 v Kodani. Po rozpadu země k 1. lednu 1993 se Česká republika stala 19. ledna 1993 členskou zemí OSN a přijala všechny související povinnosti vztahující se k ochraně lidských práv, včetně Úmluvy. Tím se zavázala začlenit principy rovnosti mužů a žen do české ústavy a související národní legislativy a v praxi tuto rovnost naplňovat.

Navzdory dlouholeté kritice z domova i ze zahraničí a navzdory přání voličů a voliček, kteří by rádi viděli více žen v politice, zůstává situace neměnná. Politická reprezentace ignoruje jejich vůli a podle Soledad Murillo de la Vega, členky Výboru OSN, tak porušuje základní demokratické principy, které garantují rovný přístup a zacházení. To, že v české vládě není zastoupena ani jedna žena, z nás dělá posledního evropského dinosaura,“ komentuje situaci Eva Kavková z České ženské lobby a Evropské kontaktní skupiny.

Výbor OSN se zajímal i o to, jakým způsobem hodlá česká vláda řešit diskriminaci žen v zaměstnání, a to především matek malých dětí. Nízký počet volných míst v mateřských školách a nedostatek částečných a flexibilních úvazků spolu s nízkými platy jsou překážky, kterým musí čelit většina českých žen. „České republika je zemí s nejvyšším vlivem rodičovství na zaměstnanost žen, rozdíl mezi zaměstnaností žen malých dětí a zaměstnaností ostatních žen je přes 40 procent,“ dodává Alexandra Jachanová Doleželová z Gender Studies, předsedkyně České ženské lobby.

Česká vláda v OSN deklarovala, že je zvýšení počtu zařízení péče o děti jednou z jejích hlavních priorit. Zapomněla ovšem dodat, jak je tato priorita propojena s návrhem na výraznou redukci rodičovských dovolených. Pavel Janeček, člen vládní delegace z Ministerstva práce a sociálních věcí v  souvislosti s nerovnostmi na trhu práce učinil několik slibů: do konce roku bude vytvořen manuál pro snižování genderového mzdového rozdílu, příští rok bude jmenována odpovědná osoba, která se bude problematice nerovného odměňování intenzivně věnovat. Chystá se snížení hygienických podmínek pro zařízení péče o děti a do konce roku 2010 bude vytvořena evaluační zpráva, která zhodnotí využívání zařízení péče o děti, spokojenost s nimi a zjistí jejich případný nedostatek. Česká ženská lobby bude tyto aktivity sledovat.

Česká ženská lobby (dále jen ČŽL), která zastřešuje 21 organizací hájící práva žen připravila ve spolupráci s dalšími organizacemi alternativní zprávu o plnění Úmluvy OSN o odstranění všech forem diskriminace žen, kterou výboru představila 11. října. Největší slabiny vidí ČŽL v nedostatečném zastoupení žen v politice, diskriminaci (často i vícečetné) na trhu práce, nedostatečném institucionálním zabezpečení politiky rovnosti a nerovném přístupu migrantek k veřejné lékařské péči. Na základě této zprávy a dalších doplňujících informací od zástupkyň České ženské lobby (resp. Gender Studies a Evropské kontaktní skupiny), Ligy lidských práv a Evropského centra pro romská práva (European Roma Rights Center)kladli zástupci a zástupkyně výboru své dotazy. V nejbližší době výbor představí sérii závazných doporučení pro ČR.

Podrobnou zprávu o průběhu jednání výboru OSN s českou delegací naleznete zde.

Alternativní zprávy NNO, vládní zprávy a další informace k zasedání jsou k dispozici na internetové stránce: http://www2.ohchr.org/english/.

Prohlášení ČŽL je v anglickém jazyce ke stažení zde: http://www.feminismus.cz/download/CR_ORAL_STATEMENT.pdf.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.