feminismus.czČlánky › EQ-TRAIN: Platová nerovnost není hra! Projektový zpravodaj č. 3

EQ-TRAIN: Platová nerovnost není hra! Projektový zpravodaj č. 3

EQ-TRAIN: Platová nerovnost není hra! Projektový zpravodaj č. 3
Vítejte u třetího vydání zpravodaje EQ-TRAIN. Jedním z cílů mezinárodního tohoto projektu je vnášet nové perspektivy do oblasti genderově citlivého profesního poradenství. V tomto čísle vás budeme informovat o nových poznatcích, zákonech a kampaních za rovné odměňování.

Vítejte u třetího vydání zpravodaje EQ-TRAIN. Jedním z cílů mezinárodního tohoto projektu je vnášet nové perspektivy do oblasti genderově citlivého profesního poradenství. V tomto čísle vás budeme informovat o nových poznatcích, zákonech a kampaních za rovné odměňování.

Rakousko: Nová studie o práci na částečný úvazek - hodinové mzdy jsou u částečných úvazků mnohem nižší než u celých

Nová analýza práce na částečný úvazek, kterou si objednalo rakouské Ministerstvo pro rovnost a ženy, poukazuje na markantní rozdíly v platech za práci na plný a částečný úvazek. Ti, kteří pracují na částečný úvazek, vydělávají o 30% méně než zaměstnanci pracující na plný úvazek. „Proto potřebujeme transparentnost v odměňování," řekla ministryně pro ženy, která prosazuje povinnost firem zveřejňovat platy zaměstnanců.

Nadpoloviční většina žen zaměstnaných na částečný úvazek pracuje méně než 24 hodin týdně, ale každá čtvrtá by chtěla úvazek navýšit. Ze studie také vyplývá, že z důvodu péče o děti pracují na částečný úvazek jen 3% mužů. Zkrácený úvazek využívají muži převážně k vzdělávání a profesnímu růstu.

Více informací: zde

Den za rovné odměňování: 13. duben 2010

V Rakousku vydělávají ženy v průměru o 25% méně než muži (na plný úvazek). Aby si ženy vydělaly stejně jako jejich mužské protějšky, musely v roce 2009 odpracovat o 70 dní víc. Z finančního hlediska by tak "pracovní" rok 2009 žen měl trval až do 13. dubna 2010. Proto vyhlásilo rakouské sdružení podnikatelek a manažerek akci Červené kabelky, které symbolizují mínusové hodnoty v ženských peněženkách.

Více na: www.equalpayday.at, www.bpw.at

Česká republika: Rozdíly mezi platy žen a mužů zvyšuje i doba působení u jednoho zaměstnavatele

Audit Rovné příležitosti, který realizuje Gender Studies, odkryl zajímavou příčinu rozdílů mezi platy žen a mužů: jde o délku práce u jednoho zaměstnavatele. Čím déle u jednoho zaměstnavatele pracujete, tím větší „šanci” na menší plat máte. A naopak: pokud měníte zaměstnání, roste pravděpodobnost, že získáte vyšší plat. Nejde o žádnou záměrnou platovou diskriminaci, ale zkušenosti ukazují, že i zde je skrytá genderová dimenze: těmi, kdo zůstávají déle u jednoho zaměstnavatele - a tudíž vyhrávají nižší plat - jsou velmi často ženy.

Itálie: Nové statistiky o (ne)rovných platech a postavení žen na trhu práce

Nedávná studie výzkumného oddělení managementu diverzity na Univerzitě Bocconi v Miláně podrobila 97 velkých a středně velkých firem tříletému pozorování. Bylo zjištěno, že ženy v Itálii vydělávaly v letech 2005 - 2008 o 22,8% (hrubý roční příjem) méně než muži. Důležitou součástí výzkumu bylo srovnání situace v Itálii s dalšími evropskými zeměmi (Francie, Španělsko, Belgie, Německo). Podíl žen na italském trhu práce se zvýšil z 26% na 30%, čímž "předběhl" Německo (27%). Zdaleka není ale podíl žen na pracovním trhu tak vysoký jako ve Španělsku (38%), Francii (42%) a Belgii (45%).

Slovensko: Bezradná vláda a aktivní neziskovky

Rovné platy byly prohlášeny za důležité politické téma, mimo jiné i v Národní strategii za genderovou rovnost, kterou loni schválila slovenská vláda. Je tomu ale skutečně tak? U příležitosti Mezinárodního dne žen se ukázalo, že vláda netuší, co vlastně schválila. Premiér Robert Fico totiž reagoval na protestní akce ženských neziskových organizací proti jeho kýčovitému způsobu oslavy svátku prohlášením, že vláda neschválila žádná opatření, která by postavení žen zhoršila. Nerovné odměňování je podle premiéra problémem jednotlivých zaměstnavatelů a tudíž zcela mimo vládní kompetence.

Navzdory bezradnému stanovisku vlády neziskové organizace neotálejí: sdružení ASPEKT vydalo publikaci Spravedlnost v genderových vztazích a v prosinci 2009 v Bratislavě uspořádalo první odborný seminář o genderové perspektivě v ekonomii.

Španělsko, Kanárské ostrovy: Nový zákon o rovnosti

6. března 2010 vstoupil na Kanárských ostrovech v platnost nový zákon o rovnosti žen a mužů (zákon 1/2010 z 26.2.2010). Vyžaduje, aby vláda vyvinula politiky afirmativní akce za účelem odstranění platových rozdílů mezi ženami a muži a genderové segregace v zaměstnání (článek 24.2.). V článku 29.1 a 29.2 se vláda dále zavazuje, že zaručí rovné platy žen a mužů za práci stejné hodnoty. Vláda Kanárských ostrovů dále slibuje, že kolektivní smlouvy nebudou genderově diskriminační, tj. že platy žen a mužů budou rovné. Bylo také navrženo ocenění pro instituce, které ohodnotí stejnou práci stejným platem nehledě na to, zda ji vykonává muž či žena.

EQ-Train projekt je financován z programu EU Leonardo da Vinci – celoživotní vzdělávání/ Transfer inovací a je dále podpořen rakouským Federálním ministerstvem vzdělávání, umění a kultury, Federálním kancléřstvím pro ženy. Projekt koordinuje Das Netzwerk österreichischer Frauen- und Mädchenberatungsstellen: hannah.steiner@netzwerk-frauenberatung.at.

Mezinárodní partneři:

ASPEKT, SR: www.aspekt.sk

SOFIA – Institut holistického a aplikovaného sociálního výzkumu, Rakousko: www.institut-sofia.at

Gender Studies, ČR: www.genderstudies.cz

I.C.I. - Instituto Canario de Igualdad (Kanárský institut za genderovou rovnost): www.icmujer.org

CRAMARS, Itálie: www.coopcramars.it

Zodpovědnost za obsah tohoto zpravodaje nese koordinátor projektu rakouská Síť poraden pro ženy a dívky (Network of Austrian Counselling Centres for Women and Girls).

Kontakt: linda.sokacova@genderstudies.cz, http://www.genderstudies.cz/aktivity/projekt.shtml?cmd[2828]=x-2828-2182348.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.