Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

Konference "Break The Silence"

22.2.2019  Praha  | 

Spolek Common Law Society ve spolupráci s proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s., Vás srdečně zve na konferenci a následný mini moot court k tématu sexuálního násilí, s názvem BREAK THE SILENCE, konanou 22. února 2019.

Více

Nemlčíme - Rozhodli jsme se promluvit o sexuálním násilí.

25.2.2019  Praha  | 

Srdečně Vás zveme na druhé promítání rozhovorů projektu Nemlčíme. Sexuální násilí je větší problém, než si myslíme. Proto jsme se rozhodli nemlčet. V sympatickém Prostoru39 Vám představíme celý projekt, jeho vznik a pustíme vám další rozhovory s lidmi, kteří se svěřili se svým příběhem. Je to surové a drsné, nahání to husí kůži a je nám nepříjemně, ale je potřeba vyvracet mýty, které ve společnosti stále jsou. Forma videí, kde vidíme tvář lidí, kteří sexuální násilí zažili, je silná a emotivní, ale věříme, že to bude přínosem. Nebojte se na místo donést své vlastní názory a obavy. Rádi povedeme večer ve volné diskuzi.

Více
feminismus.czČlánky › Genderové aspekty společenské zodpovědnosti firem aneb Kde jsme a kde bychom chtěli/-y být?

Genderové aspekty společenské zodpovědnosti firem aneb Kde jsme a kde bychom chtěli/-y být?

Genderové aspekty společenské zodpovědnosti firem aneb Kde jsme a kde bychom chtěli/-y být?
Konference Genderové aspekty společenské zodpovědnosti firem aneb Kde jsme a kde bychom chtěli/-y být předchází dalšímu kolu Soutěže o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi pro ženy a muže a zaměří se na konkrétní přístupy politiky rovných příležitostí, které firmy působící v ČR realizují, a na formy podpory slaďování rodinného a pracovního života poskytované firmami působícími v České republice. Konference se uskuteční dne 20. dubna 2006 v Městské knihovně v Praze, Mariánské náměstí 1, Praha 1. Další informace naleznete na http://www.rovneprilezitosti.ecn.cz

Konference Genderové aspekty společenské zodpovědnosti firem aneb Kde jsme a kde bychom chtěli/-y být předchází dalšímu kolu Soutěže o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi pro ženy a muže a zaměří se na konkrétní přístupy politiky rovných příležitostí, které firmy působící v ČR realizují, a na formy podpory slaďování rodinného a pracovního života poskytované firmami působícími v České republice. Konference se uskuteční dne 20. dubna 2006 v Městské knihovně v Praze, Mariánské náměstí 1, Praha 1. Další informace naleznete na http://www.rovneprilezitosti.ecn.cz

Předběžný program konference:

9.00
Prezence

9.30
Zahájení konference

9.30 - 9.40
Milan Ruttner, ředitel Lidských zdrojů, Citibank

9.40 - 9.50
Alena Králíková, ředitelka Gender Studies, o.p.s.

9.50 - 10.15
Paulette Gerkovich, Senior Director, Model Workplace Initiatives, Catalyst

10.20 - 10.45
Broader Challenges of Retention and Re-entry of Female Talent
Neil Cockroft, Senior Vice President, Diversity & Talent Management
Corporate & Investment Bank, EMEA, Citigroup Centre (Londýn)

10.45 - 11.00
Pavlína Kalousová, výkonná ředitelka Fóra dárců

11.00 - 11.15
Pauza na kávu

11.15 - 12.30: Panelová diskuze I: Společenská odpovědnost firem v ČR a v zahraničí - má genderová specifika?

Fórum dárců - Pavlína Kalousová, výkonná ředitelka
Ernst&Young - Magdalena Souček, Partner
Mmd - Hana Kučerová, Account Director
T-Mobile - Jitka Chocová, CSR Manager
PricewaterhouseCoopers - Jana Pospíšilová, Manager
Gender Studies, o.p.s. - Alena Králíková, ředitelka

12.30 - 13.15
Oběd

13.15 - 13.40
Audit Rodina a zaměstnání
- certifikát udělovaný například v Německu a Rakousku podnikům, které úspěšně zavádějí prorodinná opatření
Astrid G. Lethert, work & life, forschung & beratung, Bonn
-- účast zprostředkovalo zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung v České republice

13.45 - 15.00: Panelová diskuze II: Existují genderově citlivá opatření atraktivní pro zaměstnance i vedení?

Katedra sociologie FSS MU v Brně - Iva Šmídová, vedoucí oboru genderová studia
AVON - Helena Paulíková, personální ředitelka
Hewlett-Packard, s.r.o. (vítěz loňského ročníku Soutěže o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi pro ženy a muže v ČR) - Denisa Bellinger, prokuristka a právnička
Channel Crossings (speciální cena Gender Studies, o.p.s. v kategorii malé firmy v Soutěži) - Lenka Pavilková, zakladatelka a ředitelka

15.00 - 15.30: Závěry a doporučení
Kateřina Machovcová - FSS MU Brno, Gender Studies, o.p.s.

Tlumočení do/z angličtiny je zajištěno.

Konferenci moderuje Herbert Brynda.

Svou účast potvrďte na emailové adrese: alice.rutkova@genderstudies.cz.

Konference se koná za finanční podpory Citigroup Foundation.

Další informace naleznete na http://www.rovneprilezitosti.ecn.cz Informace o předchozích ročnících v roce 2004 a 2005 najdete na: http://www.rovneprilezitosti.ecn.cz; letošní kolo Soutěže a její zaměření bude vyhlášeno v červnu 2006).
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.