ŽENY MOHOU... Vzděláním k nezávislosti

8.3.2023  Praha  |  Na Mezinárodní den žen (8. března 2023) zaplaví pražskou Náplavku u Jiráskova náměstí velkoformátová výstava s názvem ŽENY MOHOU... Vzděláním k nezávislosti. Seznamte se s Eliškou Krásnohorskou a dalšími hrdinkami, díky kterým #zenymohou Více

Úterky s KJŠ | Eliška Krásnohorská: vzděláním k emancipaci

21.3.2023  Praha  | 

Eliška Krásnohorská: průkopnice ženské vzdělanosti – literátka – feministka. Věděly*i jste, že až více než 100 let po zavedení povinné školní docházky bylo díky Elišce Krásnohorské založeno první dívčí gymnázium ve střední Evropě? A že o pár let později dosáhla toho, aby mohly ženy studovat na rakousko-uherských univerzitách?

Více
feminismus.czČlánky › Procentuální zastoupení českých žen v Evropském parlamentu stále převyšuje zastoupení žen v českých legislativních orgánech

Procentuální zastoupení českých žen v Evropském parlamentu stále převyšuje zastoupení žen v českých legislativních orgánech

17. prosinec 2008  | Jitka Gelnarová
Dne 5. listopadu 2008 proběhla v sídle Parlamentu ČR panelová diskuze na téma „Jak evropské instituce podporují občanskou angažovanost?“. Organizace Gender Studies ji uspořádala ve spolupráci s Heinrich-Böll-Stiftung v rámci projektu Gender Studies „Ženy v Evropském parlamentu, Evropský parlament pro ženy“. Debatovalo se o otázkách politické participace žen a mužů nejen v evropských institucích, o roli Evropského parlamentu v evropské společnosti a také o zapojení článků občanské společnosti do evropských rozhodovacích procesů. Účastnice zároveň představily své aktivity na podporu politické participace žen.

Dne 5. listopadu 2008 proběhla v sídle Parlamentu ČR panelová diskuze na téma „Jak evropské instituce podporují občanskou angažovanost?“. Organizace Gender Studies ji uspořádala ve spolupráci s Heinrich-Böll-Stiftung v rámci projektu Gender Studies „Ženy v Evropském parlamentu, Evropský parlament pro ženy“.[1] Debatovalo se o otázkách politické participace žen a mužů nejen v evropských institucích, o roli Evropského parlamentu v evropské společnosti a také o zapojení článků občanské společnosti do evropských rozhodovacích procesů. Účastnice zároveň představily své aktivity na podporu politické participace žen.

Debaty se zúčastnily Agnieszka Grzybek, koordinátorka programu „Demokracie a rovnost žen a mužů v politice“ z varšavského zastoupení organizace Heinrich-Böll-Stiftung, Cecile Greboval, ředitelka politik sekretariátu Evropské ženské lobby (EWL) a Lenka Bennerová, ředitelka organizace Forum 50 %; moderovala ji publicistka Kateřina Jonášová.

V souvislosti s blížícími se volbami do Evropského parlamentu, které se budou konat v roce 2009, představila Agnieszka Grzybek projekt své zacílený na zvýšení povědomí veřejnosti o této instituci. Projekt zahrnuje cyklus debat o roli Evropského parlamentu a o tom, jak může Evropský parlament zlepšit situaci žen v různých sférách života. A. Grzybek v této souvislosti upozornila, že řada lidí např. v Polsku nebo na Slovensku považuje Evropskou unii jen za abstraktní politickou entitu bez valného vlivu na jejich každodenní život, což ukázala také nízká volební účast v minulých volbách do této instituce.

Lenka Bennerová poukázala na to, že malou pozornost věnuje Evropskému parlamentu také česká veřejnost, minulých voleb se zúčastnilo pouze 28 % českých voličů a voliček. Nicméně procentuální zastoupení českých žen v Evropském parlamentu stále převyšuje zastoupení žen v českých legislativních orgánech. Zatímco v Evropském parlamentu představují ženy 21 % všech českých zástupců a zástupkyň, v Senátu PČR jich je pouze 17 % a v Poslanecké sněmovně pouze 15 %. O zvýšení těchto čísel se snaží právě organizace Forum 50 %, jejíž aktivity L. Bennerová v představila. Jak uvedla, organizace si klade za cíl dosažení společnosti s vyrovnaným zastoupením žen a mužů v rozhodovacích pozicích ve veřejném životě. Forum 50 %, které je součástí České ženské lobby, vytváří analýzy týkající se nízkého počtu žen v politice se zaměřením na práci politických stran, vyhodnocuje volební výsledky a složení kandidátních listin z pohledu zastoupení žen a mužů, poskytuje podporu ženám, které se rozhodly pro aktivní účast v politice, pořádá setkání s ženami ve všech úrovních politiky a snaží se lobovat v politických stranách za poskytnutí většího prostoru ženám, za jejich umísťování na kandidátkách.

