Feminismus po česku aneb žena mezi socialismem a kapitalismem

30.5.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jaké vize měly ženy domáhající se při vzniku republiky volebního práva? Podařilo se jim prosadit, co požadovaly? A co přinesl ženám socialismus? Zdiskreditoval feministické hodnoty? A co pro ně znamenal polistopadový nástup neoliberalismu? Z různých perspektiv o proměnách postavení žen a o konstruktech ženství před a po roce 1989.

Více

Jak jsme vnímali emancipaci

31.5.2018  Praha  | 

Setkání dvou generací je hlavním motivem dalšího diskusního večera na půdě Knihovny Gender Studies. Pavel Kohout, Alena Wagnerová a Michaela Marksová Tominová se společně zamyslí nad minulostí a budoucností ženské emancipace u nás. Debatovat budou nad proměnami mužství a ženství, které zaznamenali v celospolečenském kontextu, ve svém okolí i osobní zkušenosti napříč druhou polovinou minulého století až do současnosti. Jaké proměny vystupující zažili během svých životů a jak je reflektují po osobní stránce - ve svých vlastních životních rolích a ve své práci? Jak se vyvíjely role žen a mužů ve společnosti a veřejném prostoru, v rodině a ve vztazích například v období socialismu nebo v 90. letech? Jaká je situace v poslední době? A jaký je vztah emancipace a feminismu – proč se české ženy snáze identifikují s vlastní emancipovaností než s ideou feminismu? Vylučují se tyto pojmy vzájemně nebo jdou ruku v ruce? Na diskusním večeru budeme hledat odpovědi na tyto i další otázky, přijďte diskutovat i Vy o tom, co Vás zajímá.

Více

Your Life is Waiting

5.6.2018  Praha  | 

Panelová diskuse o psychiatrickém étosu proběhne v rámci uměleckého projektu Institut Úzkosti. V diskusi se budou zkoumat sociopolitické faktory utvářející psychiatrický étos v českém kontextu i mimo něj. Jak jsou psychiatrické poruchy vymýšleny a konstruovány jako vědecká fakta? Jakou roli v tomto procesu hrají státní instituce? Jak psychiatrický étos ovlivňuje společenské struktury a narativ jáství, který je v nich produkován? Je psychiatrie symptomem kapitalismu a patriarchátu?

Více

NOBODY LIKES DIRTY GIRLS

5. května 2016 (čtvrtek) 18:30 - 5. června 2016 (neděle)
Zveme Vás na výstavu NOBODY LIKES DIRTY GIRLS - Alma Lily Rayner. Vernisáž  proběhne 5.května v 18 hodin v galerii Oko uragánu.

Výstava bude otevřena do 1.června
vždy v úterý 13 - 16h, středu 13 - 16h a sobota 15 - 18h

Would you Like a cookie?
Videoinstalace
Kolektivní svědectví jedenácti mladých žen

Projekt se zabývá způsobem, jímž ženy, které zažily sexuální násilí, využívají sociální sítě k tomu, aby sdílely své příběhy a získaly nad nimi převahu. Na síti Youtube jsem našla stovky videí – zpovědí, které tam tyto ženy nahrály. Výpovědi jsou navzájem ovlivněné a vytváří nový obraz traumatické zkušenosti, čímž nad ní získavají kontrolu. Použití materiálu jsem se ženami, které do mého projektu svými videi přispěly, probírala a měly v každém případě poslední slovo. 

Prostřednictvím této čím dál rozšířenější formy kyberaktivismu se znovu utváří univerzální jazyk k vyjádření toho, o čem jinak není možné hovořit. Vyznění traumatu pak není určováno vnějšími autoritami, ale ustavuje se zevnitř. V kontextu postfeministické generace se můj projekt snaží ukázat narativy identity a sexuálního traumatu ze společensko-kulturní perspektivy. Například poukazuje na nutnost aplikovat terapeutickou terminologii, aby bylo možné vyjevit, že tato bolest je něco normálního, a získat pocit sounáležitosti. Odhaluje rozšířené užívání čísel k uspořádání chaosu, označování násilníka obecným zájmenem „on“ (místo otce, bratra, atd.), čímž je mu ponechána jen jeho mužská identita. 


Some things my father put inside my vagina
Fotoinstalace 
Autobiografické svědectví
Je to tichá, neviditelná válka. Nic nevybuchuje. Nepochodují tu armády. Nečmuchají tu žádné kamery. Ať se stane cokoliv, nikdo nebude držet minutu ticha. Bitevním polem je obyčejný dům. Postel je ustlaná a růžová. Lžička, hračka a kus mýdla. Je to jen táta. Je to jen dcera. Uběhl další rok. 


Doprovodný program v galerii Oku uragánu:

Hard Candy/ Darina Alster
V rámci vernisáže proběhne performance Dariny Alster o tvrdosti a křehkosti ženské identity. 

Dirty Laundry/ Yael Sherer
19.5. v 18h
Promítání a diskuze
Yael Sherer osobně uvede projekci svého dokumentárního filmu ‘Dirty Laundry’ (52 min, 2012, Izreal). 
Synopse: Yael nemůže odpustit a nemůže zapomenout. Odmítá hrát roli tiché oběti a vede v Izraeli bezprecedentní občanský soudní spor proti svému otci, jenž ji zneužíval. Po čtyři roky sleduje dokument soudní proces i osobní utrpení Yael a její rodiny.


Mlčíme/ Diskuze
1.6. v 18h
Diskuze o sexuálním zneužívání dětí ze společenskopolitického hlediska. 
Za účasti Almy Lily Rayner, Daniely Baráčkové, Jitky Polákové, Zuzany Štefkové a dalších. 
místo:  Žitná 16, Praha 2 , Galerii Oko uragánu

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.