Firma roku 2022: Rovné příležitosti | Závěrečná konference

7.10.2022  Praha  |  Příjmová rovnost je jedním z nejdůležitějších cílů v rámci genderové problematiky na trhu práce. Průměrná gender pay gap (GPG = genderová diskrepance v mzdách a platech žen oproti mužům) je v EU kolem 15 % a ačkoli se v Česku situace pomalu zlepšuje, stále před sebou máme dlouhou cestu. Více
feminismus.czČlánky › RU 486 - MIFEPRISTON

RU 486 - MIFEPRISTON

4. červen 2002  | Linda Sokačová
fakta o tvz. potratové pilulce

Pro alternativní interupční tabletku RU 486 (název byl stanoven podle začátečních písmen farmaceutické společnosti, která tento přípravek vyvinula - Roussel-Uclaf) se v současnosti používá označení Mifepriston (ve Francii se používá označení Mifegyne). Jedná se o antiprogesteronový přípravek blokující progesteron, klíčový hormon pro lidskou reprodukci. Jedná se o neinvazivní metodu, během které není třeba používat anestetik. Pokud je mifepriston aplikován v ranném těhotenství, způsobuje spontánní potrat. Vědci také přišli na další možné využití tohoto přípravku při nemocích jako je např. rakovina prsu, rakovina vaječníků, rakovina prostaty atd. V malých dávkách je možné tento přípravek také použít pro zabránění těhotenství během pěti dnů po nechráněném pohlavním styku. Pro přerušení těhotenství být užita vyšší dávka.

Něco málo z historie tohoto přípravku

Mifepriston/RU 486 byl vyvinuje doktorem Etiennem-Emilem Baulieuem v roce 1980 ve Francii, kde byl také od záři 1988 povolen. V říjnu 1988 byla však kvůli protestům protiinterrupčních skupin ve Francii, Spojených státech a Německu přerušena jeho distribuce. O dva dny později francouzských ministr zdravotnictví, Claude Evin, nařídil firmě, aby v zájmu veřejného zdraví začala znovu s distribucí tohoto přípravku. Prohlásil, že "RU-486 je morálním vlastnictví žen, nejenom majetkem farmaceutické firmy".V roce 1991 byl mifepriston/RU 486 povolen ve Velké Británii a v roce 1992 ve Švédsku. Sociální a polické podmínky neumožnily distribuci tohoto přípravku do Spojených států. Bushova administrativa podporovala hnutí pro život(pro life hnutí usilující o legislativní zákaz interrupcí). K novému jednání pak došlo během volebního období Bila Clintona. Přípravek byl nakonec v USA povolen 28. září 2000. K povolení jeho distribuce došlo pravděpodobně na poslední chvíli, protože v únoru tohoto roku se prezidentského úřadu ujal Bush jr., který je zastáncem politiky pro život. Jedním z jeho prvních nařízení bylo přerušení financování zahraničních organizací, které podporují svobodnou volbu žen při rozhodování o interrupci. George W. Bush prohlásil: "Myslím si, že rozhodnutí FDA (americký úřad pro povolování léčiv pozn. aut.) povolit interrupční pilulku RU-486 je špatné. Lidé z obou stran budou jistě souhlasit s tím, že bychom se měli snažit snižovat počet interrupcí. A já se obávám toho, že rozšíření této pilulky udělá z interrupcí běžnou záležitost, místo toho, aby se stávaly ojedinělou záležitostí."

Je tato pilulka bezpečná?

RU-486 je bezpečnou cestou, jak přerušit těhotenství, pokud žena, která ji použije netrpí těmito problémy:

  • Těžká kuřačka
  • Srdeční problémy
  • Vysoký krevní tlak

Srovnání bezpečnosti - Severní Amerika:

  • RU-486: 1 smrt na 200 000 potratů (toto číslo vzrostlo na 500 000).
  • Chirurgický zákrok(Vacuum aspiration): 1 smrt na 200 000 interrupcí.
  • Narození dítěte: 1 smrt na 14 300 těhotenstí
  • Ilegální interrupce: 1 smrt na 3 000 potratů.

Jak RU-486 funguje?

Ve Spojených státech může být pilulka použita do 49 dnů po posledním menstruačním cyklu. Váže se na progesteronové receptory na děložní stěně a tím blokuje produkci ženského progesteronu. RU-486 také pomáhá otevřít cervix a tak způsobuje mírné zmenšení/stažení. Počáteční dávka občas způsobuje žaludeční problémy, bolesti hlavy, slabost, průjmy a/nebo vyčerpání a únavu. Někdy je možné přípravek požít doma a jindy pouze v nemocnici.

Dva dny po použití RU-486 je nutné užít další typ pilulky, která způsobuje samotný potrat. Francouzské studie ukázaly, že v 54% případů, dojde k potratu během 4 hodin, ve 22% případů dojde k potratu během 24 hodin. Žena, která užije RU-486 je 4-6 hodin pod lékařským dohledem. Medikace způsobuje krvácení a hluboké sevření. Po několika dnech je nutné podstoupit další prohlídku, aby bylo potvrzeno, zda k interrupci skutečně došlo.

