Ztracené v plánech: Po stopách architektek v centru Prahy. Komentovaná procházka

25.6.2024  Praha  |  Jaké je postavení žen v architektonické profesi? To, co bylo ještě před 100 lety skoro nemyslitelné, je dnes běžnou praxí. Jak se ale dokázaly architektky v oboru etablovat a jaké strasti s sebou povolání architektky v minulosti i současnosti nese? Vydejte se po stopách architektek, jejichž jména možná ani neznáte, ačkoli jejich díla míjíte denně. Více

Letní feministický dýchánek & výroba placek v Knihovně Jiřiny Šiklové

26.6.2024  Praha  |  Knihovna Jiřiny Šiklové a Gender Studies, o.p.s. vás srdečně zvou na druhý letní feministický dýchánek spojený s DIY výrobou placek. Přijďte s námi přivítat léto! Více
feminismus.czČlánky › Úterky s KJŠ -- Tuesdays With JŠL | Gender Equality in Iceland? History, Strikes, and Politics

Úterky s KJŠ -- Tuesdays With JŠL | Gender Equality in Iceland? History, Strikes, and Politics

21. březen 2024  | Lucie Přibyl
Úterky s KJŠ -- Tuesdays With JŠL | Gender Equality in Iceland? History, Strikes, and Politics
Jak začala strmá cesta k genderové rovnosti na Islandu? Přijďte si poslechnout islandské expertky z Islandské národní a univerzitní knihovny!

How did the fast path to gender equality in Iceland begin? Let's find out with experts from the National and University Library of Iceland!

Jak začala strmá cesta k genderové rovnosti na Islandu? Panelová diskuze se zaměří na odrazové můstky na cestě k genderové rovnosti na Islandu ve 20. století se zvláštním důrazem na Červené punčochy (1970), první islandskou stávku žen (1975), zvolení Vigdís Finnbogadóttir islandskou prezidentkou (1980, předtím byla divadelní režisérkou) a vznik Ženské aliance, díky níž politická účast žen v parlamentu poskočila z 5 % na 15 % (1983).

Hostky také představí unikátní dokumenty z Women‘s History Archives (Kvennasögusafn), archivu shromažďujícím různorodé dokumenty z historie islandského feministického hnutí a písemnosti zásadních ženských osobností islandské historie. Budou se také zabývat průsečíkem role historičky a aktivistky z dnešního pohledu (nejen) v kontextu výše zmíněných archivních sbírek.

 

Kdy: 9. dubna 2024 od 18:00
Kde: Kampus Hybernská, Hybernská 4 (budova A, 3. patro - HYB4City)

Hostky: Rakel Adolphsdóttir a Sigríður Jónsdóttir, Women’s History Archives, Islandská národní a univerzitní knihovna

Moderátorka: Markéta Kos Mottlová, Fórum 50 %

Akce proběhne v angličtině bez překladu. Vstup zdarma.

REGISTRACE ZDE

Akce se koná v rámci série Úterků s Knihovnou Jiřiny Šiklové na téma historie ženské emancipace a jako doprovodný program výstavy "PRAHA FEMINISTICKÁ. Místa, kde se psala historie". Pokud máte zájem dozvědět se o následujících Útercích či dalších akcích KJŠ, sledujte náš Instagram @knihovna_jiriny_siklove a Facebook Gender Studies.

 

Akce se koná v rámci projektu „KU-CH2-033 - Od Elišky Krásnohorské k Jiřině Šiklové - po stopách ženské vzdělanosti“, který je podpořen Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem prostřednictvím Fondů EHP (Program Kultura).

 


 

How did the fast path to gender equality in Iceland begin? The panel discussion will focus on the stepping stones on the road to gender equality in Iceland in the 20th century, with a special focus on the Red Stockings (1970), the first Icelandic women's strike "Women's Day Off" (1975), the election of Vigdís Finnbogadóttir as Iceland's first female president (1980, before which she was a theatre director) and the formation of the Women's Alliance, which saw women's political participation in parliament jump from 5% to 15% (1983).

The speakers will also present unique documents from the Women's History Archive (Kvennasögusafn), a collection of various documents from the history of the Icelandic feminist movement and writings by key women figures in Icelandic history. They will also explore the intersection of the role of historian and activist from today's perspective (not only) in the context of the aforementioned archival collections.

 

When: April 9, 2024 from 6 pm
Where: Kampus Hybernská, Hybernská 4 (building A, 3rd floor - HYB4City)

Speakers: Rakel Adolphsdóttir and Sigríður Jónsdóttir, Women’s History Archives, National and University Library of Iceland

Host: Markéta Kos Mottlová, Fórum 50 %

Free admission.

REGISTER HERE

The event is taking place as a part of the series Tuesdays With Jiřina Šiklová Library focused on women's emanacipation and as a part of the accompanying programme of the exhibition "FEMINIST PRAGUE. Places where history was written". For more events and information, follow the Library Instagram @knihovna_jiriny_siklove and Gender Studies Facebook page.

 

The event takes place within the project "KU-CH2-033 - From Eliška Krásnohorská to Jiřina Šiklová - In the Footsteps of Women's Education", which is supported by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants (Culture Programme).

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.