Výstava - vernisáž: Lucie Dovičáková #HEREFORYOU

13.10.2023  Praha  |  Galerie Artwall zve na vernisáž a výstavu Lucie Dovičákové, výrazné představitelky současné slovenské figurativní malby. Více
feminismus.czČlánky › Novinka v knihovně GS - Equality in the workplace

Novinka v knihovně GS - Equality in the workplace

20. listopad 2006
Z knihovny Gender Studies - rádi bychom představili novinku v knihovně Gender studies. Publikace od Helen Collins vydaná nakladatelstvím Blackwell v roce 1995 je jakýmsi průvodcem..... Knihu si lze vypůjčit v Gorazdově 20, út-pá od 12-18 hod. Více informací na knihovna@genderstudies.cz nebo 224 913 350.

Collins, H.. Equality in the workplace: an opportunities handook for trainers. Cambridge: Blackwell Publications, 1995.

Publikace od Helen Collins vydaná nakladatelstvím Blackwell v roce 1995 je jakýmsi průvodcem, který čerpá ze zkušeností mnohých školitelů v oblasti personalistiky a poskytuje tak návod, jak motivovat zaměstnance k vzájemnému respektu a určitému způsobu chování ke svým spolupracovníkům.
Kniha však není zaměřena pouze na ty, kteří mohou takový trénink uplatnit ve své profesi. Každému čtenáři může rozšířit pohled na celkovou situaci tolik diskutovaných rovných příležitostí na pracovišti.

Mnozí z nás se někdy ocitli v situaci, kdy museli při své pracovní profesi řešit personální záležitosti. Takové, jako je diskriminace v rámci věku, pohlaví, sexuální orientace či handicapu. Málokdo však měl možnost absolvovat trénink modelových situací, které by ukázaly, jak v takových situacích postupovat. Tato kniha je jakýmsi průvodcem, který čerpá ze zkušeností mnohých trenérů a poskytuje tak návod, jak motivovat zaměstnance k vzájemnému respektu a určitému způsobu chování ke svým spolupracovníkům.

Kniha však není zaměřena pouze na ty, kteří mohou takový trénink uplatnit ve své profesi. Každému čtenáři může rozšířit pohled na celkovou situaci tolik diskutovaných rovných příležitostí na pracovišti.

Trendem posledních let je věnovat stále důkladnější pozornost lidským zdrozjům a celoživotnímu vzdělávání a díky tomu se přikládá Human Resource Managementu stále větší význam.

Jedním z problémů je pasivní přijímání informací, které může být způsobeno jednak osobností trenéra, jeho flexibilitou a v neposlední řadě i voleným tématem. Což samozřejmě zvyšuje nároky na samotné trenéry v oblasti nově vznikajících strandardů – tedy získávání nových informací a hlubších znalostí problémů, které jsou kolegům a pracovníkům interpretovány.

Jednotlivé kapitoly se věnují rozmanitým metodám, jak informace předat, zakotvit a vyvolat zpětnou vazbu. Neméně důležité je i složení skupiny a vzájemná spolupráce jednotlivých členů, používání terminologie či prostředí, kde takový trénink nejlépe uskutečnit. 

Taková investice je benefitem nejen pro samotné jednotlivce, kteří získají tolerantnější kolegy, ale i pro organizaci, která získá kvalitnější zaměstnance. V rámci globalizace dochází k míšení nejrůznějších národností a individualit a spektrum struktury jednotlivých organizací je stále pestřejší a proto jsou na toleranci kladeny stále vyšší nároky.

Lenka Neubauerová, studentka sociální práce a sociální politiky na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity JEP v Ústí nad Labem

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.