Jazyk – nástroj (feministické) ne_svobody?

24.10.2018  Praha  | 

Na dalším z řady diskusních večerů v Knihovně Gender Studies bude představena nejnovější kniha Jany Valdrové (Univerzita Innsbruck), jazykovědkyně a specialistky na genderovou lingvistiku „Reprezentace ženství z perspektivy lingvistiky genderových a sexuálních identit” Autorka představí svoji analýzu označování žen ve vyjadřovací praxi veřejného prostoru. Diskutovat bude také Ondřej Beran, z Centra pro etiku na Univerzitě Pardubice, zástupce editorského týmu, který připravil knihu Deborah Cameron „Mýtus o Marsu a Venuši. Mluví muži a ženy opravdu různými jazyky?“ k vydání v českém překladu. O souvislostech genderu, queer a jazyka bude pak hovořit také Vít Kolek z Univerzity Palackého v Olomouci, který se zabývá genderem v jazyce a generickým maskulinem v němčině a v češtině.

 

Více

Feminist Voice Party (Zine Launch)

25.10.2018  

The 8th of March Coalition was formed early in 2018 to mobilise supporters for International Women's Day. We are political feminists of many nationalities who reside in Prague and are committed to a revolutionary transformation of society. This event is aiming to bring together the different groups (feminist, student groups, etc) working in Prague so we can support each other. Our magazine has taken the theme of sexual harassment not for any contemporary fashion but because it is an everyday reality for many women in homes, schools, workplaces and indeed universities. We hope you use our publication not just as a source of information but as a key to action. There will be drinks, food and great company!

Více

Workshop na téma "Praktické tipy a rady pro sladění práce a rodiny"

26.10.2018  Praha  | 

Ministerstvo práce a sociálních věcí zve na workshop na téma "Praktické tipy a rady pro sladění práce a rodiny aneb zaměstnavatel i zaměstnanec je člověk a potřebuje sladit práci a rodinu".

Více
feminismus.czČlánky › Česká ženská lobby podporuje přehlasování prezidentského veta novely školského zákona

Česká ženská lobby podporuje přehlasování prezidentského veta novely školského zákona

19. květen 2016  | Helena Skálová  |  Česká ženská lobby
Tiskové prohlášení k novelizaci školského zákona, kterou se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

4. května 2016 vetoval prezident republiky novelu školského zákona, která zakotvuje nárok na místo v mateřské škole pro děti od 3 let, resp. od 2 let věku od roku 2020. Hlavní protiargumenty, které využil prezident, artikuloval Svaz měst a obcí. Jde především o to, že obce nejsou na zajištění míst pro dvouleté děti připravené.Díky demografickému poklesu se již v současnosti v celonárodním měřítku snižuje nedostatek míst ve školkách, nicméně na úrovni mnoha obcí vysoký převis poptávky nad nabídkou přetrvává a v důsledku vnitřního pohybu obyvatel a demografických změn přetrvávat bude“, komentuje situaci Helena Skálová, ředitelka Gender Studies, o. p. s. a členka výkonného výboru České ženské lobby. Do roku 2020 ale budou obce mít dostatek času, aby se na demografické změny připravily, a pokud jde o financování, MŠMT bude nadále plně dotovat všechny děti, které zařízení navštěvují, včetně dvouletých. Kromě toho budou uvolněny desítky miliard Kč z fondů EU (IROP), o které si mateřské školky budou moci zažádat. „Byla by velká škoda tyto peníze, evidentně mířené nejlepším možným směrem, nevyužít“, dodává Skálová.

Analýza1 výnosů a nákladů ukazuje, že čistý výnos z jednoho dodatečného místa ve školce pro veřejné rozpočty představuje v průměru 10 tisíc korun ročně. „Mezi okamžité výnosy je třeba započítat výběry na dani z příjmů fyzických osob, výběry na pojistných odvodech z mezd rodičů, kteří se vrací na pracovní trh, a také nižší výdaje na sociální dávky pro rodiny“, upřesňuje Helena Skálová. Veřejná podpora školek není pro rozpočty ztrátová ani za velmi konzervativních předpokladů, které počítají s tím, že by se na pracovní trh vrátila pouze čtvrtina rodičů (matek), kteří by měli možnost dítě do školky umístit. Čisté výnosy jsou dokonce ještě vyšší, pokud se zohlední i nepřímé a dlouhodobé dopady podpory vzniku míst ve školce. Analýza finančních nákladů a výnosů také mimo jiné ukazuje, že nedostatek míst ve školkách v poslední dekádě znamenal pro veřejné rozpočty nezanedbatelnou čistou ztrátu.

Garance místa v mateřské škole je pro rodiče nezbytnou podmínkou pro možnost návratu na pracovní trh. Záruka místa pro děti od 2 let věku umožní rodičům využít zrychlené čerpání rodičovského příspěvku a podpoří tak jejich svobodnou volbu v tom, kdy se rozhodnou k návratu do zaměstnání. Zároveň dojde k odstranění legislativního rozporu, kdy na jedné straně je nárok na čerpání příspěvku do 2 let, ale na druhé chybí nárok na umístění dítěte v tomto věku do zařízení péče.

Česká ženská lobby proto vyzývá poslance a poslankyně, aby znovu podpořili přijetí novely školského zákona, přehlasovali prezidentské veto a přispěli tak ke zlepšení situace rodičů v České republice. Touto legislativní úpravou dojde ke zmírnění negativních ekonomických dopadů v individuální rovině zejména vůči matkám, v širším společenském kontextu pak obecně na rodiny s malými dětmi i národní ekonomiku jako celek.


Česká ženská lobby

je síť neziskových organizací, která hájí práva žen v České republice. Je součástí Evropské ženské lobby, která sdružuje ženské a genderové organizace Evropy a spolupracuje s evropskými institucemi. Více informací na: http://www.czlobby.cz/

Gender Studies, o. p. s.

je nevládní neziskovou organizací, která slouží především jako informační, konzultační a vzdělávací centrum v otázkách vztahů mužů a žen a jejich postavení ve společnosti. Cílem organizace je shromažďovat a dále zpracovávat a rozšiřovat informace související s genderovou tématikou.

Kontakt: Helena Skálová, helena.skalova@genderstudies.cz, mob.: 777 910 933

Projekty „Hájíme práva žen v ČR“ a „Celoživotní ekonomické dopady mateřství“ podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

1 Kalíšková, Klára; Münich, Daniel; Pertold, Filip: Veřejná podpora míst ve školkách se vyplatí: analýza výnosů a nákladů. Klára Kalíšková, Daniel Münich, Filip Pertold. Praha. Národohospodářský ústav AV ČR, 2016. 28 s. ISBN 978-80-7344-363-4.

Elektronicky dostupné na: http://genderstudies.cz/download/IDEA_Studie_3_2016_Verejna_podpora_mist_ve_skolkach.pdf


www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.