Kongres žen 2017

23.9.2017  Praha  | 

Ulice, sídla, internet. Kongres žen 2017 se bude věnovat veřejnému prostoru v jeho fyzické i online podobě. Těšit se opět můžete na workshopy, diskuze, zajímavá setkání a řadu dalších aktivit! Muži a ženy zakoušejí a užívají veřejný prostor často odlišným způsobem, mají různé potřeby a narážejí na odlišné bariéry. Program se zaměří na každodenní zkušenosti žen a naznačí, jak vytvářet prostředí, kde se ženy budou pohybovat s pocitem bezpečí a bez významných omezení. 

Více

Povídání o vesmíru: Seznamte se s astronautkou Dottie Metcalf-Lindenburger

26.9.2017  Praha  | 

Americké centrum zve na speciální večer na počest bývalé americké astronautky Dottie Metcalf-Lindenburger, která se podělí o svůj inspirativní příběh o tom, jak se stala americkou astronautkou.

Více

Duše v ulicích: ženy bez domova a duševní zdraví

26.9.2017  Praha  | 

Jako doma a ženy bez domova uvádí: DUŠE V ULICÍCH: ženy bez domova a duševní zdraví. Zažijete pouliční sebezkušenostní skupinu, relaxaci venku, divadlo, do kterého se vstupuje, experimentální arteterapii, spoustu šílených lidí, divadlo duševně nemocných, diskuzi s člověkem se zkušeností bláznivého bezdomovectví a hřebem večera bude zatím utajený koncert.

Více
feminismus.czČlánky › Antikoncepce a reprodukční zdraví žen

Antikoncepce a reprodukční zdraví žen

25. červenec 2002  | Lenka Simerská
Antikoncepce a reprodukční zdraví je trvalé téma v životě každé ženy. O antikoncepčních metodách víme coby jejich uživatelky poměrně dost, ovšem laicky a povrchně. Důsledky pro naše zdraví leckdy neznáme. Zapomínáme, že antikoncepční přípravky jsou předmětem obchodu, v gynekologických ordinacích a u farmaceutických firem jde mimo zdraví také o reklamu a zisky. Informujte se proto samy o parametrech přípravků a nejnovějších studiích o dopadech hormonální antikoncepce na ženské zdraví!

Antikoncepce a reprodukční zdraví je trvalé téma v životě každé ženy. O antikoncepčních metodách víme coby jejich uživatelky poměrně dost, ovšem laicky a povrchně. Důsledky pro naše zdraví leckdy neznáme. Zapomínáme, že antikoncepční přípravky jsou předmětem obchodu, v gynekologických ordinacích a u farmaceutických firem jde mimo zdraví také o reklamu a zisky. Informujte se proto samy o parametrech přípravků a nejnovějších nezávislých studiích o dopadech hormonální antikoncepce na ženské zdraví! Na této stránce Vám zatím nenabízíme takové alternativní zdroje informací, ale rády bychom podobný přehled informačních zdrojů budovaly a to společně s Vámi. Napište své zkušenosti s antikoncepcí do diskuse anebo nám e-mailem pošlete nový odkaz, text nebo informaci týkající se antikoncepce.

Stránky s tematikou antikoncepce a ženského reprodukčního zdraví, které jsme našly na českém internetu:

Antikoncepce

Přípravky

Zdraví

Porodnictví

Pojišťovny

Které zdravotní pojišťovny nabízejí úhradu antikoncepce?
Vyhledejte si na těchto stránkách http://zdravpo.alte.cz/zdravpo.asp.

články a studie

Komu pomáhá rozruch kolem škodlivé antikoncepce? (Deníky Bohemia - 25.10.2001)

Registr komplikací uživatelek hormonální antikoncepce za rok 1998

článek převzatý z GYNEKOLOGIE / 23. 2. 2000 / STRANA 8 / MEDICÍNA 2 / VII http://www.zdrava-rodina.cz/med/med0200/med200_14.html, autorka: Jaroslava Sladká.

V lednu t.r. seznámili s výsledky výše zmíněné dotazníkové akce širší odbornou veřejnost členové české gynekologické a porodnické společnosti, kteří se podíleli na jejím zadání i vyhodnocení. Cílem Registru mělo být především získání většího množství dat o sledování žen užívajících hormonální antikoncepci. Jednalo se o upřesnění spektra předepisovaných přípravků, zaznamenání nejčastěji používaných vyšetření pacientek (včetně jejich periodicity) a zachycení případných závažných zdravotních komplikací. Akce byla finančně podpořena Edukačním grantem, sponzorovaným firmou Janssen- Cilag a probíhala od března do června 1999.