Kampaň Evropské ženské lobby „50/50“ pro volby do Evropského parlamentu představila Cecile Greboval. Cílem je zvýšení reprezentace žen v Evropském parlamentu. C. Greboval upozornila na „genderovou propast“ v rámci Evropské unie: ženy již sice v Evropském parlamentu dosáhly 30% hranice, nejsou však dostatečně zastoupeny ve vedoucích, resp. mocenských pozicích této instituce. Pro zlepšení situace je podle ní nutný apel ženských organizací na politické strany, aby na kandidátkách umísťovaly stejný počet mužů a žen, a na větší transparentnost při sestavování kandidátních listin. Kampaň Evropské ženské lobby je podle ní postavena na ideji, že „podpora občanství a občanské participace by měla jít ruku v ruce s rovnou reprezentací žen a mužů na rozhodování“, ta podle C. Greboval představuje skutečnou podmínku demokracie. Uvedla také, že Evropská ženská lobby již shromáždila podporu 200 prominentních mužů a žen pro paritu. Jsou mezi nimi představitelé a představitelky různých politických stran v Evropě, reprezentanti a reprezentantky odborů, nevládních organizací, hlavy států, ministři a ministryně, spisovatelé a spisovatelky, také prezident Evropské komise, belgický premiér nebo jedenáct evropských komisařů včetně Vladimíra Špidly.

Účastnice se v diskuzi dotkly také otázky ženské solidarity v politice a shodly se na důležitosti vzájemné spolupráce političek. A. Grzybek v této souvislosti poukázala na polskou zkušenost, která ukazuje, že koalice žen z různých prostředí může napomoci větší politické participaci žen. Jak uvedla L. Bennerová, ženská solidarita mezi českými političkami je velmi malá: analýza Fora 50 % mezi poslankyněmi ukázala, že mezi nimi neexistuje spolupráce, někdy dokonce ani v rámci jedné strany, což je překážkou pro prosazování rovných příležitostí. Situaci podle ředitelky Fora 50 % komplikuje skutečnost, že ženy dosud nepřesáhly kritickou 30-40% hranici zastoupení a v politice hrají minoritní úlohu. Prosazování genderové rovnosti by mohlo ohrozit jejich již tak křehkou pozici ve straně, v dalším volebním období by se např. nemusely dostat na kandidátku. Forum 50 % podle slov L. Bennerové lépe spolupracuje se ženami z lokální a regionální politiky a političkami působícími mimo Prahu, protože jsou vzdálenější tlaku ve vedení stran a otevřenější diskutovat genderová témata včetně pozitivních akcí. Za české strany přátelské ženám označilo Forum 50 % na prvním místě SZ, dále ČSSD a za ní KSČM, na druhém pólu jsou pak strany KDU-ČSL a ODS.

Dalším tématem byly pozitivní akce, přičemž účastnice debaty se shodly na nutnosti opatření, která by účast žen v politice podpořila. Jak poukázala L. Bennerová, česká veřejnost odmítá, možná i kvůli  minulému režimu, termín „kvóta“; paradoxně lépe je podle ní v českém prostředí přijímán výraz „parita“. Jak uvedla C. Greboval, v rámci evropských institucí doposud nejsou neprováděny žádné rozhodné aktivity na podporu rovnosti, neexistují kvóty na evropské úrovni, není zde povinnost paritního zastoupení. Zároveň zdůraznila, že kromě kvót je důležitá také transparentnost politických stran a k tomu, aby byly kvóty účinné, musí být adaptované na volební systém dané země. A. Grzybek upozornila, že pro zvolení je potřeba, aby ženy měly co nejlepší pozici na kandidátkách, pokud na kandidátkách sice jsou, ale uprostřed nebo dole, nemají šanci, že budou zvoleny. Poukázala rovněž na nutnost organizace, popřípadě platformy, která by systematicky lobovala na národní úrovni a tlačila na zavedení kvót do národního práva, v tom vidí úkol pro ženské organizace.

Panelistky se shodly na významu občanských iniciativ pro podporu ženské politické participace, a to nejen pro volby do Evropského parlamentu. Jak uvedla C. Greboval, je nutné podporovat ženy, aby šly k volbám, a podporovat strany, aby do kampaně zařazovaly témata, která by ženy k volební účasti motivovala, přičemž právě doba před volbami je k mobilizaci stran vhodná, protože tehdy politické strany slyší. Zároveň je podle ní nutné apelovat na voliče a voličky, aby nepodceňovali evropské volby, protože řada věcí se děje právě v Bruselu.[1] Panelová diskuze byla součástí konference České ženské lobby, Rovné příležitosti – zanedbaná priorita (nejen) během předsednictví v EU?

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.