Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Ann Jones: NABUDÚCE BUDE MŔTVA (Aspekt)

Ann Jones: NABUDÚCE BUDE MŔTVA (Aspekt)

Počúvame o „domácom násilí“, akoby to bolo čosi krotké, podružné; aj inštitúcie, ktorých náplňou je ochrana života a osobnej nedotknuteľnosti občanov a občianok, hovoria o „hádke“ a „manželských nezhodách“. Ann Jones vo svojej knihe Nabudúce bude mŕtva jasne pomenúva to, čo sa v skutočnosti deje za zavretými dverami súkromia a ako sa k tomu stavajú zákony, justícia, polícia, médiá a verejnosť.
Som presvedčená, že ženy a deti - podobne ako muži – majú plné právo na ochranu pred telesným ubližovaním, a toto právo by malo byť samozrejmé, lenže zriedka sa uznáva a sociálne inštitúcie ho neuplatňujú spoľahlivo a efektívne. Ženy však čoraz väčšmi trvajú na tomto práve a hovoria o sexuálnom obťažovaní, znásilňovaní a bití, pričom požadujú, aby muži, ktorí toto právo porušujú, znášali dôsledky.

Podľa môjho názoru urobíme skutočný pokrok v eliminácii domáceho násilia vtedy, keď si uvedomíme, že ženy majú plné právo žiť bez telesného ubližovania - všetky ženy všetkých čias bez ohľadu na svoj vzťah k útočníkovi, či už sú jeho manželkou, družkou, priateľkou, kamarátkou, známou alebo úplne cudzou osobou – a keď budeme podľa tohto presvedčenia konať.

Počúvame o „domácom násilí“, akoby to bolo čosi krotké, podružné; aj inštitúcie, ktorých náplňou je ochrana života a osobnej nedotknuteľnosti občanov a občianok, hovoria o „hádke“ a „manželských nezhodách“. Ann Jones vo svojej knihe Nabudúce bude mŕtva jasne pomenúva to, čo sa v skutočnosti deje za zavretými dverami súkromia a ako sa k tomu stavajú zákony, justícia, polícia, médiá a verejnosť.


Z angličtiny preložila Adriana Komorníková.
Spoločné vydanie s Pro Familia.
Odborná revízia prekladu PhDr. Eva Sopková.

Publikácia vychádza v rámci kampane Piata žena 2002-2003.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.