Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

Konference "Break The Silence"

22.2.2019  Praha  | 

Spolek Common Law Society ve spolupráci s proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s., Vás srdečně zve na konferenci a následný mini moot court k tématu sexuálního násilí, s názvem BREAK THE SILENCE, konanou 22. února 2019.

Více

Nemlčíme - Rozhodli jsme se promluvit o sexuálním násilí.

25.2.2019  Praha  | 

Srdečně Vás zveme na druhé promítání rozhovorů projektu Nemlčíme. Sexuální násilí je větší problém, než si myslíme. Proto jsme se rozhodli nemlčet. V sympatickém Prostoru39 Vám představíme celý projekt, jeho vznik a pustíme vám další rozhovory s lidmi, kteří se svěřili se svým příběhem. Je to surové a drsné, nahání to husí kůži a je nám nepříjemně, ale je potřeba vyvracet mýty, které ve společnosti stále jsou. Forma videí, kde vidíme tvář lidí, kteří sexuální násilí zažili, je silná a emotivní, ale věříme, že to bude přínosem. Nebojte se na místo donést své vlastní názory a obavy. Rádi povedeme večer ve volné diskuzi.

Více
feminismus.czČlánky › Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém

Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém

5. leden 2009  | Gender Studies
Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém
Publikace, která vyšla za finanční podpory Heinrich Böll Stiftung, je určena především pro tvůrce politik a systémových nástrojů ve vzdělávání, ale i pro odbornou veřejnost z řad vedení škol, vyučujících, ale i novinářů a novinářek. Měla by přispět k otevření široké diskuze o kvalitě vzdělávacího systému v ČR z hlediska genderové rovnosti. Pro celkový posun směrem k genderové rovnosti ve vzdělávacím systému (a jeho prostřednictvím i v celé společnosti) je zapotřebí vzájemného působení různých faktorů a společenských aktérů.
Publikace, která vyšla za finanční podpory Heinrich Böll Stiftung, je určena především pro tvůrce politik a systémových nástrojů ve vzdělávání, ale i pro odbornou veřejnost z řad vedení škol, vyučujících, ale i novinářů a novinářek. Měla by přispět k otevření široké diskuze o kvalitě vzdělávacího systému v ČR z hlediska genderové rovnosti.

V první části publikace se jednotlivé autorky zaměřují na klíčové oblasti vzdělávacího systému z hlediska genderu, které zmapovala Kristýna Ciprová.
Irena Smetáčková se ve svém příspěvku soustřeďuje na kurikulární reformu a možnosti, které pro zmenšení existujících genderových nerovností může znamenat. Zároveň ale upozorňuje na značné limity, které zatím tomuto příznivému potenciálu brání v plném rozvoji a navrhuje postupy, které by mohly pomoci stávající situaci zlepšit.
Samostatnou úvahu si zasluhuje i téma genderové segregace ve školství. Její symbolické významy v rovině horizontální i vertikální reflektuje Tereza Kynčlová, která zároveň upozorňuje na nástrahy esencializmu a inverzi genderových stereotypů, jež můžou vést k jejich opětovnému upevňování.  
Zmiňujeme-li klíčové aspekty vzdělávacího systému z hlediska genderu, nelze bezpochyby  vynechat téma sexuální výchovy. Stávající situaci v této oblasti a také možnosti a limity pro budoucí změny rozebírá ve své stati Lucie Jarkovská.
Linda Sokačová představuje nový Odbor rovných příležitostí ve školství, který funguje na Ministerstvu školství od července roku 2008. Jeho zřízení i dosavadní činnost se jeví jako krok správným směrem, nicméně jeho role v systému i budoucnost v případě změny na ministerském postu jsou zatím nejisté.

Ve druhé části publikace se v jednotlivých příspěvcích dozvíte podrobnosti o několika projektech neziskových organizací, které lze označit za příklady dobré praxe v posunu směrem k genderovému zcitlivění a rovnosti příležitostí žen a mužů a dívek a chlapců ve vzdělávání. A jak tuto problematiku vnímají sami studující a vyučující poodhalí krátká anketa.

Přílohou jsou vybrané statistické údaje, které současnou situaci v českém školství názorně ilustrují.

Publikaci si můžete objednat ve Feministickém internetovém knihkupectví

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.