Jak uvedl MUDr. Cibula, jednalo se v první řadě o to, zjistit jaké přípravky a komu se předepisují. Šlo tedy pouze o retrospektivní sběr dat, bez nároku na přesné zjištění počtů nežádoucích účinků (k dispozici nebyla kontrolní skupina pacientek). Zaznamenával se však výskyt závažných komplikací, které ale nemusely vždy souviset s podávanou antikoncepcí.

Odpověd se vrátila od 20 % oslovených gynekologů, jak ze sféry privátní, tak státní, z různých regionů čR. Ukázalo se, že tito lékaři mají ve své péči celkem 270 tisíc žen, užívajících hormonální antikoncepci, což lze pokládat za reprezentativní informaci o téměř 50 % uživatelek hormonální antikoncepce v čR (v čR se jedná asi o 450 tisíc žen).

Ve struktuře předepisovaných léků dominovaly monofázické kombinované hormonální antikoncepční preparáty s progestiny (gestageny) 3. generace. Potvrzuje se tak nárůst preskripce antikoncepce s nízkou dávkou hormonů, naopak jen málo jsou předepisovány přípravky čistě gestagenní nebo s vyšším obsahem estrogenů.

Podle informací o vyšetřeních, prováděných u žen užívajících hormonální antikoncepci, byly v 50 % pravidelně vyšetřovány lipidy, u 10 % krevní obraz a u zhruba stejného počtu UZ malé pánve, měření TK nepatří mezi standardní vyšetření. Diskutabilní se podle autorů ukazuje stanovování jaterních testů, které dodnes provádí na základě zastaralého Metodického návodu Ministerstva zdravotnictví z roku 1986, téměř 77% gynekologických ambulancí. V daném případě je třeba vzít v úvahu velmi vysoké dávky hormonů (v počátcích mnohdy v jedné tabletě vyšší, než dnes v celém balení!) a tedy i výrazně vyšší rizika, pro něž byla jistě pravidelná kontrola jaterních testů na místě. Dnes je čR pravděpodobně jediným evropským státem, kde se toto vyšetření opakovaně provádí u všech uživatelek hormonální antikoncepce. Autoři Registru proto navrhují vyšetření jaterních testů na počátku užívání hormonální antikoncepce a další pravidelné vyšetření provádět nikoli plošně, ale jen v opodstatněných případech.

Závažné zdravotní komplikace, zaznamenané během roku u uživatelek hormonální antikoncepce, nepřinesly převratné výsledky. Těžko lze posoudit, bez předchozích záznamů o prodělaných nemocech či predispozičních faktorech, do jaké míry ve skutečnosti podávané léky ovlivnily zdravotní stav těchto žen. V 58 případech došlo k hluboké žilní trombóze, v 11 k cévní mozkové příhodě, v 8 k plicní embolii, u 3 žen k IM, zaznamenán byl 1 adenom jater. Autoři opět upozornili na to, že Registr nepředstavuje statistiku incidence závažných zdravotních komlikací, spíše se snaží poukázat na neopodstatněnost častých obav, které stále ještě v souvislosti s užíváním hormonální antikoncepce přetrvávají. Například riziko „nepatrného zvýšení trombóz“ postavil prof. Živný do kontrastu se čtyřnásobným zvýšením tohoto rizika u běžného těhotenství. Vysazení léčby není provázeno nežádoucími účinky a u žádného z následných těhotenství zatím nebyly zaznamenána negativní dopady předchozí léčby na plod.

Určitým vodítkem do budoucna by se mělo stát doporučení, sestavené pracovní skupinou lékařů příslušné odbornosti, které by zahrnovalo nejen vhodné formy vyšetření, včetně jejich periodicity, ale i ekonomickou rozvahu pro výběr odpovídajícího přípravku apod.

V posledních letech se stává aktuální rovněž indikace hormonální antikoncepce k léčbě akne vulgaris (Diane 35, Pramino). V případě zvýšené produkce androgenů, špatně reagující na lokální léčbu, se hovoří dokonce o léku první volby, který by měl tuto hormonální dysbalanci příznivě ovlivnit.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.