feminismus.czČlánky › Ocenění Firma roku: Rovné příležitosti 2022 - vyhlášení výsledků

Ocenění Firma roku: Rovné příležitosti 2022 - vyhlášení výsledků

10. říjen 2022  |  Firma roku: Rovné příležitosti
Ocenění Firma roku: Rovné příležitosti 2022 - vyhlášení výsledků
Foto: Kristýna Svobodová, https://photobykristyna.com/
V pátek 7. října 2022 byly během závěrečné konference slavnostně vyhlášeny výsledky ocenění Firma roku:Rovné příležitosti 2022. Pro 14. ročník bylo ústředním tématem rovné odměňování. Ocenění Firma roku: Rovné příležitosti za rok 2022 získal Ústav mezinárodních vztahů Praha, v. v. i. Zvláštní cena poroty byla udělena společnosti dm drogerie markt s.r.o.

V Čechách převládá politika "don't ask, don't tell": o platu se nemluví, na mzdu se neptáme. Peníze a odměna jako by byla něco nemravného. Přesto jsou to zásadní hybatelé naší práce a férová odměna je výrazným motivačním prvkem. Průměrný genderový rozdíl v odměňování (GPG) je přitom v ČR aktuálně cca 16 %. Za posledních několik let GPG poklesl, z původních cca 22 %. Pokles byl způsoben zejména důsledky covidové pandemie, kdy byla finančně posílena odvětví, jako je například zdravotnictví a sociální služby.

Covidová pandemie také změnila úhel pohledu na hodnotu práce a péče. I ocenění Firma roku: Rovné příležitosti přináší odlišnou perpsektivu na rovné odměňování a také na nástroje, které máme na to, abychom GPG zmírňovali.

Ocenění a průběh hodnocení
Hodnocení soutěže probíhalo i letos ve dvou kolech, kdy v prvním hodnotil materiály všech přihlášených organizací interní tým Gender Studies, o. p. s., ve druhém pak postoupivší organizace posuzovala odborná porota, která letos zasedla ve složení: Šárka Homfray (právnička se zaměřením na pracovní právo, Odborový svaz státních orgánů a organizací), Hana Salačová Svobodová (expertka na procesní a personální management, TALLA), Vít Strobach (Úřad vlády České republiky), Lada Wichterlová (Projekt 22 % K ROVNOSTI, MPSV) a Johana Jonáková (genderová expertka, ředitelka Gender Studies, o. p. s.)

Soutěž je určena pro zaměstnavatele, kteří uvádějí do praxe myšlenku rovných příležitostí a udávají tak trend v personalistice. Hodnotící průřezová kritéria dotazníku pro přihlášené zaměstnavatele jsou: inovativnost, aktivní podpora diverzity na pracovišti a přenositelnost programů a iniciativ do jiných firem. V rámci 2. kola také v letošním ročníku všichni postoupivší zaměstnavatelé získali analýzu příjmové rovnosti unikátním nástrojem LOGIB. Jedná se o analytický nástroj, původně vyvinutý ve Švýcarsku, který aktuálně pilotuje v České republice Ministerstvo práce a sociálních věcí v projektu 22 % K ROVNOSTI (www.rovnaodmena.cz)  LOGIB  je mezinárodně uznaný, otestovaný nástroj, který je dostupný zdarma.

Do letošního ročníku se přihlásily firmy a organizace s celkovou zaměstnaneckou populací čítající více než 36 tisíc lidí. Odborným partnerem letošního ročníku ocenění bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

A jak si stojí ocenění zaměstnavatelé, pokud jde o rovné odměňování? A co pro ně znamenala účast v soutěži o ocenění Firma roku: Rovné příležitosti 2022? 

Ondřej Ditrych, ředitel Ústavu mezinárodních vztahů Praha, v. v. i.:
"Pro nás všechny v Ústavu mezinárodních vztahů je umístění obrovskou poctou a motivací do budoucna. Transparentnost a férovost v odměňování je pro nás velmi důležitá jak ve vztahu k genderu, tak v širším kontextu rovných příležitostí a odstraňování různých druhů nerovností. Bereme to jako otázku základní lidské spravedlnosti i motivace kolegů a kolegyň, aby se u nás cítili dobře a naplňovali svůj potenciál."

