feminismus.czČlánky › Novinka v knihovně GS - Dancing on the galss ceiling

Novinka v knihovně GS - Dancing on the galss ceiling

30. leden 2007
Rádi bychom představili novinku v knihovně Gender studies. Olcott, Don. Dancing on the glass ceiling : women, leadership, and technology. 1st ed. Madison, WI : Atwood Publishing, 2006. 112 s. ISBN 978-1-891859-59-5. Knihu si lze vypůjčit v Gorazdově 20, út-pá od 12-18 hod. Více informací na knihovna@genderstudies.cz nebo 224 913 350.

Olcott, Don. Dancing on the glass ceiling : women, leadership, and technology.  1st ed. Madison, WI : Atwood Publishing, 2006. 112 s. ISBN 978-1-891859-59-5.

Svým prostupem do vyššího managementu přinesly ženy do mnoha organizací nové přístupy, strategie a celkové osvěžení. I když k vedoucím pozicím mohou ženy motivovat rodinné či finanční záležitosti, dominantním faktorem je potřeba růstu.

Technologie
Doby, kdy byly technologie doménou mužů, jsou pryč. Technologie jsou masově využívány všude.V obchodních záležitostech plánujeme strategické postupy, ve zdravotnictví zachraňujeme životy, ve školách se za pomoci techniky vyučuje. A používají ji všichni! I ženy.
Rozdíly pak můžeme pozorovat spíš ve způsobu, jakým ji to které pohlaví používá. Například forma komunikace: platí, že muži používají jako komunikační prostředek raději emaily, zatímco ženy pořád dávají přednost face-to-face komunikaci?

Prolomení bariér
V roce 1964 označil Marshal McLuhan media za prostředek, kterým muži podávají svá sdělení. Ale i ženy dnes využívají široké informační sítě a zdokonalují své spojení se světem, aby se podělily o svá poznání a názory.

Výzvy budoucnosti
Důležitým bodem je, že vzdělání je dnes díky informačním a kominikačním sítím zpřístupněno téměř komukoli na kterémkoli místě. Nicméně, pořád jsou zde mezery. Je například třeba zapojit více mladých žen do doktorských programů. Ženy mají humálnější přístup k zaměstnancům, narozdíl od mužů, kteří se zaměřují na samotnou práci a řešení problémů a pokud neco nefunguje podle jejich představ, jsou schopni porušit pravidla.

Co nefunguje
Postupným získáváním zkušeností zjišťujeme, že nechceme pracovat s vědomím, že jsme jen nezbytné součástky fungujícího mechanismu. Jak dosáhnout toho, abychom se cítily jako důležitou a nepostradatelnou součástí něčeho neméně důležitého a velkého? V první řadě musíme mít pocit, že jsme jediněčné a musíme být na sebe hrdé.

Ženy možná nehctějí vládnout silou
Vychází to z výzkumu časopisu Fortune Magazine, který oslovil 50 nejmocnějších žen Ameriky. Mužům ve vedoucích pozicích chutná pocit moci mnohem více než ženám. Moc se objeví ve vaší tváři a projevuje se agresivitou. A ženy takovým způsobem zpravidla vést nechtějí.

Co mohou ženy udělat proto, aby byly úspěšné?
Nechat si poradit. Nechat se inspirovat zkušenými a spolehlivými rádci. Co na tom, že jím bude muž. Jako leaderů jich je víc, mají víc zkušeností.
Není nutné, abychom měly mozek génia. Úspěch mnohých lidí stojí na tvrdé práci a přesčasech. Je ale třeba najít balanc mezi prací a osobními záležitostmi.
Participovat na mužských aktivitách. Hrát golf nebo bowling a získat tak příležitost lépe poznat své mužské kolegy a obchodní partnery.

Jsou špatní vůdci a jsou dobří vůdci. Ženy i muži. Fakt, že muži zastávali vedoucí pozice už v daleké historii vede k dojmu, že toto umění ovládají lépe než ženy.
Budoucnost však stojí na pozitivních osobnostech, kteří se chopí každé příležitosti a dělají to, co očekávají od svých stoupenců.

Lenka Neubauerová, studentka sociální práce a sociální politiky na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity JEP v Ústí nad Labem.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.