We will not change our show

21.2.2019  Jihomoravský kraj  | 

Výstava We Will Not Change Our Show sdružuje umělce pocházející ze střední a východní Evropy, tvořící v různých médiích a zabývající se různorodými aspekty vyjádření vlastní queer identity. Kurátorská pozice vychází z ideje svobody slova a uměleckého vyjádření. Předpokladem je přesvědčení, že diskuze o citlivých otázkách spojených s queer tematikou může přispět k narušení patriarchálního statu quo, jenž často vylučuje a diskriminuje menšiny.

Více

Data vs. Girls

20.3.2019  Praha  | 

Jak holky mění svět IT a dat a jak tento svět mění je? Jaké jsou nové trendy a jak se v tomto světě udržet updated? Bojují holky v IT stále se stereotypy? Jak jsou ženy oceňovány - finančně, ale i symbolicky? Jaká je situace žen v IT v České republice a zahraničí? Další ze série debat Data vs. představí několik žen z různých částí světa, které kariéra v IT přivedla do Prahy

Více

Americans and Czechs Against Sexual Violence: A Symposium in Solidarity

21.3.2019  Praha  | 

On March 21st we invite you to a symposium on sexual, domestic, and other forms of gender-based violence in society, where we will discuss these contemporary gender-related issues. Alexandria Wilson, a Fulbright student in the Czech Republic, Katharine Park, an intern at proFem o.p.s., and Eva Michálková, a social worker with proFem o.p.s. will lead the discussion. Join us to hear speakers who have worked on these issues at the grassroots level, ask questions, and learn what you can do to help stop gender-based violence in your community.

Více

Blanka Knotková – Čapková: Konstruování feminity v indické literatuře

18. listopadu 2003 (úterý) 18:00 - 19:30
Gender Studies, o. p. s. si Vás dovoluje pozvat na přednášku z podzimního cyklu Úterky s gender tentokrát na téma feminismy. Přednáška doktorky Blanky Knotkové-Čapkové bude na téma "Konstruování feminity v indické literatuře". Přednáška se koná v úterý 18.listopadu 2003 od 18. hodiny v prostorách knihovny Gender Studies, Gorazdova 20, Praha 2, 120 00. Místo si můžete rezervovat na : 2 24 91 56 66, gender.media@ecn.cz. Místa jsou rezervována do 18 hod.

p>Úterky s Gender -PODZIM 2003, Feminismy - “Konstruování feminity v indické literatuře“ PhDr. Blanka Knotková – Čapková, PhD.

Literární žena v klasické evropské literatuře představuje zjednodušeně řečeno jeden ze tří základních typů metaforizovaného ženství: 1) Žena poslušná (vždy kladný typ), 2) žena svůdná (kladný typ, je-li objektem rozkoše kladného hrdiny, záporný, chce-li rozkoš sama pro sebe), 3) žena vzbouřená (veskrze záporný typ, „čarodějnice“).

Indická literatura navíc disponuje typem ženy-vládkyně (archetyp bohyně), mocné a nezávislé; aby ženě byla tato nezávislost přiznána, musí ovšem splnit zmíněnou podmínku – být božského původu.

Moderní literatura některá z těchto tradičních schémat demystifikuje, některá přejímá. Jak se vyvíjí literární hrdinka v moderní bengálské literatuře, bude náplní této přednášky.

Přednášku doprovodí literární a obrazové ukázky.

Nepravý klíč v ruce

stojí žena bez hnutí

Těžké dveře zamkly smích

jako slunce jejích očí

pod závojem vyhaslých

Rafik Ázád, „Láska pod pardou“

PhDr. Blanka Knotková-Čapková, PhD.: Vystudovala indologii se specializací na bengálský jazyk a literaturu. Od poloviny 90. let se zaměřuje na genderovou analýzu, především (ale nikoli výlučně) v rámci indologických témat. Přednáší na Fakultě sociálních věd a Fakultě humanitních studií UK v Praze. Je autorkou dvou odborných monografií (Bangladéšské hledání smysluplné demokracie a Poesie bengálského modernismu) a několika překladů z bengálštiny a angličtiny. Časopisecky publikuje v odborných a populárně naučných časopisech (Archiv Orientální, Nový Orient, Reflexe, Dějiny a současnost, Mezinárodní politika), příležitostně v denním tisku.

Úterý 18.listopadu 2003 od 18. hodiny.

Gender Studies, Gorazdova 20, Praha 2, 120 00.

Místo si můžete rezervovat na : 2 24 91 56 66, gender.media@ecn.cz. Místa jsou rezervována do 18 hod.

místo:  knihovna, Gorazdova 20 , Praha 2, 120 00
pořádá:  Gender Studies, o.p.s.
kontakt:  Alexandra Dolezelova     tel.:  224 915 666

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.