Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

Konference "Break The Silence"

22.2.2019  Praha  | 

Spolek Common Law Society ve spolupráci s proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s., Vás srdečně zve na konferenci a následný mini moot court k tématu sexuálního násilí, s názvem BREAK THE SILENCE, konanou 22. února 2019.

Více

Nemlčíme - Rozhodli jsme se promluvit o sexuálním násilí.

25.2.2019  Praha  | 

Srdečně Vás zveme na druhé promítání rozhovorů projektu Nemlčíme. Sexuální násilí je větší problém, než si myslíme. Proto jsme se rozhodli nemlčet. V sympatickém Prostoru39 Vám představíme celý projekt, jeho vznik a pustíme vám další rozhovory s lidmi, kteří se svěřili se svým příběhem. Je to surové a drsné, nahání to husí kůži a je nám nepříjemně, ale je potřeba vyvracet mýty, které ve společnosti stále jsou. Forma videí, kde vidíme tvář lidí, kteří sexuální násilí zažili, je silná a emotivní, ale věříme, že to bude přínosem. Nebojte se na místo donést své vlastní názory a obavy. Rádi povedeme večer ve volné diskuzi.

Více
feminismus.czČlánky › Česká ženská lobby podporuje přehlasování prezidentského veta novely školského zákona

Česká ženská lobby podporuje přehlasování prezidentského veta novely školského zákona

19. květen 2016  | Helena Skálová  |  Česká ženská lobby
Tiskové prohlášení k novelizaci školského zákona, kterou se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

4. května 2016 vetoval prezident republiky novelu školského zákona, která zakotvuje nárok na místo v mateřské škole pro děti od 3 let, resp. od 2 let věku od roku 2020. Hlavní protiargumenty, které využil prezident, artikuloval Svaz měst a obcí. Jde především o to, že obce nejsou na zajištění míst pro dvouleté děti připravené.Díky demografickému poklesu se již v současnosti v celonárodním měřítku snižuje nedostatek míst ve školkách, nicméně na úrovni mnoha obcí vysoký převis poptávky nad nabídkou přetrvává a v důsledku vnitřního pohybu obyvatel a demografických změn přetrvávat bude“, komentuje situaci Helena Skálová, ředitelka Gender Studies, o. p. s. a členka výkonného výboru České ženské lobby. Do roku 2020 ale budou obce mít dostatek času, aby se na demografické změny připravily, a pokud jde o financování, MŠMT bude nadále plně dotovat všechny děti, které zařízení navštěvují, včetně dvouletých. Kromě toho budou uvolněny desítky miliard Kč z fondů EU (IROP), o které si mateřské školky budou moci zažádat. „Byla by velká škoda tyto peníze, evidentně mířené nejlepším možným směrem, nevyužít“, dodává Skálová.

Analýza1 výnosů a nákladů ukazuje, že čistý výnos z jednoho dodatečného místa ve školce pro veřejné rozpočty představuje v průměru 10 tisíc korun ročně. „Mezi okamžité výnosy je třeba započítat výběry na dani z příjmů fyzických osob, výběry na pojistných odvodech z mezd rodičů, kteří se vrací na pracovní trh, a také nižší výdaje na sociální dávky pro rodiny“, upřesňuje Helena Skálová. Veřejná podpora školek není pro rozpočty ztrátová ani za velmi konzervativních předpokladů, které počítají s tím, že by se na pracovní trh vrátila pouze čtvrtina rodičů (matek), kteří by měli možnost dítě do školky umístit. Čisté výnosy jsou dokonce ještě vyšší, pokud se zohlední i nepřímé a dlouhodobé dopady podpory vzniku míst ve školce. Analýza finančních nákladů a výnosů také mimo jiné ukazuje, že nedostatek míst ve školkách v poslední dekádě znamenal pro veřejné rozpočty nezanedbatelnou čistou ztrátu.

Garance místa v mateřské škole je pro rodiče nezbytnou podmínkou pro možnost návratu na pracovní trh. Záruka místa pro děti od 2 let věku umožní rodičům využít zrychlené čerpání rodičovského příspěvku a podpoří tak jejich svobodnou volbu v tom, kdy se rozhodnou k návratu do zaměstnání. Zároveň dojde k odstranění legislativního rozporu, kdy na jedné straně je nárok na čerpání příspěvku do 2 let, ale na druhé chybí nárok na umístění dítěte v tomto věku do zařízení péče.

Česká ženská lobby proto vyzývá poslance a poslankyně, aby znovu podpořili přijetí novely školského zákona, přehlasovali prezidentské veto a přispěli tak ke zlepšení situace rodičů v České republice. Touto legislativní úpravou dojde ke zmírnění negativních ekonomických dopadů v individuální rovině zejména vůči matkám, v širším společenském kontextu pak obecně na rodiny s malými dětmi i národní ekonomiku jako celek.


Česká ženská lobby

je síť neziskových organizací, která hájí práva žen v České republice. Je součástí Evropské ženské lobby, která sdružuje ženské a genderové organizace Evropy a spolupracuje s evropskými institucemi. Více informací na: http://www.czlobby.cz/

Gender Studies, o. p. s.

je nevládní neziskovou organizací, která slouží především jako informační, konzultační a vzdělávací centrum v otázkách vztahů mužů a žen a jejich postavení ve společnosti. Cílem organizace je shromažďovat a dále zpracovávat a rozšiřovat informace související s genderovou tématikou.

Kontakt: Helena Skálová, helena.skalova@genderstudies.cz, mob.: 777 910 933

Projekty „Hájíme práva žen v ČR“ a „Celoživotní ekonomické dopady mateřství“ podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

1 Kalíšková, Klára; Münich, Daniel; Pertold, Filip: Veřejná podpora míst ve školkách se vyplatí: analýza výnosů a nákladů. Klára Kalíšková, Daniel Münich, Filip Pertold. Praha. Národohospodářský ústav AV ČR, 2016. 28 s. ISBN 978-80-7344-363-4.

Elektronicky dostupné na: http://genderstudies.cz/download/IDEA_Studie_3_2016_Verejna_podpora_mist_ve_skolkach.pdf


www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.