Šlapeme násilí na paty - 6. ročník charitativního pochodu

21.9.2019  

Další ročník pochodu na podporu organizace ACORUS - centra na pomoc obětem domácího násilí. O podrobnostech odpoledního programu vás budeme postupně informovat zde nebo na našem webu www.slapemenasilinapaty.cz

Více

Feministická konference 2019

27.9.2019  Jihomoravský kraj  | 

Rok se s rokem sešel a rýsuje se před námi druhá feministická konference v Brně.

Více
feminismus.czČlánky › Komise navrhuje založení Institutu pro rovné příležitosti žen a mužů

Komise navrhuje založení Institutu pro rovné příležitosti žen a mužů

15. březen 2005  | Redakce F.cz
Komise navrhuje založení Institutu pro rovné příležitosti žen a mužů
Vladimír Špidla
Vladimír Špidla, Komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti, 8. března oznámil, že bude založen nový evropský Institut pro rovné příležitosti žen a mužů. Jeho úkolem bude podpořit instituce Evropské unie a členských států v propagování rovnosti žen a mužů a v boji proti diskriminaci na základě pohlaví.
Vladimír Špidla, Komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti, 8. března oznámil, že bude založen nový evropský Institut pro rovné příležitosti žen a mužů. Jeho úkolem bude podpořit instituce Evropské unie a členských států v propagování rovnosti žen a mužů a v boji proti diskriminaci na základě pohlaví.

Na podporu tohoto rozhodnutí V. Špidla řekl: „ Jaký by byl lepší způsob oslavy Mezinárodního dne žen než navrhnout vznik specifické instituce zaměřené na rovnost žen a mužů? Rovnost pohlaví je základním právem ústav členských států i Evropské unie. Institut bude hrát rozhodující roli v poskytování expertíz potřebných pro rozvoj politik rovnosti v celé EU – 25. Víme, že přestože byl dosažen určitý pokrok, je třeba udělat více, například v oblasti rozdílu v odměňování žen a mužů, který je stále 15 %.“

Institut bude nezávislým jedinečným centrem na evropské úrovni. Bude shromažďovat, analyzovat a distribuovat spolehlivá a porovnatelná výzkumná data a informace potřebné pro tvůrce politik v Bruselu a členských státech. Bude mít dokumentační centrum a knihovnu otevřenou veřejnosti.

Institut bude stimulovat výzkum a výměnu zkušeností pomocí setkání tvůrců politik, specialistů a osob za tuto problematiku odpovědných. Bude zvyšovat povědomí o genderové rovnosti pomocí seminářů, konferencí a kampaní. Dalším základním úkolem bude vytvoření pomůcek pro začlenění genderové rovnosti do politik Společenství.

Vytvoření institutu pro rovnost pohlaví bylo požadováno různými institucemi EU i Evropským parlamentem. Začne pracovat dvanáct měsíců poté, co bude jeho založení schváleno Parlamentem a Radou a měl by být v provozu v roce 2007. Bude financován Komisí s navrhovaným rozpočtem 52,5 mil. EUR pro období 2007 – 2013.

Tisková zpráva v anglickém znění je zde

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.