We will not change our show

21.2.2019  Jihomoravský kraj  | 

Výstava We Will Not Change Our Show sdružuje umělce pocházející ze střední a východní Evropy, tvořící v různých médiích a zabývající se různorodými aspekty vyjádření vlastní queer identity. Kurátorská pozice vychází z ideje svobody slova a uměleckého vyjádření. Předpokladem je přesvědčení, že diskuze o citlivých otázkách spojených s queer tematikou může přispět k narušení patriarchálního statu quo, jenž často vylučuje a diskriminuje menšiny.

Více

Promítání a diskuse Ženy v politice

19.3.2019  Praha  | 

Americké centrum a Fórum 50 % Vás srdečně zvou na promítání a navazující diskusi Ženy v politice. Uvidíte film „14 Women“ o amerických senátorkách a budete moci diskutovat o zastoupení žen v české politice. Po promítání filmu s Vámi budou diskutovat Kateřina Valachová (ČSSD), místopředsedkyně Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a Veronika Šprincová, ředitelka organizace Fórum 50 %. Film bude promítán v angličtině, diskuse proběhne v češtině. 

Více

Mothers, child care and the creation of good socialist citizens'

20.3.2019  Jihomoravský kraj  | 

In 1963 a documentary film, Children Without Love [Děti bez lásky], was smuggled out of Communist Czechoslovakia to the Venice Biennale film festival – and was screened in cinemas at home, surreptitiously tagged onto the end of a Miloš Forman film. It showed emotionally distressed young children looked after for long hours in infant homes, many from the first weeks of infancy. A collaboration between filmmaker Kurt Goldberger, child psychologists, an infant home headmistress and a reformist journalist, the film eventually contributed to a change in the law, with the Communist Party committing to extend paid maternity leave for women. This reversed the state’s previous ideological preference for collective child-rearing and full female employment. In this session we will look at visual and written sources from the time, and oral history testimony. We will explore how the debates over child care, and particularly the mother's role in the infant's early years, reflected changing ideas about how the state should support the healthy development of the child's mind so they could grow up to be good members of society, both in socialist countries and in the 'West'

Více
feminismus.czČlánky › Role rovných příležitostí pro ženy a muže v prosperitě podniku: sborník z mezinárodní konference a závěrečná zpráva z průzkumu

Role rovných příležitostí pro ženy a muže v prosperitě podniku: sborník z mezinárodní konference a závěrečná zpráva z průzkumu

11. červenec 2005  | Gender Studies, o. p. s.
Role rovných příležitostí pro ženy a muže v prosperitě podniku: sborník z mezinárodní konference a závěrečná zpráva z průzkumu
Obecně prospěšná společnost Gender Studies vydala publikaci Role rovných příležitostí pro ženy a muže v prosperitě podniku. Publikace vychází v rámci projektu EU Phare 2002 a za laskavé podpory firmy Zentiva, a. s. a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Publikace se zabývá tématikou společenské odpovědnosti firem, vlivem zahraničních investic na rozvoj rovných příležitostí pro ženy a muže v podnikatelském sektoru v kontextu ČR a vztah podnikatelského a neziskového sektoru.

Obecně prospěšná společnost Gender Studies vydala publikaci Role rovných příležitostí pro ženy a muže v prosperitě podniku. Publikace vychází v rámci projektu EU Phare 2002 a za laskavé podpory firmy Zentiva, a. s. a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Publikace se zabývá tématikou společenské odpovědnosti firem, vlivem zahraničních investic na rozvoj rovných příležitostí pro ženy a muže v podnikatelském sektoru v kontextu ČR a vztah podnikatelského a neziskového sektoru.

 

Rovné příležitosti a zlepšování postavení žen v kontextu zahraničních investic do ČR: Lenka Simerská

 

Rovné příležitosti pro ženy a muže v českých podnicích: Kateřina Machovcová

 

Mezinárodní konference Role rovných příležitostí pro ženy a muže v prosperitě podniku: Linda Sokačová

 

Společenská odpovědnost firem neboli Corporate Social Responsibility: Tomáš Nejedlo

 

Equal Opportunities and the Advancement of Women in the Context of Foreign Direct Investment into the Czech Republic: Lenka Simerská

 

International Conference Role of Equal Opportunities for Women and Men within Company´s Prosperity: Linda Sokačová

 

Publikaci si můžete objednat na e-mailové adrese gender.info@ecn.cz nebo ve Feministickém internetovém knihkupectví.

 

ISBN 80-86520-06-4, brož., 63 str., Gender Studies, Praha: 2005. Zasíláme za poštovné.
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.