Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy

21.12.2018  

"All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy" is a 1-day exhibition organized and curated by Anna Wim and Natalie Kollega, aiming to give platform and visibility to diverse femme and non-binary artists working with themes of feminism, queerness, social justice, and more.

Více
feminismus.czČlánky › 10. VÝROČIE ASPEKTU!!

10. VÝROČIE ASPEKTU!!

26. listopad 2003  | Aspekt  |  Aspekt
Aspekt má 10 a pozýva Vás na narodeninové stretnutia v Českom centre (Hviezdoslavovo nám. 8) vo štvrtok 27., piatok 28. a v sobotu 29. novembra.
10. VÝROČIE ASPEKTU!!
25.11.2003 :: 10. výročie

Meno: Aspekt
Pohlavie: ženské
Vek: 10 rokov

Aspekt má 10 a pozýva Vás na narodeninové stretnutia
v Českom centre (Hviezdoslavovo nám. 8)
vo štvrtok 27., piatok 28. a v sobotu 29. novembra.

Program:

Štvrtok 27. novembra 2003

16.30 – 17.00 hod.
Prezentácia knihy Ann Jones Nabudúce bude mŕtva
(vyd. Pro Familia a Aspekt)
a ďalších publikácií z produkcie Aspektu, venovaných problematike násilia

17.00 – 19.00 hod.
Ako sa dnes na Slovensku žije piatej žene?
Pódiová diskusia s predstaviteľkami Iniciatívy Piata žena
(Eva Sopková, Monika Grochová, Adriana Mesochoritisová, Henrieta Kollárová, Katarína Farkašová) o skúsenostiach s uplatňovaním legislatívy v oblasti násilia, o pomáhajúcich zariadeniach a o stratégii eliminácie násilia na ženách

Toto podujatie je príspevkom k medzinárodným aktivitám v rámci 16 dní proti násiliu páchanému na ženách (25. novembra – 10. decembra).

Piatok 28. novembra 2003

16.30 – 17.00 hod.
Otvorenie výstavy Aspekt má 10

17.00 – 18.45 hod.
Hana Havelková
Ženské hnutí a genderova kultura v Česku 1989-2003
(prednáška)

19.00 – 20.00 hod.
Mirka Vodrážková, Helena Zaoralová
Carmina Femina. Oratorium ženské duše
(vokálno-inštrumentálne a scénické feministické predstavenie Psychochaosu)

Sobota 29. novembra 2003

9.30 - 14.00 hod.
Čo sa stalo a čo sa nestalo s feminizmami v Slovenskej republike a v Českej republike
(seminár s tými, čo to zažili a prežili, a s tými, čo ich to zaujíma)
Príspevky už prisľúbili: Anna Daučíková, Etela Farkašová, Ľuba Lacinová, Zuzana Kiczková, Šarlota Pufflerová, Mirek Vodrážka, Jana Cviková
Príďte aj vy a povedzte si svoje.

14.00 – 15.30 hod. prestávka

15.30 – 20.00 hod.
Dlhé popoludnie Aspektu
(10 rokov feministického kultúrneho nielen časopisu Aspekt)
čítania a komentáre (editorky, autorky, prekladateľky, čitateľky a i.), hudba a tanec - La Brisa
Možno príde aj kúzelníčka.
Príďte aj vy.

!!! V piatok a v sobotu je zabezpečené tlmočenie nemčina/slovenčina.

Kto je kto a čo je čo

Záujmové združenie žien Aspekt, so sídlom v Bratislave, ako nositeľ feministického vzdelávacieho a publikačného projektu zameraného na scitlivovanie vedomia na otázky rodovej problematiky, vzniklo v roku 1993. Vydáva feministický kultúrny časopis Aspekt a knižnú edíciu, usporadúva vzdelávacie podujatia, spravuje knižnicu, poskytuje odborné konzultácie, spolupracuje s inými médiami a organizáciami. V spolupráci s Pro Familiou vydal viacero publikácií o problematike násilia páchaného na ženách. V knižnici Aspektu sa sústreďuje literatúra z oblasti rodových a feministických teórií. Aspekt je súčasťou Iniciatívy Piata žena a občianskeho združenia Možnosť voľby.

Adresa: Aspekt, Mýtna 38, 811 07 Bratislava
tel.: 00421/2/52 62 46 21 - 3
www.aspekt.sk
aspekt@isternet.sk

Iniciatíva Piata žena

Vznikla ako platforma pre spoluprácu ľudskoprávnych feministických organizácií zaoberajúcich sa problematikou násilia páchaného na ženách. Zameriava sa na koordináciu aktivít organizácií s podobným zameraním, mediálne aktivity a vedenie kampaní, formovanie verejnej mienky, komunikáciu s verejnou správou a politickou reprezentáciou, ako aj na aktivity v oblasti výchovy a vzdelávania.
Najdlhšiu tradíciu má spolupráca mimovládnych organizácií Aspekt, Pro Familia, Fenestra a Aliancia žien Slovenska. Už od roku 1998 sa rôznymi aktivitami zapájali do celosvetovej 16-dňovej kampane proti násiliu na ženách. Neskôr k nim pribudli organizácie EsFem – za rodinu bez násilia, Možnosť voľby – za dodržiavanie ľudských práv žien a detí, AdvoCats –Obhajkyne žien a Podisea.
www.piatazena.sk

PhDr. Hana Havelková je sociálna filozofka, ktorá prednáša na Fakulte humanitných štúdií na Karlovej univerzite v Prahe, a členka matronátu kultúrneho feministického časopisu Aspekt.

Carmina Femina je vokálno-inštrumentálne a scénické feministické predstavenie, ktorého duchovným námetom je literárny obraz ženy, tak ako bol prezentovaný v najrôznejších kultúrach od staroveku až po koniec druhého tisícročia. Jednotlivé časti sú spievané v akkádčine, hebrejčine, latinčine, taliančine, francúzštine, staročeštine a češtine. Toto dielo nielen rytmicky „zarieka“ klasické patriarchálne obrazy ženy, ale dramaticky „veští“ aj obraz novej ženy. Klasickú postavu rozprávača (testo) vo feministickom oratóriu nahrádza „karmena“, ktorá podobne ako talianska bohyňa pôrodu, veštby, spevu a umenia Carmenta nepodlieha osudu, ale ho sama riadi.
Klávesy a hudba: Mirka Vodrážková
Soprán: Helena Zaoralová

La Brisa je hudobno-tanečná skupina z Bratislavy. Hrá a tancuje cigánske a stredomorské štýly, najmä flamenco, a sefardský štýl.
Tancujú: Renáta Minová, Broňa Herdová, Kata Ďurkovičová, Jana Ferenčíková, Zuzana Franková, Marcel Duchoň
Spievajú: Jaroslav Kupčok, Renáta Minová
Gitara: Jaroslav Kupčok, Marcel Duchoň
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.