Eva Jakešová, vedoucí oddělení personálního rozvoje dm drogerie markt:
"V dm přistupujeme ke všem spolupracovníkům na základě jejich schopností, nikoliv na základě jejich pohlaví, věku nebo doby strávené u dm. Tato filozofie se odráží i v mzdovém systému společnosti, kdy jsou stejnou výší mzdy odměňováni spolupracovníci a spolupracovnice na stejných pozicích. Bez ohledu na to, v jakém městě svoji práci vykonávají. A dle našich zkušeností je právě princip rovného odměňování spolu s transparentním mzdovým systémem, pružnou pracovní dobou či možností kratšího úvazku jedním z důvodů spokojenosti našich spolupracovníků."

Argumentace odborné poroty, proč rozhodla, jak rozhodla:

Firma roku: Rovné příležitosti 2022: Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i.:
Odborná porota oceňuje dlouhodobý, široký a komplexní přístup k tématu rovných příležitostí a rovného odměňování, který se opírá o transparentní politiku odměňování a rozsáhlé interní metodiky. Porota ocenila, že transparentnost odměňování je podpořena neexistencí smluvní doložky o mlčenlivosti. Pozitivně hodnotí také podporu rodičů například prostřednictvím vlastní dětské skupiny, baby friendly pracovního prostředí, výrazně nadstandardního počtu sick days či práce na home office. V neposlední řadě také oceňuje kvalitní komunikaci se zaměstnanými a úsilí o zjišťování jejich názorů a spokojenosti. K výbornému výsledku přispívá výstup z analýzy odměňování LOGIB, který ukazuje na neexistenci systematického znevýhodňování v odměňování na základě pohlaví.

Zvláštní cena poroty: dm drogerie markt s.r.o.
Porota se rozhodla udělit zvláštní ocenění společnosti, která prokázala velké úsilí především v oblasti péče o zaměstnané, transparentnosti odměňování a flexibility práce i ve směnném provozu. Pozitivně hodnotí také neexistenci smluvní doložky mlčenlivosti, což přispívá k transparentnosti odměňování. Porota dále oceňuje takové zastoupení žen a mužů téměř na všech úrovních firemní hierarchie, které odpovídá poměru žen a mužů v zaměstnanecké populaci. Společnost aktivně podporuje snižování genderových stereotypů už ve fázi náboru. Porota dále pozitivně hodnotila úroveň komunikace se zaměstnanými, ať už se jedná o proces stížností včetně pozice ombudsmana, transparentní komunikaci pravidel pro odměňování či proaktivní zjišťování spokojenosti zaměstnaných.

Ocenění Firma roku vyhlašuje Gender Studies, o.p.s. již od roku 2004. Jak říká ředitelka Gender Studies, o.p.s. Johana Jonáková, téma rovných příležitostí považuje v kontextu trhu práce, pracovního uplatnění, pracovních podmínek a kultury na pracovišti za jednu ze stěžejních otázek genderové rovnosti.

"Přestože legislativně máme stejnou odměnu za stejnou práci ukotvenou v legislativě už od roku 1945, ukazuje se téma letošního ročníku ocenění jako nanejvýš aktuální! Rovnosti v odměňování jsme nedosáhli ani za socialismu, ani v devadesátých letech a jak ukázaly příspěvky dnešní konference, zaznamenané snížení pay gapu v posledních letech je relativní a spojené spíše s důsledky pandemie, než se systémovými změnami..."

Téma nového ročníku ocenění
Při příležitosti dnešního slavnostního předávání ocenění, které proběhlo v rámci tematické konference v pražském kině Přítomnost, byl také vyhlášen další, 15. ročník soutěže Firma roku: Rovné příležitosti, které nese téma digitalizace práce. Toto téma je čím dál více aktuální i z genderového hlediska. Dochází k turbulentním změnám v pracovních náplních a pozicích, pandemie covidu-19 donutila zaměstnavatele více outsourcovat, více lidí se posunula ze zaměstnaneckých pozic do OSVČ, což má nemalé dopady nejen na ženy, které pracují častěji v prekérních formách práce. 

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.