feminismus.czČlánky › 8. března 2020: 30 let poté

8. března 2020: 30 let poté

8. března 2020: 30 let poté

K 8. březnu 2020 uspořádalo Gender Studies, o.p.s. třídenní akci, kterou přispělo k připomenutí Mezinárodního dne žen. Reflexi z ní vám přinášíme v tomto článku, ve fotogalerii a ve filmové reportáži.

Impulz k uspořádání akce k letošnímu Mezinárodnímu dni žen a k jejímu propojení s 30. výročím od svobodných voleb v roce 1990 vznikl v září 2019 cestou vlakem z berlínské konference s názvem Ženy jako aktérky roku 1989 a dnešních dní. Během čtyřhodinové cesty jsme se shodly, že nám chybí vzájemné potkávání se a sdílení napříč generacemi. A to ne na velkých fórech, v panelových debatách, na poradách nebo během školení. Chybí nám obyčejné chvíle, kdy můžeme debatovat o věcech, které nás zajímají nebo trápí a to v bezpečném prostředí, ve kterém nemusíme vysvětlovat, proč je rovnost žen a mužů důležitou součástí našeho chápání demokratické společnosti.

Proto jsme se rozhodly, že česká část německo – česko – polského projektu o ženách v době pádu železné opony bude o vytvoření právě takových obyčejných chvil na vzájemnou debatu. V předvečer Mezinárodního dne žen jsme uspořádaly třídenní setkání, jehož součástí byla panelová debata, pracovní workshopy, world café a procházka Prahou. Každý si mohl vybrat dle svého zájmu, zda se zúčastní všech tří dní, nebo si z nabídky vybere jenom malou část.

Důraz na slovo mezinárodní při oslavě MDŽ zajistila přítomnost našich kolegyň z Berlína, německé organizace OWEN, s kterou Gender Studies pracovalo v 90. letech na projektu Paměť žen, nebo ženského centra Frauenzentrum Paula Panke. Za Polsko přijela zástupkyně mezinárodní ženské koalice KARAT a novinářka z Krytyky Polityczna. Mezinárodních účastnic však bylo překvapivě mnohem víc. Zasloužila se o to velká skupina v Praze žijících Polek, do Prahy náhodně dorazivší Francouzka toužící se potkat s Jiřinou Šiklovou, nebo Němka, která zrovna na MDŽ přijela do Prahy, na facebooku Gender Studies zjistila, že organizujeme Feministickou procházku Prahou a v neděli dorazila na Václavské náměstí.

Připravily jsme pro Vás nejen krátká shrnutí jednotlivých dní, ale rovněž fotografie, které vám pomohou nasát atmosféru nebo si ji připomenout, a reportáž, kterou můžete shlédnout níže.

Páteční panelová debata

Workshop Zakládání ženských organizací v 90. letech

Workshop Hlasy ženám

Workshop Různé cesty, stejné cíle

Workshop Collective Impact

Debata ve stylu World Café "Co nás feministky pálí?"

 

Reportáž k třídenní akce

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.