Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více

Blanka Knotková – Čapková: Konstruování feminity v indické literatuře

18. listopadu 2003 (úterý) 18:00 - 19:30
Gender Studies, o. p. s. si Vás dovoluje pozvat na přednášku z podzimního cyklu Úterky s gender tentokrát na téma feminismy. Přednáška doktorky Blanky Knotkové-Čapkové bude na téma "Konstruování feminity v indické literatuře". Přednáška se koná v úterý 18.listopadu 2003 od 18. hodiny v prostorách knihovny Gender Studies, Gorazdova 20, Praha 2, 120 00. Místo si můžete rezervovat na : 2 24 91 56 66, gender.media@ecn.cz. Místa jsou rezervována do 18 hod.

p>Úterky s Gender -PODZIM 2003, Feminismy - “Konstruování feminity v indické literatuře“ PhDr. Blanka Knotková – Čapková, PhD.

Literární žena v klasické evropské literatuře představuje zjednodušeně řečeno jeden ze tří základních typů metaforizovaného ženství: 1) Žena poslušná (vždy kladný typ), 2) žena svůdná (kladný typ, je-li objektem rozkoše kladného hrdiny, záporný, chce-li rozkoš sama pro sebe), 3) žena vzbouřená (veskrze záporný typ, „čarodějnice“).

Indická literatura navíc disponuje typem ženy-vládkyně (archetyp bohyně), mocné a nezávislé; aby ženě byla tato nezávislost přiznána, musí ovšem splnit zmíněnou podmínku – být božského původu.

Moderní literatura některá z těchto tradičních schémat demystifikuje, některá přejímá. Jak se vyvíjí literární hrdinka v moderní bengálské literatuře, bude náplní této přednášky.

Přednášku doprovodí literární a obrazové ukázky.

Nepravý klíč v ruce

stojí žena bez hnutí

Těžké dveře zamkly smích

jako slunce jejích očí

pod závojem vyhaslých

Rafik Ázád, „Láska pod pardou“

PhDr. Blanka Knotková-Čapková, PhD.: Vystudovala indologii se specializací na bengálský jazyk a literaturu. Od poloviny 90. let se zaměřuje na genderovou analýzu, především (ale nikoli výlučně) v rámci indologických témat. Přednáší na Fakultě sociálních věd a Fakultě humanitních studií UK v Praze. Je autorkou dvou odborných monografií (Bangladéšské hledání smysluplné demokracie a Poesie bengálského modernismu) a několika překladů z bengálštiny a angličtiny. Časopisecky publikuje v odborných a populárně naučných časopisech (Archiv Orientální, Nový Orient, Reflexe, Dějiny a současnost, Mezinárodní politika), příležitostně v denním tisku.

Úterý 18.listopadu 2003 od 18. hodiny.

Gender Studies, Gorazdova 20, Praha 2, 120 00.

Místo si můžete rezervovat na : 2 24 91 56 66, gender.media@ecn.cz. Místa jsou rezervována do 18 hod.

místo:  knihovna, Gorazdova 20 , Praha 2, 120 00
pořádá:  Gender Studies, o.p.s.
kontakt:  Alexandra Dolezelova     tel.:  224 915 666

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.