Proč zrovna já? Výstava a doprovodný cyklus diskuzí na téma „kultura znásilnění“

2.2.2017  

Série digitálních tisků 3D objektů konstruovaných podle skutečných předmětů, fotografií a vzpomínek umělkyně a aktivistky Almy Lily Rayner, která v dětství zažila dlouhodobé sexuální zneužívání. Její projekt je autobiografickým svědectvím. V rámci výstavy organizované ve spolupráci s galerií Artwall se poprvé v českém prostředí objeví tento typ zpovědi ve veřejném prostoru.

Více

(o)Slaďte si pracovní a rodinný život: Sdílení dobré praxe veřejné a soukromé sféry

27.2.2017  Jihomoravský kraj  | 

Na konferenci bude představena Metodika pro praktické a právní možnosti rozšiřování  opatření  pro  slaďování pracovního a soukromého života, která vznikala  především  za  spolupráce  zaměstnanců  a  zaměstnankyň krajských úřadů,  ministerstev,  Úřadu  vlády  a  organizace  Gender Studies a jejich zkušenostmi se slaďováním pracovního, soukromého a rodinného života.

Více

Akademická dráha: kariéra, poslání - vernisáž a výstava

27.2.2017  

I v roce 2017 tvoří ženy na akademických postech Právnické fakulty Univerzity Karlovy stále menšinu. Dle webových stránek fakulty, působí na fakultě 19 profesorů, ale jen 6 profesorek. Podobný nepoměr je i na nižších akademických postech. Trend nerovného zastoupení mužů a žen v akademii se zdá být setrvačný; v interním doktorském studiu ženy představují opět pouze 30 %. Zveme na výstavu rozhovorů, která bude k vidění v přízemí Právnické fakulty UK od 27. února do 10. března 2017. Vernisáž se uskuteční 27. února v atriu fakulty od 17:30, vystoupí saxofonový kvartet 4 Saxess.

 

Více
feminismus.czČlánky › Antikoncepce a reprodukční zdraví žen

Antikoncepce a reprodukční zdraví žen

25. červenec 2002  | Lenka Simerská
Antikoncepce a reprodukční zdraví je trvalé téma v životě každé ženy. O antikoncepčních metodách víme coby jejich uživatelky poměrně dost, ovšem laicky a povrchně. Důsledky pro naše zdraví leckdy neznáme. Zapomínáme, že antikoncepční přípravky jsou předmětem obchodu, v gynekologických ordinacích a u farmaceutických firem jde mimo zdraví také o reklamu a zisky. Informujte se proto samy o parametrech přípravků a nejnovějších studiích o dopadech hormonální antikoncepce na ženské zdraví!

Antikoncepce a reprodukční zdraví je trvalé téma v životě každé ženy. O antikoncepčních metodách víme coby jejich uživatelky poměrně dost, ovšem laicky a povrchně. Důsledky pro naše zdraví leckdy neznáme. Zapomínáme, že antikoncepční přípravky jsou předmětem obchodu, v gynekologických ordinacích a u farmaceutických firem jde mimo zdraví také o reklamu a zisky. Informujte se proto samy o parametrech přípravků a nejnovějších nezávislých studiích o dopadech hormonální antikoncepce na ženské zdraví! Na této stránce Vám zatím nenabízíme takové alternativní zdroje informací, ale rády bychom podobný přehled informačních zdrojů budovaly a to společně s Vámi. Napište své zkušenosti s antikoncepcí do diskuse anebo nám e-mailem pošlete nový odkaz, text nebo informaci týkající se antikoncepce.

Stránky s tematikou antikoncepce a ženského reprodukčního zdraví, které jsme našly na českém internetu:

Antikoncepce

Přípravky

Zdraví

Porodnictví

Pojišťovny

Které zdravotní pojišťovny nabízejí úhradu antikoncepce?
Vyhledejte si na těchto stránkách http://zdravpo.alte.cz/zdravpo.asp.

články a studie

Komu pomáhá rozruch kolem škodlivé antikoncepce? (Deníky Bohemia - 25.10.2001)

Registr komplikací uživatelek hormonální antikoncepce za rok 1998

článek převzatý z GYNEKOLOGIE / 23. 2. 2000 / STRANA 8 / MEDICÍNA 2 / VII http://www.zdrava-rodina.cz/med/med0200/med200_14.html, autorka: Jaroslava Sladká.

