Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

We will not change our show

21.2.2019  Jihomoravský kraj  | 

Výstava We Will Not Change Our Show sdružuje umělce pocházející ze střední a východní Evropy, tvořící v různých médiích a zabývající se různorodými aspekty vyjádření vlastní queer identity. Kurátorská pozice vychází z ideje svobody slova a uměleckého vyjádření. Předpokladem je přesvědčení, že diskuze o citlivých otázkách spojených s queer tematikou může přispět k narušení patriarchálního statu quo, jenž často vylučuje a diskriminuje menšiny.

Více

Konference "Break The Silence"

22.2.2019  Praha  | 

Spolek Common Law Society ve spolupráci s proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s., Vás srdečně zve na konferenci a následný mini moot court k tématu sexuálního násilí, s názvem BREAK THE SILENCE, konanou 22. února 2019.

Více
feminismus.czČlánky › Ženám pracujícím se znevýhodněnými skupinami má pomoci nový projekt

Ženám pracujícím se znevýhodněnými skupinami má pomoci nový projekt

9. březen 2003  |  Econnect
S cílem poskytnout mladým ženám znalosti a dovednosti, které jim pomohou efektivněji vykonávat práci a být tak prospěšnější druhým, zahajuje sdružení Partners Czech osmnáctiměsíční projekt Podpora profesionálních dovedností mladých žen pracujících se znevýhodněnými skupinami. Pro projekt hledá sdružení účastnice, které pracují se z nejrůznějších důvodů znevýhodňovanými lidmi a které jsou ochotny aktivně se buď zapojit do projektů na podporu těchto skupin obyvatelstva, anebo vytvořit nové projekty.

S cílem poskytnout mladým ženám znalosti a dovednosti, které jim pomohou efektivněji vykonávat práci a být tak prospěšnější druhým, zahajuje sdružení Partners Czech osmnáctiměsíční projekt Podpora profesionálních dovedností mladých žen pracujících se znevýhodněnými skupinami. Pro projekt hledá sdružení účastnice, které pracují se z nejrůznějších důvodů znevýhodňovanými lidmi a které jsou ochotny aktivně se buď zapojit do projektů na podporu těchto skupin obyvatelstva, anebo vytvořit nové projekty.

Projekt je rozdělen na dvě části: národní, v jednotlivých zemích zapojených do projektu, a mezinárodní, v níž se celkem pětadvacet vybraných žen z Polska, Slovenska, Maďarska a Srbska setká na společném školení, kde se budou na interaktivních seminářích zdokonalovat v dovednostech. "Všechny dívky se v rámci tohoto projektu uvidí celkem dvakrát," říká hlavní koordinátorka Megan Ryan z organizace Partners for Democratic Change Global. "Nejprve na začátku projektu v Bratislavě, kde absolvují školení o dovednostech efektivní komunikace, řešení konfliktů, úspěšné spolupráci a řízení týmu. Na závěr projektu pro účastnice uspořádáme konferenci, na které si budou moci vyměnit získané zkušenosti a kde budou hodnotit výsledky projektu," dodává koordinátorka.

„Bude důležité vybrat kvalitní kandidátky, které by byly ochotny se pustit do vlastních iniciativ," doplňuje koordinátorka pro českou část projektu Romana Vylitová. „Organizace Partners Czech bude dívky podporovat při realizaci jejich aktivit - bude to podpora jak odborná, protože máme v našem týmu řadu odborníků pro oblast mezilidských vztahů, tak finanční. Dívky mohou zorganizovat například školení pro ženy na mateřské, pro zrakově postižené, pro děti z dětských domovů," vyjmenovává Vylitová. Snahou organizace také je, aby se účastnice projektu samy ujaly role školitelek a alespoň částečně kurz vedly.

Do 20. února očekává organizace přihlášky zájemkyň ve věku dvacet až třicet let, které jsou aktivní v neziskovém sektoru a pracují se znevýhodňovanými lidmi – menšinami, ženami, dětmi z dětských domovů, invalidy, uprchlíky, mentálně postiženými nebo například drogově závislými. Podmínkou pro účast v osmnáctiměsíčním mezinárodním projektu je znalost angličtiny. Účastnicím sdružení nabízí mimo jiné možnost výměny zkušeností a navázání nových kontaktů se ženami, které pracují v podobné oblasti v dalších evropských zemích. K přihlášce je třeba přiložit životopis a motivační dopis v angličtině, který přiblíží práci uchazečky v konkrétní organizaci a v němž uchazečka popíše, čím sama může přispět, k čemu využije získané dovednosti a jaké aktivity může v rámci programu nabídnout. Podrobné informace lze získat na webových stránkách sdružení.

Projekt podpory dovedností mladých žen připravila americká nezisková organizace Partners for Democratic Change se svými sesterskými organizacemi „Partners“ v České republice, Polsku, Maďarsku, na Slovensku a v Srbsku. Navazuje tak na svůj úspěšný program Young Women Leadership Institute (Řídící schopnosti mladých žen) z let 1999 – 2001. Občanské sdružení Partners Czech bylo založeno v roce 1992 jako jedno ze sítě center, která dnes fungují v řadě zemí – vedle výše uvedených zemí to jsou Bulharsko, Litva, Rumunsko, Gruzie, Argentina, Kosovo, Albánie a USA. Od svého založení rozvíjí sdružení činnost především v oblasti vzdělávání prováděním školicích programů v řadě směrů: pro nevládní a neziskový sektor, pro vládní instituce, soukromé firmy a školy všech stupňů. Spolupracuje s médii, pomáhá provádět regionální nebo komunitní projekty, i v oblasti multikulturního soužití pomáhá řešit konflikty formou mimosoudního vyjednávání. Partners Czech pracuje také v oblasti poradenství v oblastech personalistiky a při zakládání smírčích rad, které jako smírčí orgán při místním úřadě pomáhají řešit složitější kauzy občanských, profesních i majetkových sporů, kromě toho poskytuje služby vedení porad a jednání a mediace.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.