feminismus.czČlánky › Ocenění Firma roku: Rovné příležitosti 2023 - vyhlášení výsledků

Ocenění Firma roku: Rovné příležitosti 2023 - vyhlášení výsledků

19. červen 2023  | Anna Kotková  |  Gender Studies, o.p.s.

V pondělí 19. června 2023, na Mezinárodní den rovnosti žen a mužů, vyhlásila Gender Studies, o.p.s. výsledky ocenění Firma roku: Rovné příležitosti 2023. Pro jubilejní 15. ročník byla ústředním tématem digitalizace práce, které se věnovala rovněž stejnojmenná závěrečná konference. Do letošního ročníku se přihlásily firmy, organizace a instituce s celkovou zaměstnaneckou populací čítající 29 166 osob. Odborným partnerem letošního ročníku byl Svaz personalistů ČR.

Digitalizace nejsou jen roboti a nahrazování lidské práce počítači. Digitalizace úzce souvisí s well-beingem a osobním rozvojem zaměstnanců a zaměstnankyň a tématy jako je práce na dálku, vzdělávání nebo age management. Může mít totiž nerovnoměrné dopady na zaměstnané napříč pracovními oblastmi. Digitalizace přináší usnadnění práce, ale i stále narůstající nejistoty, a může přispívat k nerovnostem, jak genderovým, tak například z věkovým.

Soutěž je určena pro zaměstnavatele, kteří uvádějí do praxe myšlenku rovných příležitostí a udávají tak trend v personalistice. Mezi hodnotící průřezová kritéria dotazníku pro přihlášené zaměstnavatele patřila inovativnost, aktivní podpora diverzity na pracovišti a přenositelnost programů a iniciativ do jiných firem. Součástí procesu hodnocení bylo i dotazníkové šetření, které probíhalo mezi zaměstnaneckou populací firem, které se dostaly do druhého kola.

“V souladu s tím, co zaznělo v panelové diskuzi na konferenci, vnímám digitalizaci jako pozitivní změnu, kterou lze uchopit jako příležitost pro rozvoj zaměstnavatelské praxe. Důležité je přitom pracovat společně s managementem firem na podpoře firemní kultury, která pracuje s diverzitou a genderovou rovností. Zvolené datum konference na Mezinárodní den rovnosti žen a mužů odkazuje na to, že deklarovanou rovnost příležitostí je třeba neustále podporovat: získat si pro téma spřízněné osoby ve firmě, zásobovat management daty, která na pozitiva inkluzivní HR praxe upozorňují...Právě o tom je i ocenění, které dnes Gender Studies udělila. Zaměstnavatelé, kteří letos uspěli, museli prokázat, že zvládají digitalizaci i rovné příležitosti najednou, museli mít dobrý přístup v obou oblastech. Někteří přihlášení zaměstnavatelé byli na špičce v digitalizaci, ale na datech se u ukazovala horizontální i vertikální segregace. Každopádně rozhodování poroty bylo letos velmi náročné,“ komentovala letošní ročník soutěže ředitelka Gender Studies, o.p.s. Johana Jonáková.

Výsledky soutěže o ocenění Firma roku: Rovné příležitosti 2023:

Ocenění Firma roku: Rovné příležitosti za rok 2023, a tedy první místo, získalo Nestlé Česko, s.r.o.

Druhé místo: AmRest, s.r.o.

Třetí místo: DPD - Direct Parcel Distribution CZ s.r.o

Jak si stojí ocenění zaměstnavatelé, pokud jde o digitalizaci práce? A co pro ně znamenala účast v soutěži o ocenění Firma roku: Rovné příležitosti 2023?

“Děkujeme Gender Studies, o.p.s., že jsme si mohli ověřit, že i naši zaměstnanci vidí věci tak, jak je děláme,” řekla Barbora Soukupová, specialistka vzdělávání a rozvoje, Nestlé Česko, s.r.o. "Hlavní cíl, který máme v diverzitě jako celku, je bezpečné prostředí pro všechny. Máme pravidelná školení na témata jako je např. sexual harassment atd., protože působíme v mnoha zemích světa, a ne všude jsou některé standardy samozřejmostí. Rovné příležitosti v Nestlé Česko, s.r.o. řešíme mnohem déle, než se téma stalo součástí veřejné debaty, gender je pro nás průřezové téma, kterým se díváme na vše,” dodala Soukupová.

“Ocenění nám udělalo radost a je to i závazek neusnout na vavřínech a pokračovat v projektech v oblasti rovných příležitostí, digitalizace a diverzity”, uvedl Pavel Řádek, HR ředitel, AmRest, s.r.o. “Rovné příležitosti musíme žít, jako HR jsme v první linii v kontaktu se zaměstnanými, jinak by to nefungovalo. Děláme si pravidelné průzkumy o rovných mzdách, flexibilních formách práce aj. shromažďujeme i další genderově citlivá data”, dodala Barbora Miková, Talent Acquisition Manager, AmRest, s.r.o.

“Soutěž je ve srovnání s podobnými oceněními specifická a unikátní v tom, že se ptá i zaměstnaných ve firmě, jestli opravdu vnímají stejně to, co my pro ně děláme. A ti naši nám to potvrdili”, řekl Luděk Majer, HR Solution Designer, Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. “Rovné příležitosti jsou pevnou součástí firemní politiky, například u podpory rodičů malých dětí nerozlišujeme, zda se jedná o matku nebo otce,” doplnila Kateřina Benešová, HR Generalist, Direct Parcel Distribution CZ s.r.o

***************************************************************************************************************************************************************

Při příležitosti dnešního slavnostního předávání ocenění, které proběhlo v rámci tematické konference v pražském kině Přítomnost, byl také vyhlášen další, 16. ročník soutěže Firma roku: Rovné příležitosti, které nese téma Slaďování osobního a pracovního života.

***************************************************************************************************************************************************************

Kontakty pro média

Johana Jonáková ředitelka Gender Studies, o.p.s. e: johana.jonakova@genderstudies.cz t: +420 774 913 350

Anna Kotková PR manažerka e: anna.kotkova@genderstudies.cz t: +420 774 910 944

Webové stránky ocenění Firma roku: Rovné příležitosti: http://rovneprilezitosti.ecn.cz

Media kit s fotografiemi a doprovodným materiálem získáte na vyžádání u PR manažerky.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.