Komiks pro holky, od holek nebo o holkách?

23.10.2019  Praha  |  Literární večer s diskuzí k genderovým otázkám v komiksu Více
feminismus.czČlánky › Bibliodiverzita: Manifest nezávislé nakladatelky

Bibliodiverzita: Manifest nezávislé nakladatelky

5. listopad 2018

Nakladatelství wo-men vydává v českém překladu knihu australské spisovatelky a feministické nakladatelky Susan Hawthorne Bibliodiverzita: Manifest nezávislé nakladatelky. 

Kniha čtrnácti krátkých esejů představuje nemainstreamový pohled na nakladatelskou praxi. Hovoří o zodpovědném přístupu k vydávání knih, který přirovnává k organickému zemědělství. 
Odborný doslov ke knize napsala filozofka a feministická teoretička Ľubica Kobová.
Uvedení knihy přijede do Prahy podpořit její autorka Susan Hawthorne. V úterý 6. listopadu 2018 od 19 hodin publikaci osobně představí v Display (Dittrichova 9/337, Praha 2).

Kniha pokládá řadu důležitých otázek: Jaký je dnes ve společnosti status nezávislých nakladatelů, co se od nich očekává? Jaké úkoly a poslání mají v globálně řízené ekonomice? Jak se v 21. století chovají obří knižní korporace, a co je toho důsledkem? Přežijí v budoucnu knihy, které se dělají pomalu a s přesvědčením? Jaké jsou možné strategie udržení nezávislé knižní kultury při životě? Jaký význam přinášejí do vydavatelské praxe neprivilegované skupiny? Jak se mění vydavatelská činnost v kontextu digitalizace? Jak se v knižní produkci odráží téma uspokojování mas?
Susan v esejích zúročuje třicetiletou praxi nakladatelky v anglofonním světě a do textů silně promítá také svoji feministickou perspektivu. Eseje se proto věnují i tématům pornografie, rekolonizace, monokultury, násilné unifikace a asimilace, zároveň potřebě diverzity nebo zachování specifik lokálnosti.

Bibliodiverzita je komplexní soběstačný systém vyprávění, psaní, vydávaní a jiné produkce ústní slovesnosti a literatury. Spisovatele a producenty lze přirovnat k obyvatelům ekosystému. Bibliodiverzita přispívá k prosperující, živé kultuře a ke zdravému ekosociálnímu systému. 
O bibliodiverzitě je užitečné uvažovat jako o perspektivě zdola. Kořeny kultury jsou stejně jako kořeny starých stromů v úrodné půdě velmi hluboké. V průběhu času vznikla bohatá vrstva vědění, a nemůže-li strom do této půdy zapustit kořeny, uhyne kvůli nedostatku živin. Strom však není na světě sám. Vzájemnými vztahy je provázán s množstvím organismů, rostlin a zvířat kolem sebe.“

Susan Hawthorne je básnířka, spisovatelka, organizátorka festivalů, recenzentka, politická komentátorka, editorka a nakladatelka. Po čtyřletém působení v nakladatelství Penguin Australia založila roku 1991 spolu s Renate Klein feministické nakladatelství Spinifex Press, které již vydalo přes dvě stě knižních titulů. Napsala řadu textů o vydavatelském průmyslu, podílí se na organizaci online školení pro malé a velké nakladatele, jakožto profesorka vyučuje na James Cook University v australském Queenslandu a je aktivní členkou organizací sdružujících nakladatele a spisovatele, například Australského sdružení spisovatelů (Australian Society of Authors, ASA), organizací PEN Melbourne, Poetry Australia, Síť malých nakladatelů (Small Publishers Network, SPN) nebo Nezávislého výboru nakladatelů při Australské asociaci nakladatelů (Independent Publishers Committee of the Australian Publishers Association, APA). Od roku 2011 působí jako koordinátorka Mezinárodního sdružení nezávislých nakladatelů (International Alliance of Independent Publishers) pro anglicky mluvící země.

Bibliodiverzita vychází v listopadu 2018 v nakladatelství wo-men.
Recenzní výtisky získáte u Barbory Baronové na adrese barbora@by-wo-men.com nebo na telefonním čísle 737 645 677. Velmi rádi vám také domluvíme se Susan Hawthorne rozhovor.
Další informace o projektu získáte na www.by-wo-men.com.
 

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.