Vernisáž | PRAHA FEMINISTICKÁ. Místa, kde se psala historie

7.3.2024  Praha  |  Zanechte svůj otisk v mapě feministické Prahy! Srdečně zveme v předvečer MDŽ na vernisáž výstavy PRAHA FEMINISTICKÁ. Místa, kde se psala historie. Přijďte se podívat na místa spojená s historií ženského hnutí očima fiktivní postavy Anny Kovářové a zanechte vlastní stopu ve feministické historii. Více

Pátrací hra s oživlými místy paměti - PRO ŠKOLY

8.3.2024  Praha  | 

Stopujeme ženy naší historie, tentokrát s živými historickými postavami! Chcete žákům a žákyním přiblížit důvody, které vedly k tomu, že se 8. březen stal mezinárodním dnem žen a je významným dnem i v České republice? Jak to souvisí s volebním právem a bojem za rovnoprávnost mužů a žen obecně? Pojďte si 8. března dopoledne projít naši pátrací hru. 

Více

Výstava | PRAHA FEMINISTICKÁ. Místa, kde se psala historie

8.3.2024  Praha  |  Měsíc březen je věnován feministické historii. V předvečer MDŽ, 7. 3. bude v 18:00 slavnostně zahájena výstava PRAHA FEMINISTICKÁ. Místa, kde se psala historie. Přijďte se podívat na místa spojená s historií ženského hnutí očima fiktivní postavy Anny Kovářové, která vás provede vším, co zažila na vlastní kůži. A zanechte vlastní stopu ve feministické historii. Více
feminismus.czČlánky › Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém

Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém

5. leden 2009  | Gender Studies
Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém
Publikace, která vyšla za finanční podpory Heinrich Böll Stiftung, je určena především pro tvůrce politik a systémových nástrojů ve vzdělávání, ale i pro odbornou veřejnost z řad vedení škol, vyučujících, ale i novinářů a novinářek. Měla by přispět k otevření široké diskuze o kvalitě vzdělávacího systému v ČR z hlediska genderové rovnosti. Pro celkový posun směrem k genderové rovnosti ve vzdělávacím systému (a jeho prostřednictvím i v celé společnosti) je zapotřebí vzájemného působení různých faktorů a společenských aktérů.
Publikace, která vyšla za finanční podpory Heinrich Böll Stiftung, je určena především pro tvůrce politik a systémových nástrojů ve vzdělávání, ale i pro odbornou veřejnost z řad vedení škol, vyučujících, ale i novinářů a novinářek. Měla by přispět k otevření široké diskuze o kvalitě vzdělávacího systému v ČR z hlediska genderové rovnosti.

V první části publikace se jednotlivé autorky zaměřují na klíčové oblasti vzdělávacího systému z hlediska genderu, které zmapovala Kristýna Ciprová.
Irena Smetáčková se ve svém příspěvku soustřeďuje na kurikulární reformu a možnosti, které pro zmenšení existujících genderových nerovností může znamenat. Zároveň ale upozorňuje na značné limity, které zatím tomuto příznivému potenciálu brání v plném rozvoji a navrhuje postupy, které by mohly pomoci stávající situaci zlepšit.
Samostatnou úvahu si zasluhuje i téma genderové segregace ve školství. Její symbolické významy v rovině horizontální i vertikální reflektuje Tereza Kynčlová, která zároveň upozorňuje na nástrahy esencializmu a inverzi genderových stereotypů, jež můžou vést k jejich opětovnému upevňování.  
Zmiňujeme-li klíčové aspekty vzdělávacího systému z hlediska genderu, nelze bezpochyby  vynechat téma sexuální výchovy. Stávající situaci v této oblasti a také možnosti a limity pro budoucí změny rozebírá ve své stati Lucie Jarkovská.
Linda Sokačová představuje nový Odbor rovných příležitostí ve školství, který funguje na Ministerstvu školství od července roku 2008. Jeho zřízení i dosavadní činnost se jeví jako krok správným směrem, nicméně jeho role v systému i budoucnost v případě změny na ministerském postu jsou zatím nejisté.

Ve druhé části publikace se v jednotlivých příspěvcích dozvíte podrobnosti o několika projektech neziskových organizací, které lze označit za příklady dobré praxe v posunu směrem k genderovému zcitlivění a rovnosti příležitostí žen a mužů a dívek a chlapců ve vzdělávání. A jak tuto problematiku vnímají sami studující a vyučující poodhalí krátká anketa.

Přílohou jsou vybrané statistické údaje, které současnou situaci v českém školství názorně ilustrují.

Publikaci si můžete objednat ve Feministickém internetovém knihkupectví

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.