Testy ukázaly, že k interrupci dojde v 95% případů.Nejvíce efektivní je tato metoda během prvních 7 týdnů těhotenství. Po 9 týdnech je tato metoda méně efektivní a vedlejší příznaky jsou četnější. Krvácení může trvat až 9 dnů (u chirurgického zákroku trvá zhruba 5 dní). Přibližně 1% žen trpí silným krvácením, které vyžaduje další lékařskou péči. Zhruba u 1% případů se přerušení těhotenství nezdaří. U 2-3% případů nedojde ke kompletní interrupci a tyto ženy pak musí podstoupit chirurgický zákrok. Kolem 0,1% - 0,2% žen trpí velkým krvácením a je proto nutné, aby podstoupily krevní transfuzi.

Nejedná se o jednoduchou proceduru, RU-486 má velké množství vedlejších účinků. Pro mnoho žen je však tato metoda přijatelnější než chirurgický zákrok. V polovině roku 1998 zveřejnil Population Council v New Yourku výsledky výzkumu 2,121 žen, které užily RU-486, již podstoupila chirurgický zákrok. 77% těchto žen považovalo RU-486 za "mnohem přijatelnější proceduru", 90% by dalo opět přednost pilulce, pokud by podstoupily další interrupci a doporučily by to ostatním.

Reakce ze strany skupin pro život (pro-life):

Skupiny a jednotlivci pro život obecně věří v to, že život (ve formě vajíčka a spermie) se stává lidskou bytostí již ve stádiu početí. Proto považují RU-486 za přípravek, který zabíjí dítě. Proto je tento přípravek pro-life hnutím obecně odsuzován. Pilulka RU 486 je často nazývána "francouzskou pilulkou smrti".

Dalším z důvodů pro silnou opozici vůči tomuto přípravku je přesouvání interrupční služby z městských klinik také do městských oblastí a to by mohlo pro-life skupinám znemožnit jejich práci.

Stoupenci pro-life hnutí hovoří také o tom, že bylo RU-486 nedostatečně testováno. Kritizují klinické studie, protože se podle nich jedná o testy léku, jejichž účelem je vraždit. Editor vatikánských novin napsal, že RU-486 "Kainova pilulka: monstrum, které cynicky vraždí své vlastní bratry". Pokud lékař/ka někomu doporučí tuto pilulku, pak se sám stává vrahem.

Reakce skupin za svobodnou volbu:

Interrupce mohou být díky tomuto přípravku provedeny brzy po pohlavní styku. K umělému přerušení těhotenství může dojít ještě před tím, než embryo nabude jakýchkoliv lidských znaků. Žena musí na chirurgický zákrok čekat až do 6-7 týdne těhotenství.

Podle některých stoupenců/kyň pro-choice hnutí může tato pilulka pomoci zlepšit situaci v zemích tzv. třetího světa, kde je nedostatek lékařů a také nedostatek hygienických prostor. Pilulka RU-486 je pro tyto situace vhodnější, protože není třeba chirurgických zákroků. Otázkou však zůstává finanční a sociální dostupnost tohoto přípravku pro obyvatelky a obyvatele těchto zemí.

Dalším argumentem je, že použití této pilulky je mnohem méně invazivní a proto přijatelnější než chirurgický zákrok.

Co přineslo povolení RU-486?

  • · Celkový počet interrupcí: ve Francii, Švédsku a Velké Británii se jejich počet nezvýšil od doby, kdy byla RU-486 povolena.
  • · Výhody: ženy žijící ve venkovských oblastech mají snadnější přístup k interrupcím.
  • · Četnost využití: kolem 20% interrupcí ve Francii je prováděno prostřednictvím interrupční pilulky, ve Švédsku to je 17% a v Anglii 7%.

Potratová pilulka u nás nebude

Radka Wallerová, Lidové noviny 7.9.1999

Levnější a zároveň bezpečnější než dosavadní interrupce by mělo být ukončení těhotenství prostřednictvím pilulky RU 486. Firma vyrábějící tabletku zatím svůj preparát na trh v ČR neuvedla, neboť jeho registrační řízení bylo před několika lety zrušeno v důsledku protestních petic. Je zřejmé, že interrupce provedená prostřednictvím tablety by byla levnější než běžná miniinterrupce a interrupce. Tyto dva zákroky mají stejný průběh, liší se pouze tím, v jaké fázi těhotenství jsou provedeny - miniinterrupce do 8. týdne, ostatní do 12. týdne. Miniinterrupce stojí 2500 korun, interrupce 3000 korun. Ceny se v jednotlivých zařízeních mohou mírně lišit podle toho, jaká vyšetření musí žena absolvovat a podobně. RU 486 má vyvolávat potrat do sedmi týdnů od početí. Diskuse, které před několika lety probíhaly v souvislosti s registračním řízení tablety, se přitom nevedly o tom, zda pilulka škodí, ale šlo spíše o etický a politický problém.


Radim Uzel v Právu 1.12.1999

"... Nesmyslnou petiční akcí, podepisovanou zmanipulovanými a neinformovanými věřícími v kostelech, bylo znemožněno zavedení bezpečné a spolehlivé metody umělého potratu prostřednictvím tablety RU 486..."

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.