Výstava - vernisáž: Lucie Dovičáková #HEREFORYOU

13.10.2023  Praha  |  Galerie Artwall zve na vernisáž a výstavu Lucie Dovičákové, výrazné představitelky současné slovenské figurativní malby. Více
feminismus.czČlánky › Jak se dá každodennost spojit s výukou na základní škole?

Jak se dá každodennost spojit s výukou na základní škole?

Jak se dá každodennost spojit s výukou na základní škole?

Na podzim skončil náš didaktický projekt Československo v paměti žen, který představuje soudobé dějiny Československa perspektivou deseti příběhů žen, na kterých jsou zaznamenána témata každodennosti. Nyní je již vzdělávací platforma www.pametzen.cz plně k dispozici pro vyučující i studující (nejen) 8. a 9. tříd základních škol.

Životními příběhy jsou využity pro online vzdělávací platformu pametzen.cz, která umožňuje se na jednotlivé příběhy dívat z různých úhlů pohledu, dávat věci do souvislostí a postihnout fenomény dané doby, aniž by ale došlo k odosobnění a vytržení z kontextu. Primární zůstává konkrétní osoba, konkrétní příběh, jedinečný životní osud. Tento výukový materiál cílí na žáky základních (příp. i středních) škol a na jejich vyučující. O tom, jak konkrétně tato platforma funguje a jak ji lze využít ve výuce už jsme informovali zde, záměr je ale jedna věc, ověření v praxi věc druhá. Od září do října jsme měli možnost tento náš nástroj vyzkoušet na třech spolupracujících základních školách. Holky a kluci ze ZŠ Vratislavova na Praze 2, ZŠ Nad Přehradou z Prahy 10 a ZŠ ze středočeských Peček spolu se svými učitelkami a učiteli pracovali s deseti příběhy žen narozených od dvacátých do šedesátých let 20. století v Československu a jejich prostřednictvím se ponořili do období socialismu, ve kterém tyto ženy prožily část nebo většinu svého života. 

Co na to vyučující a děti

Testovat vzdělávací platformu zaměřenou na dějiny 2. poloviny 20. století na začátku školního roku nebylo úplně ideální. Většina základních škol se k tomuto tématu vzhledem k časové posloupnosti věnuje  až na jaře, proto bylo třeba jisté kreativity vyučujících a o něco většího vysvětlování některých souvislostí a historického kontextu. I tak se do této výzvy ale na daných školách pustili a my bychom vám rádi zprostředkovali jejich pohled. Nejprve pohled vyučujících:

ZŠ Vratislavova: 

Práci hodnotím jako velmi zajímavou a podnětnou. Velmi oceňuji funkčnost a přehlednost. Vše fungovalo a nic nebylo třeba složitě dohledávat. Příběhy jsou zajímavé a grafické ztvárnění je atraktivní. Celkově hodnotíme práci s Platformou jako výborný nápad. Platforma obsahuje zajímavé pojetí příběhů a velmi dobrý výběr.

ZŠ Nad Přehradou

Děkujeme všem, kteří se podíleli na vzniku platformy, a tak pomohli učitelům v jejich práci. Bohužel společenské vědy nejsou nyní na základní škole středem zájmu, tak se budeme snažit platformu nabídnout i vyučujícím předmětu Informatika a budeme věřit, že pro práci s ICT něco z příběhů využijí.

ZŠ Pečky

Velmi kladně hodnotím, že se projekt zabývá historií žen, a to tak, že i celkem obyčejných. Pro nás uživatele to znamená, že i lidé z našich rodin (i my sami) jsou důležití, protože každý žijeme svůj příběh v nejrůznějších historických souvislostech. Děti i vyučující se učí, že každá příčina má i svůj následek. 

Následován pohledem dětí:

  • „Zaujalo mě to, jak se dokázalo najít 10 odlišných žen, s různými životy.“

  • „Nejvíce mě zaujalo na příbězích to, jak se vlastně v té době žilo, jak se pracovalo atd., rozhodně stojí za to si poslechnout všechny příběhy.“ 

  • „Zaujalo mě nejvíce to, jak dokonale si paní v příběhu pamatuje, co se stalo.“

Děti měly možnost vyjádřit svůj názor na platformu v krátkém dotazníku, jehož jednu část dáváme k nahlédnutí. Ptali jsme se totiž mimo jiné i na souhlas s jednotlivými tezemi, přičemž jednou z tezí bylo i „Chci se zeptat i svojí babičky/mámy/tety nebo dalších příbuzných, jak tehdy žili.” Téměř 57 procent dětí po zkušenosti s našimi příběhy hodlá vyzpovídat své babičky a ptát se jich na jejich životní cesty. Přestože ambice našeho projektu a platformy, na které jsme téměř tři roky pracovali jsou vyšší a trochu doufáme v to, že díky ní bude alespoň na některých školách slyšet více ženský hlas a ženská zkušenost nabyde na důležitosti, touha pátrat i po té malé historii, dějinách uvnitř našich rodin je moc hezkým výsledkem. Protože ptát se ve svém okolí je přece ta nejsnazší cesta.

Různé perspektivy nahlížení na historické události mohou vést k většímu pochopení mezi lidmi, zvýšení tolerance a hlubšímu porozumění. Začněme ptaním se vlastních babiček.

https://www.pametzen.cz/pro-vyucujici

 

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií, byl podpořen z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.