V lednu t.r. seznámili s výsledky výše zmíněné dotazníkové akce širší odbornou veřejnost členové české gynekologické a porodnické společnosti, kteří se podíleli na jejím zadání i vyhodnocení. Cílem Registru mělo být především získání většího množství dat o sledování žen užívajících hormonální antikoncepci. Jednalo se o upřesnění spektra předepisovaných přípravků, zaznamenání nejčastěji používaných vyšetření pacientek (včetně jejich periodicity) a zachycení případných závažných zdravotních komplikací. Akce byla finančně podpořena Edukačním grantem, sponzorovaným firmou Janssen- Cilag a probíhala od března do června 1999.

Jak uvedl MUDr. Cibula, jednalo se v první řadě o to, zjistit jaké přípravky a komu se předepisují. Šlo tedy pouze o retrospektivní sběr dat, bez nároku na přesné zjištění počtů nežádoucích účinků (k dispozici nebyla kontrolní skupina pacientek). Zaznamenával se však výskyt závažných komplikací, které ale nemusely vždy souviset s podávanou antikoncepcí.

Odpověd se vrátila od 20 % oslovených gynekologů, jak ze sféry privátní, tak státní, z různých regionů čR. Ukázalo se, že tito lékaři mají ve své péči celkem 270 tisíc žen, užívajících hormonální antikoncepci, což lze pokládat za reprezentativní informaci o téměř 50 % uživatelek hormonální antikoncepce v čR (v čR se jedná asi o 450 tisíc žen).

Ve struktuře předepisovaných léků dominovaly monofázické kombinované hormonální antikoncepční preparáty s progestiny (gestageny) 3. generace. Potvrzuje se tak nárůst preskripce antikoncepce s nízkou dávkou hormonů, naopak jen málo jsou předepisovány přípravky čistě gestagenní nebo s vyšším obsahem estrogenů.

Podle informací o vyšetřeních, prováděných u žen užívajících hormonální antikoncepci, byly v 50 % pravidelně vyšetřovány lipidy, u 10 % krevní obraz a u zhruba stejného počtu UZ malé pánve, měření TK nepatří mezi standardní vyšetření. Diskutabilní se podle autorů ukazuje stanovování jaterních testů, které dodnes provádí na základě zastaralého Metodického návodu Ministerstva zdravotnictví z roku 1986, téměř 77% gynekologických ambulancí. V daném případě je třeba vzít v úvahu velmi vysoké dávky hormonů (v počátcích mnohdy v jedné tabletě vyšší, než dnes v celém balení!) a tedy i výrazně vyšší rizika, pro něž byla jistě pravidelná kontrola jaterních testů na místě. Dnes je čR pravděpodobně jediným evropským státem, kde se toto vyšetření opakovaně provádí u všech uživatelek hormonální antikoncepce. Autoři Registru proto navrhují vyšetření jaterních testů na počátku užívání hormonální antikoncepce a další pravidelné vyšetření provádět nikoli plošně, ale jen v opodstatněných případech.

Závažné zdravotní komplikace, zaznamenané během roku u uživatelek hormonální antikoncepce, nepřinesly převratné výsledky. Těžko lze posoudit, bez předchozích záznamů o prodělaných nemocech či predispozičních faktorech, do jaké míry ve skutečnosti podávané léky ovlivnily zdravotní stav těchto žen. V 58 případech došlo k hluboké žilní trombóze, v 11 k cévní mozkové příhodě, v 8 k plicní embolii, u 3 žen k IM, zaznamenán byl 1 adenom jater. Autoři opět upozornili na to, že Registr nepředstavuje statistiku incidence závažných zdravotních komlikací, spíše se snaží poukázat na neopodstatněnost častých obav, které stále ještě v souvislosti s užíváním hormonální antikoncepce přetrvávají. Například riziko „nepatrného zvýšení trombóz“ postavil prof. Živný do kontrastu se čtyřnásobným zvýšením tohoto rizika u běžného těhotenství. Vysazení léčby není provázeno nežádoucími účinky a u žádného z následných těhotenství zatím nebyly zaznamenána negativní dopady předchozí léčby na plod.

Určitým vodítkem do budoucna by se mělo stát doporučení, sestavené pracovní skupinou lékařů příslušné odbornosti, které by zahrnovalo nejen vhodné formy vyšetření, včetně jejich periodicity, ale i ekonomickou rozvahu pro výběr odpovídajícího přípravku apod.

V posledních letech se stává aktuální rovněž indikace hormonální antikoncepce k léčbě akne vulgaris (Diane 35, Pramino). V případě zvýšené produkce androgenů, špatně reagující na lokální léčbu, se hovoří dokonce o léku první volby, který by měl tuto hormonální dysbalanci příznivě ovlivnit.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.