Komiks pro holky, od holek nebo o holkách?

23.10.2019  Praha  |  Literární večer s diskuzí k genderovým otázkám v komiksu Více
feminismus.czČlánky › Pár hodin před volbami: Poznámky k programům rodinné politiky

Pár hodin před volbami: Poznámky k programům rodinné politiky

Lákadlo nízkých daní. Všechny politické strany slibují ve svých programech snížení daní v různých variantách. Zní to lákavě a již z dětských pohádek víme, že lákadla v sobě skrývají čertová kopýtka. V našem případě je jich několik.

Lákadlo nízkých daní. Všechny politické strany slibují ve svých programech snížení daní v různých variantách. Zní to lákavě a již z dětských pohádek víme, že lákadla v sobě skrývají čertová kopýtka. V našem případě je jich několik.

1. Nereflektuje rovné příležitosti. Vzhledem ke stávajícím stereotypům se slevy budou zejména týkat platů mužů. V důsledku se bude stírat rozdíl v platech obou pohlaví a odkládat řešení. +) Bude znamenat i nižší podíl otců na rodičovské dovolené.

2. Sociální problém. Úlevy na daních mohou mít efekt pouze u rodin vyšších příjmových kategorií. Aby bylo možno objektivně posoudit, pro kolik rodin je tato úleva skutečným přínosem, je potřeba analýza, která ukáže, jak velké množství rodin bude mít užitek z této pomoci. Obáváme se, že pro rodiny sociálně slabé, s jedním rodičem, pobírající podporu v nezaměstnanosti atp. to není řešení. Bylo by dobré získat k tomuto úkolu některou politickou stranu (např. ČSSD), která disponuje odborným zázemím a mohla by výsledky využít i v politickém boji s oponenty.

3. Redukuje další formy pomoci rodinám. Některé politické strany vidí v daňových úlevách vyčerpávající způsob pomoci a odmítají přijmout další. Domníváme se, že úlevy na daních pro rodinu lze akceptovat pouze jako součást celého komplexu prorodinných opatření: jesle, školky, obecní, firemní, úprava pracovních úvazku, odstranění diskriminace matek (rodičů) na trhu práce a další.

Vymezení pojmu „RODINA“. Politické strany se rády ohánějí nejrůznějšími průzkumy veřejného mínění, kde rodinu řadí většina občanů v hodnotovém žebříčku velmi vysoko. Při čtení programů těchto stran však zjistíme, že jejich představy jsou velmi odlišné. V programech jsou jak návrhy na zrovnoprávnění všech forem rodinného soužití vč. soužití homosexuálních párů, tak pojetí tradičního modelu rodiny vzniklé na základě uzavřeného manželství. Citované průzkumy pojem „rodina“ nijak nevymezily, proto musíme počítat s různou interpretací a v jejím důsledku i s možnými konflikty. (př. komu slevy na daních?) V rámci projektu by bylo užitečné vyvolat odbornou diskusi na téma, co je rodina, jak ji v kontextu dnešní doby chápeme. Rodinná koncepce takovou definici bude potřebovat.

+)Vyšší plat muže má opravdu historickou tradici: Datuje se od počátku industrializace v 18st., kdy v manufakturách, později fabrikách, pracovali muži, ženy i děti= celá rodina. Vlivem odborů a dělnických stran se prosadila tzv. „rodinná mzda“, kterou pobíral muž a byl to součet dřívějšího platu celé rodiny. Měl ji za to uživit. Tento anachronismus se drží po dvě století dodnes, bez ohledu na fakt, že ženy dosahují stejného vzdělání a zastávají stejné nebo vyšší pozice a jsou často živitelkami rodiny. Děti už do sirkáren posílat nebudeme (doufám!) takže je čas tento anachronismus vymýtit. Tato připomínka není vůbec náhodná a s věcí nesouvisející. Naopak, některá politická opatření v oblasti rodinné politiky mají tendenci tyto stereotypy rafinovaně konzervovat.

Rodinná politika v programech politických stran 2010

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.