Jazyk – nástroj (feministické) ne_svobody?

24.10.2018  Praha  | 

Na dalším z řady diskusních večerů v Knihovně Gender Studies bude představena nejnovější kniha Jany Valdrové (Univerzita Innsbruck), jazykovědkyně a specialistky na genderovou lingvistiku „Reprezentace ženství z perspektivy lingvistiky genderových a sexuálních identit” Autorka představí svoji analýzu označování žen ve vyjadřovací praxi veřejného prostoru. Diskutovat bude také Ondřej Beran, z Centra pro etiku na Univerzitě Pardubice, zástupce editorského týmu, který připravil knihu Deborah Cameron „Mýtus o Marsu a Venuši. Mluví muži a ženy opravdu různými jazyky?“ k vydání v českém překladu. O souvislostech genderu, queer a jazyka bude pak hovořit také Vít Kolek z Univerzity Palackého v Olomouci, který se zabývá genderem v jazyce a generickým maskulinem v němčině a v češtině.

 

Více

Feminist Voice Party (Zine Launch)

25.10.2018  

The 8th of March Coalition was formed early in 2018 to mobilise supporters for International Women's Day. We are political feminists of many nationalities who reside in Prague and are committed to a revolutionary transformation of society. This event is aiming to bring together the different groups (feminist, student groups, etc) working in Prague so we can support each other. Our magazine has taken the theme of sexual harassment not for any contemporary fashion but because it is an everyday reality for many women in homes, schools, workplaces and indeed universities. We hope you use our publication not just as a source of information but as a key to action. There will be drinks, food and great company!

Více

Workshop na téma "Praktické tipy a rady pro sladění práce a rodiny"

26.10.2018  Praha  | 

Ministerstvo práce a sociálních věcí zve na workshop na téma "Praktické tipy a rady pro sladění práce a rodiny aneb zaměstnavatel i zaměstnanec je člověk a potřebuje sladit práci a rodinu".

Více
feminismus.czČlánky › První mezinárodní kemp zaměřený na technologie. V Maďarsku, s českou účastí a pouze pro dívky

První mezinárodní kemp zaměřený na technologie. V Maďarsku, s českou účastí a pouze pro dívky

24. srpen 2017  | Kristina Kubcová
První mezinárodní kemp zaměřený na technologie. V Maďarsku, s českou účastí a pouze pro dívky

Venku se začíná stmívat, betonovou místností ale dál neúnavně zní ťukání klávesnic. Nad nimi se krčí několik skupin dívek. Některé programují, jiné pracují s tavící pistolí nebo upravují čipy na mikrobity. Do malého městečka u Budapešti jich na V4 STEM Camp poslední týden školního roku přijelo přes čtyřicet, a to ze všech zemí Visegradské čtyřky.

Kemp pro středoškolačky pořádala ve spolupráci s dalšími partnery z Maďarska, Polska a Slovenska organizace Gender Studies. Jeho název – STEM camp – odkazuje na stěžejní oblasti vzdělávání technického směru – Science, Technology, Engineering, Mathematics. Jsou to přesně ty vzdělávací obory, ve kterých je málo dívek a zároveň v nich pak chybí zaměstnanci a zaměstnankyně ve firmách i ve výzkumných institucích. Zájem holek tu je, jen je třeba ho včas podchytit a vhodným způsobem rozvíjet. Třeba tak, že dostanou nabídku jet do Maďarska a naučit se tam něco, co je ve škole nikdo nenaučí.

Během tří dnů se na kempu studentky věnovaly práci na projektu město budoucnosti. Hned v úterý se rozdělily do šesti národnostně smíšených skupin, z nichž každá pracovala na jednom odvětví, které je pro existenci a funkčnost každého města zásadní. Diskutovalo se zejména o průmyslu a dopravě, zdravotnictví, vzdělávání. Dívky přemýšlely nad ideální podobou a smyslem konkrétních urbanistických struktur i nad jejich ekologickým a sociálním významem. Příprava na nadcházející středeční prezentaci zahrnovala i sestrojení modelů struktur a městských plánů, k čemuž posloužily dostupné moderní technologie, od 3D tisku, až po řezání laserem a práci s mikrobity. V možnosti vyzkoušet si aplikované užití technologie viděla většina dívek největší přínos akce, neboť české školy nemají dostatečné prostředky k tomu, aby jim takovou příležitost poskytly. V rámci práce na projektu tak každá z dívek mohla využít jak svých znalostí, tak své kreativity a šikovnosti.
 
Po prezentaci, v níž většina skupin kladla největší důraz na ekologickou udržitelnost města a zajištění kvalitního vzdělání jeho obyvatelstva, se oddělila dvanáctičlenná skupina, která měla zájem o účast na workshopu pokročilého programování. Pro devatenáctiletou Janu, od října studentku jaderné fyziky, bylo právě pokročilé programování nejpřínosnější dovedností, kterou si z kempu odvezla. Téma žen ve STEM oborech je jí blízké, její babička i maminka jsou inženýrky v technickém odvětví: „Je směšné, že by mělo být ve 21. století ve vědě jen 8 % žen, vždyť zrovna věda by měla být přístupná pro všechny. Muži a ženy jsou sice v mnohých ohledech rozdílní, kompetence v myšlení mají ale úplně stejné. Chtěla bych, aby si malá holčička mohla říct, že chce být vědkyní a nikdo jí neodrazoval proto, že mu to rozhodnutí přijde divné. Samotné vědecké kolektivy navíc mohou profitovat z různých úhlů pohledů ve smíšených skupinách, ženy často mívají pragmatičtější pohled na věc a přináší zajímavé nápady.“
 
V4 STEM Camp navštívilo několik vzácných hostů, mezi nimiž byla i Jessica Rannow, prezidentka Society of Women Engineers, americké společnosti sdružující inženýrky. Rannow vidí důležitost podobných akcí zaměřených na vzdělávání budoucích vědkyň jak v možnosti vyzkoušet si nové metody vývoje kreativních projektů, tak v setkávání se s lidmi s podobnými zájmy z rozličných kulturních i sociálních poměrů. Zdůrazňuje také to, že si dívky přirozeně trénují schopnost pracovat v týmech. O důležitosti podpory žen ve STEM oborech mluvila i Eliška (18), která se chce po dokončení studia na gymnáziu přihlásit na fakultu informačních technologií ČVUT: „Společnost má tendenci ženy vidět jako mámy s dětmi, které se v zájmu ostatních vzdají studia i kariéry. Je to problém, protože muži jsou naopak ke studiu a kariéře ve STEM oborech vedeni od mala. Dívky tak od začátku mají nevýhodu. Tím, že ke studiu těchto předmětů nejsou výchovou motivovány, si v nich své místo často musí vybojovat úplně samy.“

Z Maďarska sice v pátek odjížděly unavené, zato naplněné novou důvěrou ve vlastní schopnosti i radostí z povedeného projektu. Našel se čas i na odpočinek, večery plynuly ve znamení neformálního dokončování projektů, čekání na zmrzlinu v nedaleké cukrárně i procházkami s novými kamarádkami. A o tom vlastně celý V4 STEM Camp byl - o překonávání překážek, boření předsudků, o spolupráci a kreativitě. To vše shrnula osmnáctiletá Lucia ze Slovenska slovy: „Teď mám pocit, že můžu dokázat cokoliv.“
 

 

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.